Λιμενικό Σώμα και… υδρογονάθρακες

Τι έλεγαν έγκαιρα οι Αξιωματικοί του ΛΣ που έχουν την στρατηγική και επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη του Σώματος από το 2013;   Σε πλήρη αντίθεση με αυτά που επισήμαινε τότε η ΠΕΑΛΣ , σήμερα παρατηρούμε την διεξαγωγή ασκήσεων για την προστασία των πλωτών εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου από το ΠΝ σε συνεργασία με συμμάχους, και  […]