Απόστρατοι

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ. στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσκεκλημένο να συμμετάσχει στις εργασίες του 15ου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. (ΠΕΑΛΣ), κλιμάκιο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ., αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Σταύρο Βοϊδονικόλα,

Αποφασίστηκε η χορήγηση ενός (1) μηνιαίου μερίσματος, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2022 για τους αποστράτους

Σύμφωνα με ότι έγινε γνωστό από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας  το ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) αποφάσισε τη χορήγηση ενός (1) μηνιαίου μερίσματος,

ΕΑΑΛΣ Παρέμβαση : Επιστολή στον Κωστή Χατζηδάκη – Άδικη η εισφορά 1% για τους μετόχους των Μετοχικών Ταμείων των ΕΔ!!!

Επιστολή ΕΑΑΛΣ : ΠΡΟΣ:  Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ΘΕΜΑ:  Κατάργηση ειδικής εισφοράς (1%) ν. 3986/2011. Με αφορμή το