«Η Ελλάδα παράγει ασφάλεια και σταθερότητα και χτίζει ισχυρές εταιρικές σχέσεις και συμμαχίες».