ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ

Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα!

Όλοι εμείς η ομάδα των Λιμενικών νέων σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα! Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ σπήλαιον· θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον· τὴν φάτνην