Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας


class=”article-post-content”>

Η
ΠΟΕΠΛΣ με το βάρος της ευθύνης της υπογραφής της, ήταν αυτή που
πρωτοστάτησε στις προσφυγές στο ΣΤΕ κατά των διατάξεων των νόμων 4093/12
και 430714 για το μισθολόγιο των ενστόλων. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν
από την ολομέλεια του ΣΤΕ για την αντισυνταγματικότητα των εν λόγω
διατάξεων, κατεγράφησαν ως ιστορικές. Επιπλέον αυτών ως Ομοσπονδία
διεκδικήσαμε και κερδίσαμε το έτος 2015 το χρηματικό ποσό των 50.000
ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών για την μη συμμόρφωση του στις
αποφάσεις. Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού αναμένουμε μέχρι το
τέλος του έτους η πολιτεία έστω και με καθυστέρηση τεσσάρων ετών να
εκτελέσει πλήρως τις δικαστικές αποφάσεις.

Σε ότι αφορά την διεκδίκηση των
επιδομάτων δώρων και αδείας έχουν ήδη κριθεί ως συνταγματικές οι
ρυθμίσεις για τον περιορισμό των ποσών σε συγκεκριμένα ποσά τα οποία
ανέρχονταν στα 500 ευρώ για το δώρο των Χριστουγέννων και 250 ευρώ για
το δώρο του Πάσχο και το επίδομα αδείας. Για τα δε μειωμένα ποσά αυτά
είναι που γεννάται δικαίωμα διεκδίκησης και έχουν απασχολήσει αρκετά
ειρηνοδικεία της χώρας, με θετικά μάλιστα αποτελέσματα. Οι δε αγωγές
μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα αναδρομικής εφαρμογής μόνο για 2 έτη.
Όπερ σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2018 μπορεί να διεκδικηθεί ατομικά
και όχι συλλογικά το ποσό των 2500 ευρώ με τις ανάλογες προσαυξήσεις
που αφορά το διάστημα από Οκτώβριο 2016 μέχρι και το τέλος του 2018. Στη
συνέχεια θα πρέπει όσοι επιλέξουν την δικαστική διεκδίκηση να
υποβάλλουν νέες αγωγές.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, σας
παραθέτουμε εμπεριστατωμένο ιστορικό και εργολαβικό διεκδίκησης από τα
δικηγορικά γρ. του κου Αντωνακόπουλου Γεώργιου, ο οποίος εκπροσωπώντας
την ΠΟΕΠΛΣ ως νομικός σύμβουλος κέρδισε και τις σχετικές αποφάσεις του
ΣΤΕ.

id=”gallery-1″ class=”gallery galleryid-14930 gallery-columns-3 gallery-size-thumbnail”>


ΠΡΟΣ

Πανελλήνια ΟμοσπονδίαΕνώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.)

Θέμα: Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας

Αξιότιμοι κύριοι/ες, Αγαπητοί φίλοι/ες,

Επειδή το γραφείο μας έχει γίνει αποδέκτης πληθώρας ερωτημάτων από
στελέχη του Λιμενικού Σώματος και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σας σε
σχέση με τη δυνατότητα αναδρομικής διεκδίκησης επιδομάτων εορτών και
αδείας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 1. Όπως γνωρίζετε, τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας έχοντας ήδη
  υποστεί μειώσεις με τους «μνημονιακούς» νόμους 3833/2010 και 3845/2010,
  καταργήθηκαν ολοσχερώς για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα (από
  1-1-2013) με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.
  4093/2012. Πρόκειται για τον ίδιο νόμο που επέφερε σημαντικές μειώσεις
  στις αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
  ασφαλείας και ο οποίος (όπως και ο «διορθωτικός» ν. 4307/2014) κρίθηκαν
  ως αντισυνταγματικοί (και) για το λιμενικό σώμα με τις 2196/2014 και
  1126/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
  αντίστοιχα. Σημειωτέον ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις ανωτέρω
  αποφάσεις έκρινε ως αντισυνταγματικές τις νέες διατάξεις των ανωτέρω
  νόμων για το ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των
  σωμάτων ασφαλείας, χωρίς να διαλάβει σκέψη για την κατάργηση των
  επιδομάτων εορτών και αδείας. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι η
  Ομοσπονδία σας, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών
  (Π.Ο.Ε.Σ.), οι οποίες εκπροσωπήθηκαν στις ανωτέρω δίκες από τον
  υπογράφοντα δικηγόρο, προέβαλαν ρητώς την αντισυνταγματικότητα και της
  ολοσχερούς περικοπής των επιδομάτων εορτών και αδείας. Απ΄όσο
  γνωρίζουμε, ρητή σκέψη δεν περιέλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας ούτε
  στις μεταγενέστερες αποφάσεις του περί των ειδικών μισθολογίων
  (Πανεπιστημιακοί, καθηγητές ΤΕΙ, ιατροί ΕΣΥ).
 2. Έκτοτε σειρά αποφάσεων ιδίως των Ειρηνοδικείων της χώρας έχουν
  κρίνει ως αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση των επιδομάτων εορτών
  και αδείας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα (βλ. ενδεικτικά Ειρ Αμαρ 21/2017, Ειρ Λευκ 128/2017, Ειρ Καλαμ 7/2016, Ειρ Πατρών 258/2016, Ειρ Λαμίας 467/2016, βλ. και ΔΠρ Ναυπλίου 155/2016).

