Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενων από τη ΣΔΥΛΣ για το έτος 2023

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28 Μαρτίου 2023 σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46  και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311), όπως ισχύουν, την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 1, τα άρθρα 2, 3, 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), όπως ισχύουν, τις περ. δ και ε της παρ. 2 του άρθρου 3, την παρ. 2 του άρθρου 28, την παρ. 1 του άρθρου 37 και την παρ. 4 του άρθρου 55 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

 

1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, για το έτος  2023, με βάση το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό που συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους  2023, ως ακολούθως:

Α. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού που φέρουν και ταυτόχρονα συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. α των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 45 και τα άρθρα 46 και 47 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2727)

2. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2762)

3. ΓΑΛΑΤΑΣ Απόστολος του Ξενοφώντα (ΑΜ 2946)

4. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου (ΑΜ 2743)

5. ΤΣΟΚΟΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 2787)

6. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ιωάννης του Αποστόλου (ΑΜ 2920)

7. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Μάρκου (ΑΜ 2938)

8. ΜΕΛΙΑΔΗΣ Νεκτάριος του Χαραλάμπους (ΑΜ 2752)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική

υπηρεσία, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού

Λιμενικού Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1. ΤΟΛΙΑΣ Νικόλαος του Ανδρέα (ΑΜ 2763)

2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Φραγκίσκος του Εμμανουήλ (ΑΜ 2793)

3. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη (ΑΜ 2729)

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ξενοφών του Ευσταθίου (ΑΜ 2797)

5. ΒΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Χρήστου (ΑΜ 2728)

6. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος του Άγγελου (ΑΜ 2755)

7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 2968)

8. ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ 2992)

9. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Ηλία (ΑΜ 2974)

10. ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος του Κυριάκου (ΑΜ 2853)

11. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΜ 2733)

12. ΨΥΚΑΚΟΣ Μιχαήλ του Κυριάκου (ΑΜ 2753)

13. ΚΑΡΒΕΛΗΣ Κωνσταντίνος – Νεκτάριος του Δημητρίου (ΑΜ 2772)

14. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος του Γεωργίου (ΑΜ 2773)

15. ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης του Συμεών (ΑΜ 2799)

16. ΜΠΕΡΕΤΟΥΛΗΣ Παναγιώτης – Κωνσταντίνος του Διονυσίου (ΑΜ 3005)

17. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Στέφανος του Ιωάννη (ΑΜ 2710)

18. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γρηγορίου (ΑΜ 2720)

19. ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2742)

20. ΨΑΡΑΚΗΣ Ιωακείμ του Μενελάου (ΑΜ 2764)

21. ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ 2768)

22. ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ Χρήστος του Νικολάου (ΑΜ 2774)

23. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Φώτη (ΑΜ 2795)

24. ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2800)

25. ΔΙΖΕΛΟΣ Ιωάννης του Χρήστου (ΑΜ 2818)

26. ΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Χρήστου (ΑΜ 2820)

27. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Στυλιανός του Δημητρίου (ΑΜ 2821)

28. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Πέτρος του Ευάγγελου (ΑΜ 2823)

29. ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ Θεόδωρος του Τριαντάφυλλου (ΑΜ 2825)

30. ΒΛΑΧΟΣ Φώτιος του Νικολάου (ΑΜ 2835)

31. ΚΑΤΣΑΡΑΣ Παναγιώτης του Νικολάου (ΑΜ 2838)

32. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ (ΑΜ 2856)

33. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Αριστοτέλης του Νικολάου (ΑΜ 2863)

34. ΡΑΛΛΗΣ Παναγιώτης του Θεοδώρου (ΑΜ 2864)

35. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ Στέφανος του Νικήτα (ΑΜ 2866)

36. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Νεκτάριος του Ευαγγέλου (ΑΜ 2867)

37. ΚΑΡΑΛΗΣ Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ 2869)

38. ΣΟΦΙΑΔΕΛΗΣ Αντώνιος του Νικολάου (ΑΜ 2886)

39. ΛΙΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ 2887)

40. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ 2894)

41. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος του Δημητρίου (ΑΜ 2897)

42. ΚΩΤΣΗΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 2900)

43. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2906)

44. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος του Στυλιανού (ΑΜ 2910)

45. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Άγγελος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2923)

46. ΜΠΑΝΟΣ Νικόλαος του Ευσταθίου (ΑΜ 2928)

47. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόδημος του Σπυρίδωνα (ΑΜ 2931)

48. ΜΗΝΑΣ Αντώνιος του Ανδρέα (ΑΜ 2933)

49. ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ 2943)

50. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Δημήτριος – Ελευθέριος του Ευστρατίου (ΑΜ 2959)

51. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ Βασίλειος του Μάρκου (ΑΜ 2970)

52. ΚΟΥΒΙΔΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη (ΑΜ 2984)

53. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ 2988)

54. ΓΚΑΡΑΣ Γεώργιος του Χριστόφορου (ΑΜ 3014)

55. ΒΕΡΓΟΣ Ανδρέας του Παναγιώτη (ΑΜ 3019)

56. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ελευθέριος του Σάββα (ΑΜ 2989)

57. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Στέφανος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 2750)

58. ΚΟΥΚΟΣ Δημήτριος του Λαμπρινού (ΑΜ 2754)

59. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Λεωνίδας του Παναγιώτη (ΑΜ 2902)

60. ΠΕΤΡΟΥ Ευθύμιος του Σωτηρίου (ΑΜ 2944)

61. ΣΙΓΑΝΟΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (ΑΜ 2814)

62. ΡΟΚΑΚΗΣ Ηλίας του Νικολάου (ΑΜ 2732)

Π ί ν α κ α ς Β’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Γ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συμπληρώνει τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία,

σύμφωνα την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού

Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου (ΑΜ 3078)

Δ. Για Πλωτάρχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που συμπληρώνει τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία,  σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 45 και το άρθρο 46 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού  Σώματος:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

ΒΟΣΣΟΣ Ανδρέας του Δημητρίου (ΑΜ 2756)

2. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Ανώτερων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από αθλητές  στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ, με βάση το από 27 Μαρτίου 2023 πρακτικό που  συνέταξε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023, ως ακολούθως:

Για Αντιπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για το έτος 2023, που διανύουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους, σύμφωνα

με την παρ. 1 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Βασίλειος του Αποστόλου (ΑΜ 4080)

2. ΒΑΣΔΕΚΗ Όλγα – Αναστασία του Αποστόλου (ΑΜ 3620)

3. ΞΑΝΘΟΥ Νίκη του Βασιλείου (ΑΜ 3706)

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ 5021)

5. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου (ΑΜ 5527)

6. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Νικολάου (ΑΜ 5017)

7. ΖΩΡΑ Ειρήνη του Κωνσταντίνου (ΑΜ 5103)

8. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (ΑΜ 5341)

9. ΧΕΙΜΩΝΑ Γεωργία του Νικολάου (ΑΜ 5326)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ’

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Για την μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης- Η υποδειγματική στάση της δημοκρατικής και ουμανιστικής πατρίδας μας, σε αντιδιαστολή με τον τούρκικο αναθεωρητισμό..

Του Αντιστρατήγου Π.Σ. ε.α. Γιάννη Σταμούλη Με πρόσφατη την επανεκλογή του Προέδρου της εξ ανατολών γείτονας, είναι ιδιαίτερο σημαντικό στην πατρίδα μας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, αλλά το κυριότερο, στοιχισμένες στην διεθνή νομιμότητα, ειδικά για τα ζητήματα

Πέθανε ο Γιάννης Φλωρινιώτης…

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών άφησε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου νοσηλευόταν με πνευμονικό οίδημα, ο αγαπημένος τραγουδιστής, Γιάννης Φλωρινιώτης. Ο Γιάννης Αποστολίδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε… στις 15 Φεβρουαρίου του 1947 στη Φλώρινα. Ξεκίνησε να

Αναγκαίοι οι ναυαγοσωστικοί σταθμοί στο Αιγαίο

Πάρης Τσιριγώτης • [email protected] Την ανάγκη ύπαρξης επιχειρησιακού σχεδίου στο Αιγαίο, με τη δημιουργία ναυαγοσωστικών σταθμών για την ταχεία και άμεση αντιμετώπιση έκτακτων ναυτικών συμβάντων, επισημαίνει στη «Ν» ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΕΠΡΝ) Παύλος Ξηραδάκης.   Με αφορμή

15η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών στην πόλη της Χαλκίδας[Βίντεο]

Ο Ευβοϊκός Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών διοργάνωσε το, Σάββατο 3 Ιουνίου, την 15η Πανελλήνια Συνάντηση Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών στην πόλη της Χαλκίδας. Πάνω από 80 φουσκωτά σκάφη από όλη την Ελλάδα πέρασαν από την Παλαιά Γέφυρα του Ευρίπου. Το Eviathema επιβιβάστηκε

Μετάβαση στο περιεχόμενο