«Ανακοίνωση Πίνακα Αριθμού Μορίων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. & Κενών Θέσεων Τακτικών Μεταθέσεων έτους 2024 »

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 27 του ν.4504/2017 (Α΄ 184), όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 16 του π.δ. 11/2021 (Α΄ 21 ), όπως ισχύει.
γ) Τον υπ’αριθμ. 87/21 Κανονισμό (4914Β΄), όπως ισχύει.
δ) Τον υπ’αριθμ. 88/21 Κανονισμό (4913Β΄), όπως ισχύει.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την ανακοίνωση του πίνακα του αριθμού των μορίων τα οποία αντιστοιχούν στα αντικειμενικά και στα υπηρεσιακά κριτήρια και τα οποία συγκεντρώνουν τα προς μετάθεση στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και του πίνακα των κενών θέσεων, κατά κατηγορία σε κάθε Λιμενική Αρχή – Υπηρεσία – Πλωτά Μέσα και Κ.Ε.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κατ΄ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες αυτές και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως αποτυπώνεται στους (γ) και (δ) σχετικούς Κανονισμούς, με σκοπό την κάλυψή τους κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (β) όμοιο.
2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. που κοινοποιείται η παρούσα εντέλλεται όπως προβεί στην ανάρτηση του πίνακα μορίων και των πινάκων των εν λόγω κενών θέσεων του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην δικτυακή πύλη του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(hTps://portal.hcg.grΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΠ).
3. Σε περίπτωση που τα στελέχη διαπιστώσουν απόκλιση σε κάποιο από τα στοιχεία του πίνακα του
αριθμού των μορίων, να υποβάλουν ιεραρχικά αιτιολογημένη αναλυτική αναφορά στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Α΄ ([email protected]), ώστε να γίνουν οι τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις. Αναφορές να έχουν περιέλθει μέχρι την 12-03-2024.
4. Με μέριμνα Προϊσταμένων να λάβει γνώση ενυπογράφως της παρούσης και των πινάκων, όλο το
υπόχρεο προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Υπηρεσιών σας, όπως αυτό προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των
οριζομένων στο άρθρο 15 του π.δ. 11/21, όπως ισχύει.
5. Γ.Δ.Ο.Υ. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.
6. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την προσφορά της στη Θεσσαλία με 50 εκατ.

Η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού συμμετείχε σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο Μουζάκι, για την παρουσίαση των έργων αποκατάστασης στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Τόσο ο Υπουργός Υποδομών

Σημαντικός ακτοπλοϊκός κόμβος το λιμάνι της Ραφήνας

ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ κόμβο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών λόγω της κοντινότερης απόστασής του από τις Κυκλάδες και την Εύβοια, αλλά και  μελλοντικής του σύνδεσης με τον σιδηρόδρομο και την Αττική οδό, εξελίσσεται το λιμάνι της Ραφήνας. Το ΤΑΙΠΕΔ, με την ιδιότητα της Αρχής

Απαγορευμένες ζώνες για τις μηχανότρατες και νέες προστατευόμενες περιοχές – Οι δεσμεύσεις για τις ελληνικές θάλασσες

Σε περίπου 780 εκατ. ευρώ έχει εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των  21 δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Our Ocean Conference 2024 που διεξήχθη στην Αθήνα.  Η… μερίδα του λέοντος, ήτοι 500 εκατ. ευρώ,

Μετάβαση στο περιεχόμενο