Ν. Κασιμάτη: Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. και ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ ζητούν την εφαρμογή της απόφασης 180/2020 της ΡΑΛ για τη μη παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στη διαχείριση καταλοίπων επισκευών πλοίων

Στη Βουλή έφερε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νίνα Κασιμάτη το ζήτημα της μη εφαρμογής της με αρ. 180/2020 απόφασης της ΡΑΛ ως προς τα κατάλοιπα των επισκευών πλοίων, την παύση των αυθαιρεσιών του ΟΛΠ και της Antipollution που στρέφονται κατά της ναυτιλίας, ιδιαίτερα της ακτοπλοΐας και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Ναυπηγοεπισκευής στον Πειραιά.

Με Κοινοβουλευτική Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή βάσει Ανοικτής Επιστολής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) και της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά (ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ), που εξέδωσαν στις 05-01-2023, απευθυνόμενοι στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη, και κοινοποιώντας την στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε όλα τα κόμματα της Βουλής, στους Βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά, στους Δημάρχους των παραλιμένιων Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας, στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) Απόστολο Παπαποστόλου, στον Πρόεδρο του ