ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Αλήθεια με ποια κριτήρια θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στο Λιμεναρχείο του Αγίου Όρους; üΑλήθεια γιατί δεν αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής του Προσωπικού;üΑλήθεια τι σημαίνει η φράση στο σχετικό σήμα «ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»;üΑλήθεια οι αναφορές θα πρέπει να τεθούν υπόψη και σε πρόσωπα τρίτα;üΑλήθεια πως θα συμβιβαστεί το «βόλεμα των ημετέρων» με την θρησκευτική […]