Αναδρομικά για 38.364 απασχολούμενους συνταξιούχους – Η λίστα των συνταξιούχων ανά ταμείο

Περισσότεροι από 38.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να συνεχίσουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι έλαβαν την σύνταξη τους και δικαιούται προσαύξηση του μηνιαίου εισοδήματός τους έως και 115 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «Mononews», οι αρμόδιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν τη λίστα των 38.364 συνταξιούχων που θα δουν αύξηση στο ποσό της σύνταξής τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Το λογισμικό που απαιτείται για την προσαύξηση της συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων δεν είναι ακόμη διαθέσιμο από την αρμόδια εταιρεία.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν προσαύξηση τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη.  Το μέτρο αφορά τις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί περικοπή της σύνταξης κατά 30%, αλλά και αυτές που έχουν τεθεί σε αναστολή. Σε κάποιες περιπτώσεις η προσαύξηση φτάνει και τα 115 ευρώ το μήνα για απασχόληση πέντε ετών.

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

  • Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.
  • Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Όσοι συνταξιούχοι εργάστηκαν δεν έχουν λάβει τη νόμιμη αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, ενώ καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν εισπράττουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους, όπως προβλέπει ο ισχύον νόμος.  Ήδη καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και δικαστικές προσφυγές.

Η λίστα των συνταξιούχων που θα λάβουν αυξημένες συντάξεις 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ -1.013

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ -2.913

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΗΔΙΚΑ -818

ΤΑΜ. ΣΥΝT.& ΕΠΙΚ.ΑΣΦ. ΠΡΟΣΩΠ. ΓΕΩΡΓ-ΣΥΝΕΤ/ΚΩΝ ΟΡΓ. -28

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ” -21

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣΩΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -64

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Τ.Ε. -34

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -3

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α. -1

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. -60

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -95

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -2

ΕΤΑΑ – ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ -71

ΕΤΑΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞ. ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -12

ΕΤΑΑ-ΠΡ. ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΕΡΓ/ΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ -9

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΤΑΜ. ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣ. ΕΦΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ -28

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΤΑΜ. ΑΣΦ. ΙΔΙΟΚΤ. ΣΥΝΤΑΚΤ.& ΥΠΑΛ. ΤΥΠΟΥ  -7

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΤΑΜ. ΣΥΝΤ. ΕΦΗΜ. & ΥΠΑΛ. ΠΡΑΚΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ -1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. -125

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ -1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΠΣ -2.776

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -30.213

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ -69

Τι ισχύει

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.  Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Οι κανόνες της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας είναι ότι οι συνταξιούχοι που δηλώνουν την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ μετά τη συνταξιοδότησή τους:

– Έχουν περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 30%.

– Όταν διακόψουν την εργασία τους, σταματά και η μείωση 30% και η σύνταξη επανέρχεται στο αρχικό ποσό.

– Ο χρόνος της απασχόλησής τους αξιοποιείται με προσαύξηση της σύνταξής τους.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο της απασχόλησής τους ξεκινώντας από το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος που είναι 0,77% και τις αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στις οποίες υπολογίστηκε η κράτηση 20% για τον κλάδο σύνταξης.

Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχος πριν το 2016 που είχε ήδη αναλάβει εργασία και συμπληρώνει σήμερα 5 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 3,85% (0,77Χ5=3,85).  Αν ο μέσος όρος της αμοιβής από την απασχόλησή του ήταν 1.200 ευρώ, τότε θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 92,4 ευρώ το μήνα.  Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 5 έτη απασχόλησης είναι 115,5 ευρώ.

* Συνταξιούχος στα 62 μετά το 2016 που συνέχισε την εργασία και συμπληρώνει σήμερα 8 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», με ηλικία 70 ετών, δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 6,16% (0,77Χ8=6,16).  Αν είναι αυτοαπασχολούμενος και πλήρωνε κατά μέσο όρο μηνιαία εισφορά 200 ευρώ στον κλάδο σύνταξης σημαίνει ότι έχει συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ και για τα 8 χρόνια της απασχόλησής του θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 123 ευρώ τον μήνα.  Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ, (δηλαδή 160 ευρώ μηνιαία εισφορά) τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 8 έτη απασχόλησης είναι 98,6 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Αναδρομικά για 38.364 απασχολούμενους συνταξιούχους – Η λίστα των συνταξιούχων ανά ταμείο στο «Mononews» | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έρευνα: Mόνο το 13% των Ελλήνων γνωρίζει την παγκόσμια πρωτιά της ελληνικής ναυτιλίας, οι νέοι την αγνοούν εντελώς

Τεράστιο έλλειμα ενημέρωσης για τη μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου, την ελληνόκτητη, έχει η ελληνική κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνεται από έρευνα που διεξήγαγε η Focus Bari, με θέμα: «Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και οι προκλήσεις στη Ναυτιλία» σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.005

Κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα για τις ώρες εργασίας

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες, πριν ακόμα θεσμοθετηθεί η εξαήμερη εργασία στις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και σε εκείνες που εφαρμόζουν σύστημα με εναλλασσόμενες βάρδιες. Τα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα κατ’ αποκλειστικότητα η «Ν», κάνουν λόγο για ώρες εργασίας

von der Leyen: Επανεξελέγη Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής για 2η φορά

Με 401 ψήφους υπέρ της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανεξέλεξε πριν λίγο την κα Ursula von der Leyen για δεύτερη θητεία ως Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ακόμη μια πενταετία η κα. von der Leyen θα βρίσκεται στο τιμόνι του κύριου

Κριμαία: Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν τη βάση της ρωσικής Ακτοφυλακής (βίντεο)

Ουκρανικά ναυτικά drones επιτέθηκαν σε βάση της ρωσικής Ακτοφυλακής στην Κριμαία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με στόχο το κέντρο διοίκησης, μια αποθήκη πυρομαχικών και εξοπλισμού, έναν υποσταθμό ισχύος, τεχνικές εγκαταστάσεις και θέσεις πυροβολικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο