Από 640 µέχρι 8.450€ τα αναδρομικά για τους ένστολους της ΕΛ.ΑΣ. (πίνακας)

Το «Εθνος» παρουσιάζει πίνακα µε τα τελικά ποσά των αναδροµικών που θα πιστωθούν στους δικαιούχους µέχρι τις 14 Δεκεµβρίου

Πίνακα µε τα τελικά ποσά των αναδροµικών που θα καταβληθούν στους
ένστολους της Ελληνικής Αστυνοµίας φέρνει σήµερα στο φως της
δηµοσιότητας το «Εθνος». Οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη έχουν επεξεργαστεί τις λίστες µε τα ποσά που αντιστοιχούν
στους υπαξιωµατικούς και τους αξιωµατικούς, ανάλογα µε τον πραγµατικό
βαθµό τους και τα έτη υπηρεσίας, και εργάζονται πυρετωδώς ώστε να
ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες και να γίνει άµεσα η καταβολή
των χρηµάτων.
Σύµφωνα µε στελέχη της Κατεχάκη, η καταληκτική ηµεροµηνία για να
πιστωθούν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασµούς είναι η 14η ∆εκεµβρίου,
ωστόσο πληροφορίες του «Εθνους» αναφέρουν ότι καταβάλλονται προσπάθειες
να γίνουν πιο σύντοµα οι καταβολές, ενδεχοµένως και µία µε δύο ηµέρες
νωρίτερα.
Από τους πίνακες της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει ότι τα ποσά των αναδροµικών που
θα πιστωθούν κυµαίνονται από 640 µέχρι 8.450 ευρώ, ενώ επισηµαίνεται
ότι ο υπολογισµός των εν λόγω ποσών διαµορφώνεται ανάλογα µε την
οικογενειακή κατάσταση, τις µισθολογικές µεταβολές, τον πραγµατικό βαθµό
καθώς και τις ώρες εργασίες που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόµατος
αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας (νυχτερινό) κατά το χρονικό
διάστηµα από 1/8/2012 έως 21/12/2016.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αστυνοµικός διευθυντής µε 36 έτη υπηρεσίας
έχει να λαµβάνει το ποσό των 8.450 ευρώ, ενώ µε ίδιο βαθµό και 31 έτη
υπηρεσίας το ποσό πέφτει στα 7.650 ευρώ. Το ποσό που δικαιούται
αστυνόµος Α’ µε 28 έτη υπηρεσίας είναι στα 5.700 ευρώ, ενώ µε 10 έτη
υπηρεσίας λιγότερα το ποσό πέφτει στα 3.000 ευρώ. Για τους αστυφύλακες
µε 9 έτη υπηρεσίας τα ποσά των αναδροµικών αγγίζουν τα 1.000 ευρώ, ενώ
αρχιφύλακας µε 30 έτη υπηρεσίας θα λάβει περί τα 3.300 ευρώ. Υπαστυνόµος
Β’ µε 6 χρόνια στο Σώµα θα λάβει 640 ευρώ, ενώ µε 26 έτη υπηρεσίας το
ποσό των αναδροµικών εκτινάσσεται στα 3.150 ευρώ. Σηµειώνεται ότι τα
ποσά αντιπροσωπεύουν περικοπές σε βασικούς µισθούς και επιδόµατα οι
οποίες επιβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Αυγούστου 2012
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2016.

untitled.png

Η καταβολή

Επιπλέον, το καταβαλλόµενο ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ των
µηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν οι κατηγορίες προσωπικού
µε βάση τις ισχύουσες κατά την 31η Ιουλίου 2012 µισθολογικές διατάξεις,
δηλαδή εάν δεν είχαν θεσπιστεί οι µισθολογικές ρυθµίσεις του Ν.
4093/2012.
Η καταβολή των αναδροµικών θα γίνει µε ξεχωριστή µισθοδοτική
κατάσταση, στην οποία τα εν λόγω ποσά θαεµφανίζονται συνολικά για κάθε
δικαιούχο, από τους εκκαθαριστές των αρµοδίων υπηρεσιών του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Σύµφωνα µε την τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών, σε περίπτωση
που αστυνοµικοί έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάµβαναν εάν δεν είχαν µεσολαβήσει
οι µισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) και του άρθρου 86
του Ν. 4307/2014 (Α’ 246), τα ποσά αυτά συµψηφίζονται µε το εφάπαξ
χρηµατικό ποσό του ίδιου άρθρου, κατά το µέρος που αναφέρονται στο ίδιο
χρονικό διάστηµα, εξαιρουµένων των σχετικών επιδικασθέντων τόκων.
Ο εν λόγω συµψηφισµός θα λάβει χώρα και κατά την εκτέλεση σχετικών
δικαστικών αποφάσεων που τυχόν θα εκδοθούν µετά την ηµεροµηνία εφάπαξ
καταβολής του εν λόγω χρηµατικού ποσού, εφόσον αυτές αναφέρονται (εν όλω
ή εν µέρει) στο ίδιο χρονικό διάστηµα.

Αναδροµικά και για τους διπλωµάτες

Διευρύνονται οι δικαιούχοι για τα αναδροµικά που θα λάβουν τα ειδικά
µισθολόγια. Χθες, µε νέα τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή,
εντάσσονται στη λίστα των δικαιούχων και οι υπάλληλοι του διπλωµατικού
κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών.
Με την ίδια τροπολογία, άλλωστε, προχωρά και η διάταξη η οποία είχε
προαναγγελθεί από το υπουργείο Οικονοµικών για την εφάπαξ φορολόγηση των
αναδροµικών µε συντελεστή 20%. Πρέπει να σηµειωθεί πως το συνολικό
κόστος των παρεµβάσεων αυτών ανέρχεται σε 8,8 εκατ. ευρώ.
Υπενθυµίζεται πως για την κάλυψη των αναδροµικών έχει προβλεφθεί
συνολική δαπάνη άνω των 800 εκατ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισµό, µε
τα ποσά να αναµένεται να εκταµιευθούν άµεσα.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε λειτουργία από σήμερα Μηχανισμός Καταγγελιών

Έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού Καταγγελιών Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού υποβολής Καταγγελιών παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων από τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η δημιουργία του Μηχανισμού αποτελεί μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος

ΕΑΑΛΣ: Συνεχίζει με ρουχισμό την αρωγή της στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ. (ΕΑΑΛΣ), συνεχίζοντας το ανθρωπιστικό της έργο προς ανακούφιση των πλημμυροπαθών συμπατριωτών μας, αποστέλλει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 28 κούτες με 650 τεμάχια ειδών ρουχισμού καινούργια, προσφορά του Ομίλου FF και του προέδρου του, τον οποίο ευχαριστούμε

Ο ΥφΕΘΑ στη ΣΝΔ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), όπου απηύθυνε ομιλία στους σπουδαστές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος Αξιωματικός και επεσήμανε τις

Μετάβαση στο περιεχόμενο