Προαναγγελίες και εγκαίνια αγοράς των σκαφών, όπως… ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

Λίγες ώρες πριν μας αφήσει ο παλιός ο  Χρόνος, το Υπουργείο Ναυτιλίας με πανηγυρική- και στο πνεύμα των ημερών- ανακοίνωσή του, εξήγγειλε την έγκριση διάθεσης στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18.8 εκ. ευρώ από το συνολικό ποσό των 129,72 εκ. ευρώ που είχε προς διάθεση από τα κονδύλια  του Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις. Η […]