Δικαστικές διεκδικήσεις αποστράτων,αναλυτικές οδηγίες από την ΠΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 105

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, με γνώμονα τη διασφάλιση των
συμφερόντων των Μελών της, και προκειμένου να διευκολύνει τους
συναδέλφους στη λήψη ορθών αποφάσεων, αποφεύγοντας την άσκοπη
ενδεχομένως ταλαιπωρία και οικονομική τους επιβάρυνση, παρέχει την
παρακάτω ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα νομικών διεκδικήσεων:

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Με
την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κρίθηκε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που είχε επιβληθεί
δυνάμει του ν. 3865/2010, είναι παράνομη κι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι όποιοι συνταξιούχοι δεν είχαν προβεί
σε καμία ενέργεια διεκδίκησης μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης
αυτής, ήτοι 8 Φεβ. 2017, δεν έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά
το ποσό της ΕΑΣ που τους είχε παρακρατηθεί, παρά μόνο για το χρονικό
διάστημα από την επομένη της δημοσίευσης και εντεύθεν.

Μέχρι σήμερα αναμέναμε την στάση που θα τηρούσε το Ελληνικό Δημόσιο,
αναφορικά με τη διακοπή της παρακράτησης του ποσού αυτού καθώς και την
πιθανή επιστροφή των ποσών της ΕΑΣ που παρακρατήθηκαν, με την αυτονόητη
προσδοκία ψήφισης σχετικού νόμου που θα την καταργεί. Μετά την
παρέλευση 20 μηνών, παρά τις επιστολές και παρεμβάσεις και της
Ομοσπονδίας μας, ουδεμία άρση της ως άνω κράτησης έχει λάβει χώρα, με
αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας να εξακολουθούν να υφίστανται το δυσβάσταχτο βάρος των
παράνομων αυτών παρακρατήσεων στις συντάξεις τους.

Η
άποψη των νομικών συμβούλων της ΠΟΣ είναι ότι ο ασφαλέστερος τρόπος
διακοπής της αντισυνταγματικής παρακράτησης της ΕΑΣ και επιστροφής των
σχετικών ποσών από τον Φεβρουάριο 2017 και εντεύθεν, είναι η προσφυγή
στη Δικαιοσύνη υπό τη μορφή ομαδικών αγωγών ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η σχετική αγωγή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της
διετούς παραγραφής.

Μειώσεις 5-10-15-20% και 12%.

Με
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (υπ’ αριθ. 1277/2018),
κρίθηκαν, για τους στρατιωτικούς και πολιτικούς συνταξιούχους, ως
αντισυνταγματικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και του ν. 4111/2013, με
τις οποίες μειώνεται το συνολικό ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος
συντάξεων, για το ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, σε ποσοστά από 5%
έως 20%, ανάλογα με το ύψος της κάθε σύνταξης.

Επίσης
αντισυνταγματική έχει κριθεί η περικοπή κύριων συντάξεων κατά 12% για το
ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ το μήνα με το ν. 4051/2012, σύμφωνα
με τις αποφάσεις του ΣτΕ, υπ’ αριθ. 2287-2290/2015.

Οι παραπάνω αποφάσεις επιτρέπουν την εκδήλωση νομικής ενέργειας, για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.

Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Με απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (22ης Γενικής Συνεδρίασης/2 Δεκ. 2015), έχουν κριθεί ως συνταγματικές οι διατάξεις του ν. 3847/2010, με τις οποίες μειώθηκαν τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας και έπαυσε η χορήγησή τους στους συνταξιούχους,
που δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και αποστρατεύτηκαν
με αίτηση τους ή λαμβάνουν μικτή σύνταξη πάνω από 2.500 ευρώ. Με
τον ίδιο νόμο τα δώρα εορτών και αδείας μετονομάζονται
σε επιδόματα και το ύψος τους καθορίζεται σε 400 ευρώ για τα
Χριστούγεννα και σε 200 για το Πάσχα και τη θερινή άδεια. Τα επιδόματα
αυτά καταργήθηκαν με το ν. 4093/2012.

Η
Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις αποφάσεις της, 2287-2290/2015, έκρινε
παράνομες και αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4093/2012, που
κατήργησαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του
επιδόματος αδείας, για όσους φυσικά ελάμβαναν τα επιδόματα αυτά.

Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ, αφορούσαν όμως στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Με μία αναλογική εφαρμογή των σχετικών αιτιάσεων, που επικαλούνται οι ανωτέρω αποφάσεις, είναι εφικτό, αλλά όχι δεδομένο, να γίνει δεκτό,
ότι η πλήρης κατάργηση των αντίστοιχων επιδομάτων δώρων και αδείας των
συνταξιούχων των Ε.Δ. και Σ.Α. είναι αντισυνταγματική και σε αυτή την
κατηγορία των συνταξιούχων.

