Κύρωση πινάκων κρίσης κατωτέρων αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022 – Προαγωγή κατωτέρου αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιερέα

Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Απριλίου 2022 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 και των άρθρων 1-4 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύει, της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα  του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), των άρθρων 5 και 6, της παρ. 1 του άρθρου 7 και των άρθρων 9, 11 και 20 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει, και του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), όπως ισχύει:
1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022, τους οποίους συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 07 Απριλίου 2022 πρακτικό του, ως ακολούθως:
Α. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιερέα:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
Βαρσαμίδης Δημήτριος του Μόσχου (Α.Μ.Ε. 01 Ι)
Β. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Τρόμπατζη Γεωργία του Χρήστου (Α.Μ. 1434)
2. Σαμαρτζή Αναστασία του Αναστασίου (Α.Μ. 1435)
3. Γώγουλας Περικλής του Γεωργίου (Α.Μ. 1436)
4. Τσαλίκης Βασίλειος του Αθανασίου (Α.Μ. 1437)
5. Παρμάκης Θεόδωρος του Δημητρίου (Α.Μ. 1438)
6. Γαρμπής Χαράλαμπος του Διονυσίου (Α.Μ. 1439)
7. Κουτάτζη Ιακωβίνα του Δημητρίου (Α.Μ. 1440)
8. Αναστασίου Δημήτριος του Χρήστου (Α.Μ. 1441)
9. Τσανδήλας Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1442)
10. Σωμαράκη Μαρία του Δημητρίου (Α.Μ. 1443)
11. Συβίτου Βασιλική του Γεωργίου (Α.Μ. 1444)
12. Χατζηδημητρίου Βαλεντίνα του Νικολάου (Α.Μ. 1445)
13. Ζικέλογλου Παρθένα-Μαρίνα του Γεωργίου (Α.Μ. 1446)
14. Χιουρέα Βασιλική του Παναγιώτη (Α.Μ. 1447)
15. Κάτσος Ευστάθιος του Αθανασίου (Α.Μ. 1448)
16. Μητροπέτρος Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1449)
17. Βασιλακάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1450)
18. Τραυλού Αλεξία του Νικολάου (Α.Μ. 1451)
19. Κατσουλάκη Σταυρούλα του Γεωργίου (Α.Μ. 1452)
20. Μπαντιανίδου Βασιλική του Ιωάννη (Α.Μ. 1453)
21. Ίλτσιος Φιλοκτήμων του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1454)
22. Ρουχίτσα Ευσταθία του Ιωάννη (Α.Μ. 1455)
23. Τσουκαλάς Χαράλαμπος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1456)
24. Κρητικού Μαρίνα του Αναργύρου (Α.Μ. 1457)
25. Μπότσιου Σταυρούλα-Λητώ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1458)
26. Κολοκυθά Νικολέτα του Νικολάου (Α.Μ. 1459)
27. Λυραντωνάκης Στέφανος του Μιχαήλ (Α.Μ. 1460)
28. Ψαρρού Βασιλεία-Μαρία του Αποστόλου (Α.Μ. 1461)
29. Κούλης Αντώνιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1462)
30. Παγάνης Ευστάθιος του Ηλία (Α.Μ. 1463)
31. Κοκκινιάδης Βασίλειος του Παύλου (Α.Μ. 1464)
32. Αράπης Χαρίλαος του Σωκράτη (Α.Μ. 1465)
33. Βλαντή Κωνσταντίνα του Ιωάννη-Παυλή (Α.Μ. 1466)
34. Παπαζήσης Ηλίας του Αντωνίου (Α.Μ. 1467)
35. Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1468)
36. Χουχουρέλου Δέσποινα του Νικολάου (Α.Μ. 1469)
37. Αρμενάκη Κωνσταντίνα του Ανδρέα (Α.Μ. 1470)
38. Στεφανόπουλος Χαράλαμπος του Νικολάου (Α.Μ. 1471)
39. Ξιφαράς Θεόδωρος του Ιωάννη (Α.Μ. 1472)
40. Λημναίος Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1473)
41. Κυριακόπουλος Χρήστος του Ηλία (Α.Μ. 1474)
42. Σπανός Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1475)
43. Παπαδάκης Αλέξανδρος-Σωκράτης του Γεωργίου (Α.Μ. 1476)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Γ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Γιαλμανίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ.Ε. 79)
2. Λελεκάκη Ελευθερία του Μιχαήλ (Α.Μ.Ε. 80)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
Δ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικούς ειδικής κατηγορίας:
Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»
1. Λάγγαρη Βαρβάρα του Παναγιώτη (Α.Μ.Ε. 01ΥΕΚ)
2. Κουκούμης Χρήστος του Σαράντου (Α.Μ.Ε. 02ΥΕΚ)
Π ί ν α κ α ς Β΄
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς
Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς
2. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιερέας Βαρσαμίδης Δημήτριος του Μόσχου (Α.Μ.Ε. 01Ι) στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ιερέα, αναδρομικά από 04 Απριλίου 2022, ημερομηνία συμπλήρωσης, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, λόγω εγγραφής του από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2022 στον Πίνακα Α’
«Προακτέων».
(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 8032/28-04-2022).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η πρώτη γυναίκα Α’ μηχανικός σε φρεγάτα του ΠΝ: Η προσφορά στην πατρίδα

Για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη χρονιά απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ευκράντη, τα οποία διοργανώνονται από τα Ναυτικά Χρονικά, με την αρωγή και την υποστήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Η τελετή απονομής έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα στον προαύλιο χώρο της Σχολής

Βυθίστηκε σκάφος στον Ωρωπό – Εντοπίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες

Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ωρωπού από ιδιώτη, για ανατροπή σκάφους και ύπαρξη ατόμων στη θάλασσα, στην περιοχή Χαλκουτσίου Ωρωπού Αττικής και σε απόσταση περίπου διακοσίων (200) μέτρων από το αλιευτικό καταφύγιο της ανωτέρω περιοχής. Άμεσα στην περιοχή μετέβη

Οριστικοί Πίνακες Συμμετεχόντων & Απορριφθέντων διαγωνισμού Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών) έτους 2022 – Πίνακες κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων

Ανακοίνωση του Λιμενικού 1. Ανακοινώνεται ότι, την 12-08-2022, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, οι κάτωθι Πίνακες του διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2022,

Ύπατη Αρμοστεία: Περίπου 1.200 νεκροί μετανάστες στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Η Ύπατη Αρμοστεία επισημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 σχεδόν 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου και της βορειοδυτικής Αφρικανικής θαλάσσιας οδού. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 25 νεκροί ή αγνοούμενοι