Εφιστάται όμως η προσοχή των στελεχών σας στα ακόλουθα:

α. Οι σχετικές αποφάσεις είναι πρωτόδικων Δικαστηρίων, ενώ η σχετική
νομολογία (που προβάλλεται από πολλές πλευρές) δεν είναι παγιωμένη.
Υπάρχει επίσης σωρεία αποφάσεων πρωτόδικων δικαστηρίων προς την αντίθετη
κατεύθυνση, ήτοι που δέχονται τη συνταγματικότητα των περικοπών. Η δε
αναφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά στα Πρακτικά της 4ης/31-10-2012
Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία
πράγματι έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της ολοσχερούς κατάργησης των
επιδομάτων αδείας και εορτών για τους συνταξιούχους (όπως στους
συνταξιούχους αφορά, καταρχήν, και η 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας).

β. Σε κάθε περίπτωση η σχετική διεκδίκηση αφορά (και οι ανωτέρω
αποφάσεις επιδίκασαν) τα μειωμένα επιδόματα εορτών και αδείας, δηλαδή τα
επιδόματα, στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί πριν το ν. 4093/2012 (ήτοι
500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων και από 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα και
αδείας). Υπενθυμίζεται ότι η διαμόρφωση των επιδομάτων σε αυτό το ύψος
είχε κριθεί ως συνταγματική για τους δημοσίους υπαλλήλους με την
668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ. Η παραγραφή των πάσης φύσεως μισθολογικών αξιώσεων έναντι του
Ελληνικού Δημοσίου έχει κριθεί ως «ακριβόχρονα» διετής (βλ. για τη διετή
παραγραφή ΑΕΔ 1/2012 και για το «ακριβόχρονο» ΑΕΔ 32/2008). Τούτο
σημαίνει, σε απλά ελληνικά, ότι τυχόν αξίωση για επιδόματα εορτών και
αδείας, ασκηθείσα για πρώτη φορά εντός του 2018, μπορεί να καταλάβει με
ρεαλιστικές πιθανότητες ευδοκίμησης, διάστημα από το τέλος του 2016 και
μετά. Πρόκειται επομένως για διεκδίκηση συνολικού ύψους 2.500 ευρώ για
κάθε στέλεχος (δώρο Χριστουγέννων 2016 και δώρα και επίδομα αδείας για
τα έτη 2017 και 2018).

 1. Με τα δεδομένα αυτά, στελέχη του λιμενικού σώματος που επιθυμούν να
  κατοχυρώσουν σχετικές αξιώσεις τους μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο
  μας προς άσκηση των σχετικών αγωγών ενός του 2018 με τις ακόλουθες
  προϋποθέσεις:

Α. Συμπλήρωση των συνημμένων: α) Στοιχεία πελάτη, β) εξουσιοδότησης με γνήσιο της υπογραφής, καθώς και γ) προσκόμιση μίας μισθοδοτικής κατάστασης οποιουδήποτε πρόσφατου μήνα.

Β. Καταβολή ποσού για κάλυψη εξόδων κατάθεσης και εκδίκασης που θα ανέρχεται:

α) σε 20 ευρώ για όσα στελέχη άσκησαν αγωγή μέσω του
γραφείου μας για διεκδίκηση αναδρομικών αποδοχών επί τη βάσει της
αντισυνταγματικότητας των ν. 4093/2012 και 4307/2014 (Για το ζήτημα αυτό
θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση του γραφείου μας).

β) σε 30 ευρώ για τα υπόλοιπα στελέχη.

Γ. Σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
ικανοποίησης των στελεχών (π.χ. μέσω νομοθετικής ρύθμισης), ενόψει του
μικρού ποσού που διεκδικείται, ουδεμία αμοιβή θα οφείλεται στο γραφείο, οπότε δε χρειάζεται η υπογραφή οιουδήποτε σχετικού συμφωνητικού.

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν περιέλθει στο γραφείο μας το
αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018 (για όσους ενδιαφέρονται για άσκηση
αγωγής εντός του τρέχοντος έτους).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 1. Εξουσιοδότηση 2. Στοιχεία Ενάγοντος 3. Μισθολογική κατάσταση πρόσφατου μήνα

1.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογράφ.. (ονοματεπώνυμο και βαθμός),
κάτοικος .., οδός.., με Αριθμό Μητρώου , κάτοχος
του υπ’ αριθμ. δελτίου ταυτότητας του ..(εκδούσα
αρχή), με ΑΦΜ ., ΔΟΥ., εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους
Αθηνών: 1. Γεώργιο Α. Αντωνακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 19464, και 2. Μαρίνα Κ.
Πράπα, με ΑΜ ΔΣΑ 28306, κάτοικους αμφοτέρων Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου, αρ.
4, όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά διεκδικήσουν δικαστικώς τα
επιδόματα εορτών και αδείας που όφειλαν να μου καταβληθούν για το
διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2018 (τα οποία έπαυσαν να μου
καταβάλλονται κατ’ επίκληση των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4093/2012).

Για το σκοπό αυτό, με την παρούσα δίνω εντολή στους ως άνω
πληρεξούσιους δικηγόρους να προβούν από κοινού ή μεμονωμένα στην
υπογραφή, κατάθεση και εκδίκαση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου
ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου (είτε αυτού στο οποίο θα
εισαχθεί η αγωγή είτε και σε αυτό στο οποίο τυχόν παραπεμφθεί),
οποτεδήποτε ήθελε προσδιοριστεί ή αναβληθεί μετά τον προσδιορισμό αυτής,
για την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας που όφειλαν να μου
καταβληθούν για το διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2018. Η παρούσα
ισχύει και για τη συζήτηση μετά τυχόν έκδοση αναβλητικής απόφασης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω όλες τις ενέργειες αυτών καθώς και ότι επιθυμώ την
συζήτηση της αγωγής μου και χωρίς την παράσταση των πληρεξουσίων
δικηγόρων μου.

Με την παρούσα νομιμοποιώ τους πληρεξούσιους δικηγόρους μου να
διορίζουν και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους με τις ίδιες ή λιγότερες
εντολές και να τους ανακαλούν νόμιμα.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και την εκτέλεσή
της και, σε κάθε περίπτωση, για δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της.

..(τόπος), .(ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

Βεβαιώνεται το γνήσιο

της υπογραφής

2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

(διεκδίκηση επιδομάτων εορτών και αδείας)

ΒΑΘΜΟΣ:________________________________________________________

ΕΠΩΝΥΜΟ: ________________________________________________________

ΟΝΟΜΑ: ___________________________________________________________

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:_____________________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _______________________________________________________

ΕMAIL: _____________________________________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚ: __________________________________________________

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: __________________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ______________________________________________

ΑΡ.ΤΑΥΤ./ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: _________________________________________

Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ: _________________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: _____________________

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τι δείχνει η Navtex της Exxon Mobil νότια της Κρήτης

Η ώρα των αποφάσεων για τα κοιτάσματα της Κρήτης πλησιάζει. Την περασμένη Πέμπτη, το σχήμα της ExxonMobil, προχώρησε στην έκδοση Navtex για τη δέσμευση μέχρι και τα τέλη Μαρτίου μεγάλων περιοχών μέσα στα θαλάσσια «οικόπεδα» που της έχουν παραχωρηθεί, προκειμένου να

ΠΕΑΛΣ: Σε ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΕΑΛΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024, η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΕΑΛΣ, στον κατάμεστο από μέλη, φίλους και προσκεκλημένους της Ένωσης φιλόξενο χώρο του bar – restaurant “Μαντζάρου 3” στο Κολωνάκι.

Η κοπή της πίτας του Συλλόγου Αποστράτων Λιμενικού Σώματος Κρήτης και Δωδ/σων (φωτο)

Μέσα σε ζεστό οικογενειακό και συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες 24-2-24 η κοπή της πίτας του Συλλόγου Αποστράτων Λιμενικού Σώματος Κρήτης και Δωδ/σων στη Ταβέρνα ΑΛΩΝΑΚΙ. Η εκδήλωση μας έχει γίνει πλέον θεσμός και αυτό το δείχνει η αθρόα και μαζική

ΕΛΣΤΑΤ: Συνεχίζεται η συρρίκνωση του ελληνικού νηολογίου

Περαιτέρω μείωση κατά 0,5% (9 πλοία) κατέγραψε ο αριθμός των υπό ελληνική σημαία πλοίων (άνω των 100 κοχ) το Δεκέμβριο 2023 (1816 πλοία) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό του Δεκεμβρίου 2022 (1825 πλοία), σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Μετάβαση στο περιεχόμενο