Λαμβανομένων
υπόψη των προαναφερθέντων, προκειμένου να διεκδικηθούν τα ανωτέρω
επιδόματα, μπορεί να κατατεθεί αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και μάλιστα ομαδική για επιμερισμό του κόστους σε περισσότερα άτομα.

Υπόλοιπο 50% κυρίων συντάξεων σε εκτέλεση αποφάσεων του ΣτΕ

Σε
ότι αφορά την επιστροφή του 50% των αναδρομικών ποσών των συντάξεων,
έχει αναγγελθεί η υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ (1125-1128/2016) και
αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου ή τροπολογίας το αμέσως προσεχές
διάστημα, με το οποίο θα ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των
αναδρομικών. Προσδοκία και απαίτηση είναι ότι θα πρέπει να καταβληθούν
στους αποστράτους συναδέλφους, όλα τα αναδρομικά από τον Αύγ. 2012 κι εντεύθεν και να αναπροσαρμοστεί η σύνταξη, στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4093/2012, ήτοι να αναβιώσει το ισχύον τότε μισθολόγιο.

Υποβολή αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. παρέχει νομική προστασία,
διότι διακόπτει την παραγραφή για το παρελθόν και διεκδικεί την άρση
των επίμαχων μειώσεων για το μέλλον. Κατά την άποψη των νομικών
συμβούλων της ΠΟΣ, η κατάθεση αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
για διακοπή της παραγραφής της αξίωσής τους για τη χορήγηση των
επιδομάτων εορτών και αδείας και για την παύση των διαφόρων μειώσεων που
κρίθηκαν αντισυνταγματικές, δεν θα παράσχει επαρκή νομική προστασία,
καθώς η παραπάνω αίτηση απλώς διακόπτει την παραγραφή των σχετικών
αξιώσεων για αναδρομικά ποσά σύνταξης.

Προτάσεις της Ομοσπονδίας.

Κατόπιν των παραπάνω η Ομοσπονδία προτείνει στα Μέλη της, την άσκηση ΜΙΑΣ αγωγής, ομαδικά, η
οποία θα περιλαμβάνει την ΕΑΣ, τις μειώσεις 5 έως 20% και 12%, αλλά και
τα επιδόματα εορτών και αδείας, προκειμένου να μην υπάρχει ιδιαίτερη
οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται ότι τα επιδόματα
εορτών και αδείας (400 και 200 ευρώ) διεκδικούνται από εκείνους που τα
ελάμβαναν για το διάστημα από 2011-12 και όχι από εκείνους που τους
είχαν διακοπεί με το ν.3847/2010.

Όποιος δεν επιθυμεί την άσκηση αγωγής, δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, καταθέτοντας αίτηση
στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α. Για τους
συνταξιούχους του Δημοσίου (αποστράτους κλπ) η αίτηση υποβάλλεται μέχρι
31/12/2018 στον ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ), για τη διακοπή των μειώσεων στην κύρια
σύνταξη, όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις του ΣτΕ ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Μέσα σε έξι μήνες όμως από την κατάθεση της αίτησης που διακόπτει την παραγραφή, θα πρέπει να κατατεθεί αγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την κύρια σύνταξη. Τα περί επικουρικών συντάξεων ΔΕΝ αφορούν αποστράτους των ΕΔ.

ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η απόφαση για κατάθεση ή όχι, αγωγής ή αίτησης, είναι προσωπική υπόθεση.
Όποιος επιλέξει την αγωγή θα πρέπει να επικοινωνήσει με το δικηγόρο της
επιλογής του για τις λοιπές λεπτομέρειες (κόστος, περιπτώσεις που θα
περιληφθούν στην αγωγή κλπ).

Για
τη διευκόλυνση των Μελών, παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών
γραφείων, τα οποία προσφέρουν στην Ομοσπονδία αφιλοκερδώς τις νομικές
συμβουλές τους και έχουν προσδιορίσει, για τα Μέλη της ΠΟΣ, συγκεκριμένο
χαμηλό κοστολόγιο για τις ομαδικές αγωγές:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναστάσιος Μαλισάγκος, Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη,

τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ 2310 225736 E-mail:
[email protected]

ΑΘΗΝΑ

Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης, Ακαδημίας αρ. 78, 4ος όροφος, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα,

τηλ. 210 3802248, κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249, E-mail:
[email protected]

