Μεγάλος αριθμός αστυνομικών αποστρατεύονται άδικα


Με αφορμή την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 6/2018 και συγκεκριμένα του άρθρου 17 που αφορά τις κρίσεις Αστυνομικού προσωπικού, «Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραμένουν στηνενεργό υπηρεσία, για κάθε έτος, ύστερα από απόφαση, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, του αρμοδίου συμβουλίου κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συνεκτιμά τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, την αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας των ενδιαφερομένων επί της δήλωσής των και τα τηρούμενα στους ατομικούς τους φακέλους και λοιπά ατομικά έγγραφα στοιχεία, ιδίως αυτά που αφορούν στην πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την αποδοτικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όσοι έχουν κριθεί δυσμενώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ως αξιωματικοί, αξιολογήθηκαν με βαθμό που δικαιολογεί για τους ομοιοβάθμους τους δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29, έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) σε όλη τη σταδιοδρομία τους, απουσίασαν από τα καθήκοντά τους πλέον του τριμήνου την τελευταία διετία ή πλέον της διετίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Σώμα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.»θεωρούμε ότι καθίσταται απαραίτητη η συνδικαλιστική παρέμβαση μας!Η τελευταία διάταξη, που αφορά τη δικαιολογημένη απουσία των συναδέλφων, λόγω αναρρωτικής αδείας απουσίας, έχει ως αποτέλεσμα την αυτεπάγγελτη αποστρατεία πολλών ικανών και με θέληση να υπηρετήσουν στο Σώμα Αστυνομικών.Η αναδρομική εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συναδέλφων να αποστρατευτούν, παρά τη θέληση τους να παραμείνουν ενεργοί Αστυνομικοί.Επισημαίνουμε ότι η διάταξη αυτή,α) έχει προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στο Σώμα, καθόσον αποστρατεύονται ικανοί και έμπειροι Αστυνομικοί, ενώ οι υπηρεσιακές ανάγκες είναι ήδη αυξημένες και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί,β) είναι πασιφανές ότι αντιτίθεται σε Συνταγματικές διατάξεις και στο πνεύμα τους, που αφορούν το δικαίωμα στην εργασία,γ) έχει ηθικές προεκτάσεις ως προς την αντιμετώπιση Συναδέλφων, που έχουν επί χρόνια προσφέρει στο Σώμα τα μέγιστα.ΠΗΓΗ: enathess.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης: Άμεση εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ για Λιμενικούς και Αστυνομικούς λόγω μεταναστευτικού

Όλοι οι ένστολοι του Λιμενικού και της Αστυνομίας θα πάρουν εφάπαξ 600 ευρώ τα Χριστούγεννα  ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τρίπολη. «Με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση, με δεδομένη την πλάτη που έβαλαν οι

Άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ «CYBER COALITION 2022»

Από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη στο ΓΕΕΘΑ  η άσκηση «CYBER COALITION 2022», η οποία αποτελεί την σημαντικότερη άσκηση κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ. Η «CYBER COALITION 2022» διευθύνεται από το Κέντρο Αριστείας Συνεργατικής Κυβερνοάμυνας (Cooperative