Κύριοι της Πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας: Όχι άλλο κάρβουνο…

Με απορία
διαπιστώνουμε ότι σε ανακοινώσεις κάποιων συνδικαλιστικών Ενώσεων Προσωπικού
Λ.Σ αναφέρεται ότι θα πρέπει να καταργηθεί το Π.Δ. 81/2014 (Λιμενικός
Καλλικράτης) με το οποίο μειώθηκαν οι θέσεις του Λιμενικού Σώματος.

Όσο
και αν ψάξει κάποιος να βρει στο Π.Δ. 81/2014 να βρει κάποια αναφορά για την
μείωση των Οργανικών Θέσεων του Λ.Σ, μάταιος ο κόπος. Καμιά διάταξη δεν
αναφέρει κάτι τέτοιο.

Δεν
θα μπορούσε άλλωστε να ρυθμιστεί η Οργανική Δύναμη του Λ.Σ., γιατί ο νόμος
προβλέπει άλλη διαδικασία.

Στο Π.Δ. 81/2014 περιγράφονται τα όρια και η νέα δομή και διοικητική διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών πού
έχει άμεσες συνέπειες στον επιχειρησιακό τομέα και την κατανομή του χώρου ευθύνης τους.

Τι
συνέβη λοιπόν; Πώς και πότε μειώθηκαν οι
Οργανικές Θέσεις του Λ.Σ.;

Τα
Λιμενικά Νέα ενημερώνουν τους συναδέλφους ότι την Οργανική Δύναμη ενός Υπουργείου
καθορίζεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

Δεν εκδίδεται κανένας Οργανισμός
Υπουργείου αν δεν
προηγηθεί
Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου
Μεταρρύθμισης
, το οποίο καθορίζει και τα της Οργανικής σύνθεσης και
στελέχωσης του κάθε Υπουργείου, ύστερα από σχετική εισήγηση των Υπηρεσιών του
κάθε Υπουργείου .

Με παρ.
1 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 η οποία
επαναλαμβάνεται σχεδόν ίδια και με την παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4250/2014 (Α΄74) ρητά ορίζεται:
«Η κατάρτιση και
τροποποίηση των Οργανισμών., βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών
μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και
από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης..»

Ποιοι μετέχουν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (Κ.Σ.Μ):

Ο Πρωθυπουργός, ως
Πρόεδρος,

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
, Οικονομικών, Επικρατείας και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(αρμόδιος
για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση), ως
μέλη.

Από το
έτος 2014 έως σήμερα έχουν εκδοθεί δύο
Οργανισμοί για το Υπουργείο Ναυτιλίας:

Ένας επί προηγούμενης κυβέρνησης (Π.Δ. 103/2014) και ένας επί της σημερινής κυβέρνησης (Π.Δ.
13/2018).

α.
Οργανισμός
2014 Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170/28-8-14)

Πριν εκδοθεί ο Οργανισμός του 2014 (Α΄ 170/28-8-14) είχαν προηγηθεί οι – προβλεπόμενες
από τον νόμο- από 1/3/2013 και 26/11/2013 Αποφάσεις του Κ.Σ.Μ, οι οποίες και
μνημονεύονται στα
έχοντας υπόψη αυτού του Π.Δ.: «4. Την από 1/3/2013
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά σε
μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, όπως
τροποποιήθηκε με την από 26/11/2013 όμοια»

Με απλά λόγια η απόφαση μείωσης της
Οργανικής σύνθεσης του Λ.Σ. λήφθηκε το έτος 2013 από την Κυβέρνηση
Σαμαρά και το τότε Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (Κ.Σ.Μ.) με τις από
1-3-2013 και 26-11-2013 πράξεις του.

Της
απόφασης αυτής γίνεται επίκληση και στον
Κανονισμό κατανομής προσωπικού (Αριθ. Φ. 214.1/2014/Σχ. 11685 A΄/ 27-10-2014
(Β΄2993/05-11-2014) που αναγκαστικά εκδόθηκε μετά την προαναφερθείσα
απόφαση του Κ.Σ.Μ.:
«2.
Το από 26−11−2013 εγκριθέν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης σχέδιο
στελέχωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Ενδιαφέρον
θα ήταν, να γνωρίζαμε ποιες ήταν οι απόψεις της τότε πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας αλλά και όποιων άλλων οι οποίοι θεσμικά όφειλαν να έχουν γνώση και
άποψη για το θέμα

Προφανώς,
επειδή η μείωση αφορούσε στην κατάργηση κενών Οργανικών θέσεων του Λ.Σ.
(αντίστοιχα στην ΕΛ.ΑΣ είχαν καταργηθεί 6.000 όμοιες θέσεις) ίσως κάποιοι, που σήμερα σχίζουν τα ιμάτιά τους, να
συναίνεσαν ή να μην αντέδρασαν

Έτσι φημολογείται στους διαδρόμους του
Υπουργείου.

Διαφορετικά,
άγνοια της εισήγησης των Υπηρεσιών και της ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το τότε Κ.Σ.Μ ή επίκληση
οποιασδήποτε άλλου λόγου ή δικαιολογίας για την τότε σιωπή, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από κανέναν και μάλλον
παραπέμπει σε άλλες σκέψεις.

β.
Οργανισμός 2018 Π.Δ 13/2018 (Α΄ 26 /20-2-2018)

Επί
της Κυβέρνησης Τσίπρα το έτος 2018, εκδόθηκε νέος Οργανισμός
του
Υπουργείου, για να διορθώσει υποτίθεται τα «κακώς» κείμενα στον προηγούμενο Οργανισμό.

