​Κάτι τρέχει με το επίδομα συντήρησης-διατροφής σκύλων…

Μεγάλη αμηχανία και έκπληξη νιώθει κανείς διαβάζοντας την Τροπολογία αριθ. 1688/11-7-2018 που κατέθεσε ο κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, κατά την ψήφιση του θεματικά άσχετου νομοσχέδιου για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εργασίας.

Δεν γνωρίζουμε, αν τελικά έγινε κάποια στοιχειώδης διαβούλευση για τα άρθρα της τροπολογίας. Πάντως από την αντίδραση των Ελλήνων ναυτικών για τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 αυτής, αναφορικά με την στελέχωση των πλοίων που εκτελούν ενδομεταφορές, η διαδικασία διαβούλευσης μάλλον αποτελεί πολυτέλεια στις μέρες μας.

Εντύπωση πάντως προκαλεί η αντίδραση μερίδας εκπροσώπων των εργαζομένων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που με ανακοίνωσή τους υπερθεματίζουν και καυχώνται για την θέσπιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 της τροπολογίας, που αναφέρεται στους Αστυνομικούς Σκύλους (άρθρα 122 και 136; του ν. 3079/2002) ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι η ρύθμιση αυτή αποτελεί και εισήγησή τους στον κ. Υπουργό.

Διαβάζοντας την μέχρι σήμερα ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 122 του ν. 3079/2002 διαπιστώνουμε, ότι σχεδόν κατά λέξη είναι ίδια με την διατύπωση στην Τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε. Μάλιστα τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του νέου άρθρου 122 ν. 3079 για την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων με την έκδοση Π.Δ. (Οργάνωση Υπηρεσίας εκπαιδευτών και συνοδών κ.λ.π.) δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτήν που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ουσιαστικά, η μόνη διαφορά που παρατηρείται, είναι στον τρόπο προσδιορισμού των σκύλων και προστέθηκαν πρόσθετες δυνατότητες – ικανότητες των σκύλων για ανίχνευση καπνικών και τραπεζογραμματίων.

«Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αστυνομικούς σκύλους για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, την ανακάλυψη εκρηκτικών υλών, .» Παλαιά διατύπωση

«1. Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει και να χρησιμοποιεί αστυνομικούς σκύλους για την ανίχνευση και ανεύρεση προϊόντων οσμής, όπως ναρκωτικά, εκρηκτικά, καπνικά, τραπεζογραμμάτια και άλλα προϊόντα,.» Νέα διατύπωση

Μήπως αντί να επαναλαμβάνουμε ισχύουσες διατάξεις σε νόμους είναι καλύτερα να βγάλουμε και κανένα Π.Δ. που προβλέπεται να εκδοθεί από τις διατάξεις που ήδη ισχύουν;

Την μεγαλύτερη έκπληξη την νιώσαμε, όταν διαβάσαμε ότι με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Τροπολογίας καταργήθηκε λέει η παρ. 4 του άρθρου 136 του ν. 3079 όπως είχε λέει διαμορφωθεί με την παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012.

Αναρωτιόμαστε αν μέσα στους τόσους νομομαθείς συμβούλους του κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, δεν υπάρχει κάποιος που μελετά τις ισχύουσες διατάξεις;

ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ διάταξη η οποία ήδη έχει καταργηθεί με το άρθρο 38 του ν. 4256/2014;

Επειδή αυτό δεν είναι τόσο ακίνδυνο και μπορεί να βλαφθεί σοβαρά η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, μήπως είναι καλύτερα οι όποιες διατάξεις προς νομοθέτηση να κατατίθενται με νομοσχέδιο του Υπουργείου στη Βουλή, ώστε να γίνεται η επεξεργασία τους από την ΚΕΝΕ, ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους τραγέλαφοι και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου;

Από την άλλη δημιουργούνται ερωτηματικά και εύλογες απορίες γιατί μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η Πολιτική Ηγεσία μήπως στην πράξη επιδιώκει να κοπεί το χορήγημα αυτό στους συνοδούς σκύλων.

Είναι δυνατόν να περιμένουμε πότε θα βγει το Π.Δ. (εδώ δεν τάχθηκε καν 2μηνη ή 4μηνη προθεσμία έκδοσης, όπως στα Π.Δ του ν. 4504/17 τα οποία ακόμη να τα δούμε) για να πάρουν το χορήγημα αυτό οι δικαιούχοι;

Ενώ δεν αναφέρεται στην διάταξη ρητή εξουσιοδότηση για την ρύθμιση του θέματος με το Π.Δ.,- το οποίο άλλωστε εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας χωρίς την σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομικών-, μπορεί να μας πληροφορήσει κανείς πως θα αιτιολογηθεί αυτή η οικονομική επιβάρυνση και θα εγκριθεί η χορήγηση του, χωρίς ρητή πρόβλεψη από νόμο;

Αναρωτήθηκε κανείς γιατί, ενώ η εξουσιοδοτική διάταξη έκδοσης του Π.Δ. είναι ακριβώς ίδια όπως η προηγούμενη, στο παρελθόν θεσπίστηκε ειδική διάταξη που προέβλεπε την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό του ύψους του χορηγήματος και καθορισμού κάθε άλλης λεπτομέρειας;

Το ευτύχημα σε όλα αυτά είναι, ότι οι εμπνευστές της τροπολογίας δεν γνώριζαν την πραγματική ισχύουσα διάταξη και κατάργησαν μία, που ήδη έχει καταργηθεί.

