Το Λιμενικό και οι άδειες παραχώρησης στις λίμνες και τα ποτάμια…

Αντιγράφουμε  από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών  για την τροποποίηση του ν. 2971/2001 (Αιγιαλός Παραλία) μια από τις πολλές παραγράφους του, που αναφέρεται στις συναρμοδιότητες του  Λ.Σ…. «…….. Άρθρο 32 Προσθήκη άρθρου 13Α στο ν.2971/2001 Στο ν. 2971/2001 μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής: «Άρθρο 13Α Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης ……. […]