Άμυνα

ΓΕΣ: Προκήρυξη για τη μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών-Ανθυπασπιστών ΕΜΘ και ΕΠΟΠ στα Σώματα Αξιωματικών και Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η προκήρυξη του ΓΕΣ για τη μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών-Ανθυπασπιστών Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σώματα