Ευτυχώς!! Μάλλον γλύτωσαν οι συνοδοί σκύλων.. Για πόσο όμως;

ΥΓ.1: Μετά την ψήφιση της Τροπολογίας αυτής, να συγκρατήσουν στο εξής όσοι μπαίνουν στο Υπουργείο ή σε μεγάλες Λιμενικές Αρχές και ιδιαίτερα οι γεροντότεροινα προσέχουν λίγο περισσότερο τις οσμές

ΥΓ.2: Για την ενημέρωση των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ παραθέτουμε την διάταξη ν. 4058/2012 (Α΄63) που καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 της Τροπολογίας

Στην συνέχεια παραθέτουμε το άρθρο 38 του ν. 4256/2014 με το οποίο αντικαταστάθηκε ολόκληρο το άρθρο 136 του ν. 3079/2002 χωρίς να επαναλαμβάνεται η παρ. 4 που αφορούσε το χορήγημα στους συνοδούς σκύλων

(Συνεπώς η συγκεκριμένη διάταξη είχε ήδη καταργηθεί με άλλο νόμο. Ευτυχώς όμως για τους συνοδούς σκύλων, αφού είναι σε ισχύ άλλη διάταξη για το θέμα αυτό).

Ν. 4058/2012 (Α΄63)

Άρθρο 15

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 136 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), που προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Για τα έξοδα συντήρησης-διατροφής των αστυνομικών σκύλων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.»

Ν. 4256/2014(Α΄ 92/14-4-2014)

Άρθρο 38

Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/2002

Το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/ 2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άρθρο 136

Σύσταση − Οργάνωση − Στελέχωση

1. Με απόφαση του Υπουργού Nαυτιλίας και Αιγαίου συνιστώνται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) τα οποία έχουν ως κύρια αποστολή τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων προστασίας, ασφάλειας και εν γένει τάξης στο χώρο ευθύνης Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.. Η οργάνωση και η λειτουργία τους, καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4029/2011 (Α΄245) και ισχύει. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τις διαδικασίες στελέχωσης, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, τον εξοπλισμό, την επιλογή, τις προϋποθέσεις παραμονής, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά τα ανωτέρω Κλιμάκια.

2. Τα Κ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. υπάγονται επιχειρησιακά στον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. και εποπτεύονται από την αρμόδια κάθε φορά Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Τα Κ.Ε.Α/Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. στελεχώνονται με προσωπικό του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., που έχει αποφοιτήσει με επιτυχία από ειδικό σχολείο, το οποίο λειτουργεί με

μέριμνα της Διεύθυνσης του προηγούμενου εδαφίου.

3. Στο προσωπικό των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2, χορηγείται ένα από τα επιδόματα που προβλέπονται αναλόγως για το αντίστοιχο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.»

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι Έλληνες

Κριτική για την αναποτελεσματικότητα της Αστυνομίας σε κρίσιμους τομείς, κρίση εμπιστοσύνης για την ΕΛ.ΑΣ. αλλά και διεξόδους για την κάλυψη των κενών και άμβλυνση της αξιοπιστίας υποδεικνύουν οι πολίτες στην έρευνα της Κάπα Research για τα Σώματα Ασφαλείας, με αφορμή

«Κλειδώνουν» οι παροχές με το νέο Μεσοπρόθεσμο, δεν θα δοθούν άλλες

Πίστη στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική θα «εκπέμψει» το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόσο με το αρχικό σενάριο για το Πρόγραμμα Σταθερότητας που θα αποσταλεί στις Βρυξέλλες έως το τέλος του Απριλίου, όσο και με το

Ναυτιλία: Πρωτοβουλίες για «πράσινη ακτοπλοΐα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα πρωτοβουλίες του υπουργείου Ναυτιλίας, προκειμένου να προχωρήσουν οι πράσινες επενδύσεις στην ακτοπλοΐα με παράλληλη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας μετά από πρόταση της μονάδας Β της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ στις 05/04,

Καταδικάστηκε Ιρακινός που είχε συλληφθεί κατόπιν καταδίωξης

Συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε από το Μονομελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 44χρονο Ιρακινό που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι, μετά από καταδίωξη των λιμενικών ανοικτά της Καμείρου Σκάλας να επιχειρεί να επιστρέψει στα τουρκικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο