Κρίσεις Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2024

Την 22-03-2024 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2024 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

α) Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2024:

  • Σαράντα δύο (42) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Επτά (07) Πλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού
  • Δύο (02) Πλοίαρχοι ειδικότητας Υγειονομικού
  • Πενήντα δύο (52) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Δεκατρείς (13) Αντιπλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού
  • Εξήντα ένα (61) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  • Μία (01) Πλωτάρχης ειδικότητας Υγειονομικού
  • Μία (01) Πλωτάρχης ειδικότητας Οικονομικού

β) Δύο (02) Πλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού εξαιρέθηκαν από την κρίση για το εν λόγω έτος.

  1. Εκ του συνόλου των ανωτέρω κρίθηκαν ως «Προακτέοι»:

α) Σαράντα δύο (42) Πλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.).

Εκ των ανωτέρω, οι δεκαπέντε (15) αρχαιότεροι προάγονται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, ως κάτωθι:

1 Πουλημένος Ιωάννης του Άγγελου (Α.Μ. 941)

2 Κιάμος Φώτιος του Ιωάννη (Α.Μ. 942)

3 Παπακωνσταντίνου Χρήστος του Θεοδοσίου (Α.Μ. 943)

4 Δρακούλης Ευστράτιος του Γεωργίου (Α.Μ. 944)

5 Μπότσης Δημοσθένης του Δημητρίου (Α.Μ. 945)

6 Μαργαρώνης Ιωάννης του Γρηγορίου (Α.Μ. 948)

7 Γιαλελής Κωνσταντίνος του Άγγελου (Α.Μ. 949)

8 Παρδάλης Κωνσταντίνος του Ηλία (Α.Μ. 950)

9 Γιαννακή Βασιλεία του Διαμαντή (Α.Μ. 951)

10 Κούβαρης Δρακούλης του Δημητρίου (Α.Μ. 953)

11 Χατζηγεωργίου Γεώργιος του Γεωργίου (Α.Μ. 954)

12 Φραγκιάς Χρήστος του Γεωργίου (Α.Μ. 955)

13 Ρίγγας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 956)

14 Τσίκλος Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 957)

15 Γραμματέας Άγγελος του Στυλιανού (Α.Μ. 959)

β) Επτά (07) Πλοίαρχοι ειδικότητας Τεχνικού.

Εκ των ανωτέρω, ένας (01) προάγεται στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, προς κάλυψη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.

γ) Δύο (02) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

δ) Πενήντα δύο (52) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.).

Εκ των ανωτέρω, δεκαπέντε (15) προάγονται στον βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, ως κάτωθι:

1 Φιλιππάκη Ολυμπία του Ιωάννη (Α.Μ. 1030)

2 Μάργαρης Ιωάννης του Αποστόλου (Α.Μ. 1031)

3 Μακρής Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1032)

4 Μανδαλάκης Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1033)

5 Κτενάς Μιχαήλ του Θεοδώρου (Α.Μ. 1034)

6 Σουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1035)

7 Σκιαδά Αικατερίνη του Χρήστου (Α.Μ. 1036)

8 Παπατσώρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1038)

9 Ματούλας Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1039)

10 Γιαννουλάτος Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 1040)

11 Χονδρόπουλος Σωτήριος του Χρήστου (Α.Μ. 1041)

12 Γεωργάτος Χαράλαμπος του Γερασίμου (Α.Μ. 1042)

13 Βρύζας Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 1043)

14 Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1045)

15 Φουσέκης Ιωάννης του Σωτηρίου (Α.Μ. 1037)

ε) Δεκατρείς (13) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού.

στ) Πενήντα εννέα (59) Πλωτάρχες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.).

Εκ των ανωτέρω, δεκαπέντε (15) προάγονται στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, ως κάτωθι:

1 Αλεξίου Ηλίας του Παναγιώτη (Α.Μ. 1194)

2 Χριστοφοράκη Βασιλική του Δημητρίου (Α.Μ. 1195)

3 Σακέλλιου Ευαγγελία του Ιωάννη (Α.Μ. 1197)

4 Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 1198)

5 Φραγκούλης Αργύριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1199)

6 Οικονομάκης Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 1201)

7 Κουλίκας Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 1202)

8 Κουνή Σαπφώ του Παναγιώτη (Α.Μ. 1203)

9 Κασωτάκη Ευανθία του Μιχαήλ (Α.Μ. 1204)

10 Αποστόλου Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1205)

11 Βαρδαξής Βασίλειος του Αντωνίου (Α.Μ. 1206)

12 Τσιντώνης Ιωάννης του Ελευθερίου (Α.Μ. 1207)

13 Κραψίτης Θεόδωρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1208)

14 Μελισσουργάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 1209)

15 Νικολουδάκη Μαρία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1210)

ζ) Μία (01) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, η οποία προάγεται στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού.

η) Μία (01) Πλωτάρχης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παραχώρηση αιγιαλών και παραλιών: Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5092/2024*

Στοχεύοντας στη μεγαλύτερη διαφάνεια των διαγωνισμών παραχώρησης μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής διαδικασίας και την υψηλότερη αποτελεσματικότητα των ελέγχων μέσω της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση των ποινών, προσπαθεί να αντιμετωπίσει διαχρονικές παθογένειες. Από την άλλη, όμως, έχει

Οι θέσεις της CLIA για τη θαλάσσια συνδεσιμότητα

Στη συνάντηση, ο κ. Vago εξέφρασε την αλληλεγγύη του κλάδου της κρουαζιέρας προς τον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα στον κορυφαίο στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας των ναυτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες απειλές στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού. Η CLIA ανέδειξε την

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο: Συζητήθηκε η περικοπή των δώρων στους συνταξιούχους

Ειδικότερα, η κυρία Σταυρουλάκη έθεσε ζήτημα αν πράγματι υπάρχει θέμα αντιθέτων αποφάσεων (δηλαδή θέμα παραδεκτού) μεταξύ των αποφάσεων του ΣτΕ και του Α.Π., καθώς το κάθε ένα από αυτά τα δύο δικαστήρια επελήφθη επί διαφορετικών νομοθετικών δεδομένων. Κατά την εισηγήτρια, τον Α.Π. τον

Χούθι: «Έχουμε επιτεθεί σε περισσότερα από 100 πλοία του εχθρού»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε περίπου 100 πλοία «που συνδέονταν με τον εχθρό», δηλαδή το Ισραήλ, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, αφότου ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις τους σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της

Μετάβαση στο περιεχόμενο