Αναδρομικά για 38.364 απασχολούμενους συνταξιούχους – Η λίστα των συνταξιούχων ανά ταμείο

Περισσότεροι από 38.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να συνεχίσουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι έλαβαν την σύνταξη τους και δικαιούται προσαύξηση του μηνιαίου εισοδήματός τους έως και 115 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «Mononews», οι αρμόδιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν τη λίστα των 38.364 συνταξιούχων που θα δουν αύξηση στο ποσό της σύνταξής τους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Το λογισμικό που απαιτείται για την προσαύξηση της συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων δεν είναι ακόμη διαθέσιμο από την αρμόδια εταιρεία.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν προσαύξηση τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη.  Το μέτρο αφορά τις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί περικοπή της σύνταξης κατά 30%, αλλά και αυτές που έχουν τεθεί σε αναστολή. Σε κάποιες περιπτώσεις η προσαύξηση φτάνει και τα 115 ευρώ το μήνα για απασχόληση πέντε ετών.

Ο απασχολούμενος συνταξιούχος, μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:

  • Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου.
  • Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό, που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Όσοι συνταξιούχοι εργάστηκαν δεν έχουν λάβει τη νόμιμη αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης, ενώ καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή δεν εισπράττουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους, όπως προβλέπει ο ισχύον νόμος.  Ήδη καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και δικαστικές προσφυγές.

Η λίστα των συνταξιούχων που θα λάβουν αυξημένες συντάξεις 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ -1.013

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ -2.913

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΗΔΙΚΑ -818

ΤΑΜ. ΣΥΝT.& ΕΠΙΚ.ΑΣΦ. ΠΡΟΣΩΠ. ΓΕΩΡΓ-ΣΥΝΕΤ/ΚΩΝ ΟΡΓ. -28

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ” -21

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣΩΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -64

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Τ.Ε. -34

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -3

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Τ.Β.Α. -1

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. -60

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -95

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -2

ΕΤΑΑ – ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ -71

ΕΤΑΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞ. ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -12

ΕΤΑΑ-ΠΡ. ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΕΡΓ/ΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ -9

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΤΑΜ. ΣΥΝΤ. ΠΡΟΣ. ΕΦΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ -28

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΤΑΜ. ΑΣΦ. ΙΔΙΟΚΤ. ΣΥΝΤΑΚΤ.& ΥΠΑΛ. ΤΥΠΟΥ  -7

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΠΡ.ΤΑΜ. ΣΥΝΤ. ΕΦΗΜ. & ΥΠΑΛ. ΠΡΑΚΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ -1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. -125

ΕΤΑΠΜΜΕ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ -1

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΠΣ -2.776

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -30.213

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ -69

Τι ισχύει

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν.4670/2020,οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.  Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Οι κανόνες της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας είναι ότι οι συνταξιούχοι που δηλώνουν την απασχόλησή τους στον ΕΦΚΑ μετά τη συνταξιοδότησή τους:

– Έχουν περικοπή κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 30%.

– Όταν διακόψουν την εργασία τους, σταματά και η μείωση 30% και η σύνταξη επανέρχεται στο αρχικό ποσό.

– Ο χρόνος της απασχόλησής τους αξιοποιείται με προσαύξηση της σύνταξής τους.

Η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στο χρόνο της απασχόλησής τους ξεκινώντας από το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος που είναι 0,77% και τις αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στις οποίες υπολογίστηκε η κράτηση 20% για τον κλάδο σύνταξης.

Για παράδειγμα:

* Συνταξιούχος πριν το 2016 που είχε ήδη αναλάβει εργασία και συμπληρώνει σήμερα 5 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 3,85% (0,77Χ5=3,85).  Αν ο μέσος όρος της αμοιβής από την απασχόλησή του ήταν 1.200 ευρώ, τότε θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 92,4 ευρώ το μήνα.  Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ, τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 5 έτη απασχόλησης είναι 115,5 ευρώ.

* Συνταξιούχος στα 62 μετά το 2016 που συνέχισε την εργασία και συμπληρώνει σήμερα 8 χρόνια ως «εργαζόμενος συνταξιούχος», με ηλικία 70 ετών, δικαιούνται προσαύξηση σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 6,16% (0,77Χ8=6,16).  Αν είναι αυτοαπασχολούμενος και πλήρωνε κατά μέσο όρο μηνιαία εισφορά 200 ευρώ στον κλάδο σύνταξης σημαίνει ότι έχει συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ και για τα 8 χρόνια της απασχόλησής του θα πάρει προσαύξηση σύνταξης 123 ευρώ τον μήνα.  Αν είχε συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ, (δηλαδή 160 ευρώ μηνιαία εισφορά) τότε η προσαύξηση σύνταξης που δικαιούται για τα 8 έτη απασχόλησης είναι 98,6 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Αναδρομικά για 38.364 απασχολούμενους συνταξιούχους – Η λίστα των συνταξιούχων ανά ταμείο στο «Mononews» | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η κίνηση – «ματ» του Λιμενικού μετά τη σύγκρουση πλοίων στη Χίο – Πώς εκτονώθηκε η κατάσταση (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών πλοίων ανοιχτά της Χίου. Μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων, που ήταν κενά φορτίου, στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές

H οικογένεια Δράγνη και η «αυτοκρατορία» με τα yachts

H KYPIAPXIA THΣ GOLDEN YACHTS ΣTHN AΓOPA YΠEPΠO   ΛYTEΛΩN ΣKAΦΩN H ναυπηγική μονάδα στο Πέραμα και το περίφημο Project X. Tα οφέλη του θαλάσσιου τουρισμού Eπιλέγοντας ως μέσον για να κάνουν τις διακοπές τους υπερπολυτελείς θαλαμηγούς και mega yachts απολαμβάνουν τις ελληνικές θάλασσες και αφήνονται

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη αστυνομικός για διευκόλυνση εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -2- πλαστά διαβατήρια, -2- κάρτες επιβίβασης και -3- κινητά τηλέφωνα Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη χθες, Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται ότι διευκόλυνε την

Πάμπτωχη στα 97 της “έφυγε” η γυναίκα που ισχυριζόταν ότι είναι η μητέρα του Πούτιν

Η Βέρα Πούτινα επί δεκαετίες ισχυριζόταν ότι ο Ρώσος πρόεδρος ήταν γιος της, και γεννήθηκε από «παράνομη» σχέση που η ίδια είχε συνάψει με παντρεμένο άνδρα. Επί δεκαετίες η ηλικιωμένη γυναίκα προσπαθούσε να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πως είναι

Μετάβαση στο περιεχόμενο