Τι είχε προηγηθεί της έκδοσης αυτού του Οργανισμού έτους 2018:

Είχε
προηγηθεί το έπος των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος:

·
με τις εκατοντάδες
χιλιάδες διασώσεις στο Ανατολικό Αιγαίο,

·
με την εξαντλητική
ενασχόληση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών,

·
με τις τεράστιες
επιτυχίες στην καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος,

·
με την εξοντωτική
χρήση των θαλάσσιων μέσων για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, την προάσπιση
των εθνικών συμφερόντων έναντι των συνεχών τουρκικών προκλήσεων ιδιαίτερα στα θέματα
έρευνας και διάσωσης,

Η ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων ήταν επιβεβλημένη και από το
γεγονός ότι σε εξέλιξη ευρίσκεται ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο
απαιτεί την άμεση πρόσληψη έως και χιλιάδων στελεχών ως πληρωμάτων στα νέα αλλά
και τα παλαιά σκάφη.

Τα
έλαβε υπόψη της όλα αυτά η σημερινή κυβέρνηση;

Ασφαλώς
και όχι. Μόνο ψεύτικα λόγια συμπαράστασης και απέραντη κενολογία

Έτσι
ο με την από 17-5-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (στο
οποίο θυμίζουμε ότι προεδρεύει ο Πρωθυπουργός) αποφασίστηκε να μην αυξηθεί η
Οργανική Δύναμη του Λιμενικού Σώματος.

Στα έχοντας υπόψη του Οργασμού του 2018 (Π.Δ. 13/2018) αναφέρεται: «3.
Την
από 17.5.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.»

Επίσης
στην παρ. 2 του άρθρου 78 με τον τίτλο Κατανομή προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ: «2.
Το όριο στελέχωσης του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατανέμεται προς κάλυψη θέσεων
προσωπικού, ως εξής:»

Αντίθετα
όπως προκύπτει και από τα άρθρα του Οργανισμού αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες οι
θέσεις των πολιτικών υπαλλήλων , χωρίς
να γίνει καμία αντίστοιχη αύξηση για το Λ.Σ.

Όμως
για να αποφασίσει έτσι το Κ.Σ.Μ. και ο Πρωθυπουργός
έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σημερινή κυβέρνηση την 17-5-2017 στο
Κ.Σ.Μ. -παρά τον κατακλυσμό στις μεταναστευτικές ροές του 2015, 2016, αλλά και
σήμερα- αποφάσισε ότι το Λιμενικό Σώμα να
έχει την ίδια Οργανική Σύνθεση
που είχε αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Στην
πραγματικότητα πρόκειται για νέα μείωση, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί
κατακόρυφα οι Υπηρεσιακές ανάγκες στο Αιγαίο.

Η αλήθεια είναι, ότι δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα οι εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας αλλά
και των εκπροσώπων των εργαζομένων, ενόψη της κατάρτισης του Οργανισμού του
2018.

Ερωτηματικά δημιουργούνται γιατί
οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρονται στα γενόμενα πριν από 4 και 5
χρόνια και δεν αναφέρονται στο στις
αντίστοιχες αποφάσεις του σήμερα

Κάποιοι
εξακολουθούν να μένουν στο παρελθόν ενώ παραβλέπουν τις αποφάσεις του σήμερα
Κάποιους λόγους θα έχουν..

Εμείς
καλοπροαίρετα ρωτάμε:

Αλήθεια,
αν καταργηθεί το Π.Δ. 81/29-5-2014/Λιμενικός Καλλικράτης
( ο Οργανισμός του 2014 έχει
εκδοθεί την 28-8-2014, δηλ μεταγενέστερα..) , θα αυξηθούν οι
Οργανικές θέσεις του Λ.Σ.;

Θα
επανέλθουν οι οργανικές θέσεις, όπως αυτές ήταν πριν την απόφαση του Κ.Σ.Μ. της
26-11-2013, η οποία επαναβεβαιώθηκε
με την από 17-5-2017 όμοια απόφαση, όπου προέδρευσε ο
σημερινός Πρωθυπουργός;

Έτσι ρωτάμε, προσπαθώντας να αντιληφθούμε την διαχείριση της μιζέριας με
την συγκρότηση επιτροπών ανακατανομής των υπαρχόντων Οργανικών Θέσεων.

Κύριοι
της Πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας: Όχι άλλο κάρβουνο

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα ύψη οι τόνοι της αντιπαράθεσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των παρακολουθήσεων στη χώρα μας. Eπί τρεισήμισι ώρες κατέθετε ως μάρτυρας ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική ποινική έρευνα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του

Νέο παραλήρημα και απειλές Τσαβούσογλου: «Οι Έλληνες κάνουν λόμπινγκ εναντίον μας»

«Είναι ξεκάθαρο, ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτές τις παραβιάσεις της Συνθήκης της Λωζάνης» Παράπονα κατά της Ελλάδας, ότι δεν δέχεται να… συζητήσει με την Τουρκία και ότι κάνει δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον της, διατύπωσε την

Δεκαπενταύγουστος: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο

Εκτός των άλλων στον σχεδιασμό προβλέπεται η συγκρότηση συνεργείων της Τροχαίας, για την βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονονται για θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, βάσει ειδικού σχεδιασμού, με έντονη αστυνομική παρουσία στο οδικό

Νότης Μηταράκης – Απάντηση στον Ιάσονα Αποστολόπουλο για το ναυάγιο στη Ρόδο: Ντροπή να κατηγορείτε την Ελλάδα

Απάντηση στον ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλο μέσω Twitter έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφορικά με το ναυάγιο νοτίως της Ρόδου στο οποίο υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι μετανάστες. Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ιάσων Αποστολόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, σχολίασε το δυσάρεστο γεγονός επιρρίπτοντας ευθύνες στην