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος

Ταξίαρχος εα

Παπαδόπουλος Βασίλειος Ταξίαρχος εα 9 https://www.limenikanea.gr/assets/pages/2b0c1-jpg.jpeg 2018-11-13 05:46:20 1478 2711 2670 kupros-ora-miden-stithike-i-aerogefura-anefodiasmou-tou-geotrupanou-tis-exxon-mobil Κύπρος-ώρα μηδέν: Στήθηκε η αερογέφυρα ανεφοδιασμού του γεωτρύπανου της Exxon Mobil Κύπρος-ώρα μηδέν: Στήθηκε η αερογέφυρα ανεφοδιασμού του γεωτρύπανου της Exxon Mobil

Ομάδα εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας από υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με την επικείμενη έναρξη της πρώτης γεώτρησης των ExxonMobil-Qatar Petroleum, επισκέφθηκαν το πρωί το γεωτρύπανο Stena Icemax με την πρώτη πτήση ελικοπτέρου που θα συνδέει τις επόμενες εβδομάδες το αεροδρόμιο Λάρνακας με το γεωτρύπανο για μεταφορά προσωπικού.Την από αέρος σύνδεση με το γεωτρύπανο Stena Icemax έχει αναλάβει η ιταλική INAER, που είχε εξυπηρετήσει από το 2016 και μετά τις γεωτρήσεις της ΕΝΙ και των ΕΝΙ-ΤΟΤΑΛ στην Κυπριακή ΑΟΖ.Το ελικόπτερο, τύπου AgustaWestland AW139 (κατασκευής 2015), με νηολόγιο Ισπανίας (EC-MHP) αφού η βάση του είναι στια Κανάρια νησιά, έφτασε στην Λάρνακα το απόγευμα του Σαββάτου, από την Ιταλία και συγκεκριμένα από την Αγκόνα, με σταθμούς σε Πεσκάρα, Πρίντιζι, Σαντορίνη και Ρόδο. το Σάββατο.Οι κωδικοί των πτήσεων των ελικοπτέρων από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς το γεωτρύπανο και αντίστροφα, είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες γεωτρήσεις – τους BK-1 και ΒΚ-2.Το ελικόπτερο αφού παρέμεινε για 90 λεπτά στο γεωτρύπανο, μετέφερε τους επισκέπτες πίσω στην Λάρνακα.Να σημειωθεί ότι χθες και σήμερα, πάνω από την ευρύτερη περιοχή της γεώτρησης, πέταξαν αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη που επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως σε περιοχές που σχετίζονται με την Συρία. Συγκεκριμένα, χθες πέταξε ένα RC-135U της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, ενώ νωρίς σήμερα από την ίδια περιοχή πέρασε και ένα Boeing P-8A Poseidon, του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, κατευθυνόμενο προς τα νοτιοανατολικά, προς τα ανοικτά της Συρίας.Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει από χθες βράδυ το πήγαινε – έλα μεταξύ γεωτρύπανου και λιμανιού Λεμεσού τα σκάφη υποστήριξης για σκοπούς εφοδιασμού, με ένα από αυτά να έχει αναλάβει – με βάση τις συνήθεις διαδικασίες – ρόλο πλοίου ασφάλειας, πλέοντας συνεχώς σε μικρή απόσταση από το Stena Icemax.Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γράφει ο Υπον/ρχος ΛΣ Νικόλαος Παπανικολόπουλος: Λιμάνι Αλεξανδρούπολης – Μας «κόστισε ακριβά»

  Σε πρόσφατη (29-9-2022) ανακοίνωση της ΟΛΠ Α.Ε, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο κύκλος εργασιών της κατά το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσίασε αύξηση κατά 29,3% ανερχόμενος σε 93,1 εκατ. ευρώ, έναντι 72,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.Υπογραμμίζεται δε,

Ακτοπλοΐα: Πόσοι «αγκάλιασαν» τη σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Άκρως ενθαρρυντικά κρίνονται τα αποτελέσματα από την αναβίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η οποία ολοκληρώθηκε για τη φετινή περίοδο στις 16 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επιβατικό οχηματαγωγό «Daleela» μετέφερε συνολικά 7.900 επιβάτες στις 44

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι Ημέρες Καριέρας Ναυτιλίας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Πλήθος φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής Ναυτιλίας ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών. Έχοντας σταθερά ως πρωταρχικό του μέλημα την επαγγελματική ενδυνάμωση και αποκατάσταση των φοιτητών και των αποφοίτων του, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών

Παρουσιάστηκε το νέο αντιρρυπαντικό σκάφος «AKTEA II OSRV»

Το νέο, πιο σύγχρονο, αντιρρυπαντικό σκάφος «AKTEA II OSRV» στην Ευρώπη, που μπορεί να ανακτά πετρέλαιο από οποιαδήποτε πιθανή ρύπανση προκληθεί σε ευρωπαϊκά ύδατα, με αντίστοιχη αποθηκευτική ικανότητα έως 4,5 τόνους, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στο λιμάνι του Κερατσινίου η