ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Εντύπωση προκαλεί η πρόσφατα εκδοθείσα Απόφαση του Υπουργού κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ (ΑΔΑ: ΨΔΡΩ4653ΠΩ-5ΚΦ) με την οποία καθορίστηκε η ωριαία αποζημίωση θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας αυτών που διδάσκουν στις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Κέντρα, Σχολές και Σχολεία εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στα επιμορφωτικά σεμινάρια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). Πινακοποιήσαμε […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο