Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενων από τη ΣΔΥΛΣ για το έτος 2023

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Μαρτίου 2023 σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46  και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν, την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1, τα άρθρα 2, 3, 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, τις περ. δ και ε της παρ. 2 του άρθρου 3, την παρ. 2 του άρθρου 28, την παρ. 1 του άρθρου 37 και την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

 

1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος  2023, με βάση το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους  2023, ως ακολούθως:

Α. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν και ταυτόχρονα συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. α των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 45 και τα άρθρα 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2727)

2. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2762)

3. ΓΑΛΑΤΑΣ Απόστολος του Ξενοφώντα (ΑΜ 2946)

4. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 2743)

5. ΤΣΟΚΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 2787)

6. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Αποστόλου (ΑΜ 2920)

7. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Μάρκου (ΑΜ 2938)

8. ΜΕΛΙΑΔΗΣ Νεκτάριος του Χαραλάμπους (ΑΜ 2752)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική

υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού

Λιμενικού Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΤΟΛΙΑΣ Νικόλαος του Ανδρέα (ΑΜ 2763)

2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φραγκίσκος του Εμμανουήλ (ΑΜ 2793)

3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 2729)

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξενοφών του Ευσταθίου (ΑΜ 2797)

5. ΒΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ 2728)

6. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου (ΑΜ 2755)

7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 2968)

8. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ 2992)

9. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (ΑΜ 2974)

10. ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος του Κυριάκου (ΑΜ 2853)

11. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΜ 2733)

12. ΨΥΚΑΚΟΣ Μιχαήλ του Κυριάκου (ΑΜ 2753)

13. ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κωνσταντίνος – Νεκτάριος του Δημητρίου (ΑΜ 2772)

14. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος του Γεωργίου (ΑΜ 2773)

15. ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Συμεών (ΑΜ 2799)

16. ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ Παναγιώτης – Κωνσταντίνος του Διονυσίου (ΑΜ 3005)

17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στέφανος του Ιωάννη (ΑΜ 2710)

18. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γρηγορίου (ΑΜ 2720)

19. ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2742)

20. ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωακείμ του Μενελάου (ΑΜ 2764)

21. ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ 2768)

22. ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 2774)

23. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Φώτη (ΑΜ 2795)

24. ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2800)

25. ΔΙΖΕΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου (ΑΜ 2818)

26. ΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 2820)

27. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Στυλιανός του Δημητρίου (ΑΜ 2821)

28. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Πέτρος του Ευάγγελου (ΑΜ 2823)

29. ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ Θεόδωρος του Τριαντάφυλλου (ΑΜ 2825)

30. ΒΛΑΧΟΣ Φώτιος του Νικολάου (ΑΜ 2835)

31. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Παναγιώτης του Νικολάου (ΑΜ 2838)

32. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ (ΑΜ 2856)

33. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Αριστοτέλης του Νικολάου (ΑΜ 2863)

34. ΡΑΛΛΗΣ Παναγιώτης του Θεοδώρου (ΑΜ 2864)

35. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ Στέφανος του Νικήτα (ΑΜ 2866)

36. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Νεκτάριος του Ευαγγέλου (ΑΜ 2867)

37. ΚΑΡΑΛΗΣ Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ 2869)

38. ΣΟΦΙΑΔΕΛΗΣ Αντώνιος του Νικολάου (ΑΜ 2886)

39. ΛΙΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 2887)

40. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 2894)

41. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος του Δημητρίου (ΑΜ 2897)

42. ΚΩΤΣΗΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 2900)

43. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2906)

44. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Στυλιανού (ΑΜ 2910)

45. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Άγγελος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2923)

46. ΜΠΑΝΟΣ Νικόλαος του Ευσταθίου (ΑΜ 2928)

47. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόδημος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 2931)

48. ΜΗΝΑΣ Αντώνιος του Ανδρέα (ΑΜ 2933)

49. ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2943)

50. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Δημήτριος – Ελευθέριος του Ευστρατίου (ΑΜ 2959)

51. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Βασίλειος του Μάρκου (ΑΜ 2970)

52. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ 2984)

53. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2988)

54. ΓΚΑΡΑΣ Γεώργιος του Χριστόφορου (ΑΜ 3014)

55. ΒΕΡΓΟΣ Ανδρέας του Παναγιώτη (ΑΜ 3019)

56. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ελευθέριος του Σάββα (ΑΜ 2989)

57. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2750)

58. ΚΟΥΚΟΣ Δημήτριος του Λαμπρινού (ΑΜ 2754)

59. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας του Παναγιώτη (ΑΜ 2902)

60. ΠΕΤΡΟΥ Ευθύμιος του Σωτηρίου (ΑΜ 2944)

61. ΣΙΓΑΝΟΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ 2814)

62. ΡΟΚΑΚΗΣ Ηλίας του Νικολάου (ΑΜ 2732)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Γ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συμπληρώνει τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία,

σύμφωνα την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού

Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3078)

Δ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συμπληρώνει τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία,  σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού  Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΒΟΣΣΟΣ Ανδρέας του Δημητρίου (ΑΜ 2756)

2. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από αθλητές  στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, με βάση το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό που  συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023, ως ακολούθως:

Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Βασίλειος του Αποστόλου (ΑΜ 4080)

2. ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα – Αναστασία του Αποστόλου (ΑΜ 3620)

3. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (ΑΜ 3706)

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 5021)

5. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (ΑΜ 5527)

6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 5017)

7. ΖΩΡΑ Ειρήνη του Κωνσταντίνου (ΑΜ 5103)

8. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 5341)

9. ΧΕΙΜΩΝΑ Γεωργία του Νικολάου (ΑΜ 5326)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπ. Εργασίας: Μέτρα προστασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα – Τι ισχύει

Στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα, που αναμένεται να επικρατήσει από την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024, προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής

Πολύ υψηλός σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για επτά περιφέρειες της χώρας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ

Κικίλιας: Επικίνδυνες οι καιρικές συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς, το κακό μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Για καιρικές συνθήκες που συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και κυρίως τη δραματική εξάπλωση πυρκαγιών, έκανε λόγο ο Βασίλης Κικίλιας κατά τη σημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Όπως σημείωσε, αύριο, Τρίτη, οι περιοχές Αττική, Ροδόπη, Λέσβος, Χίος, τα Ψαρά, η

Τι αλλάζει στον κόσμο με την απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, περιστοιχισμένου από τους ανάστατους σωματοφύλακες του, να υψώνει τη γροθιά με αίματα στο πρόσωπο, έχοντας στο φόντο την αστερόεσσα, προορίζεται να περάσει στις εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του φωτορεπορτάζ. Το ότι ο Ρεπουμπλικανός διεκδικητής της

Μετάβαση στο περιεχόμενο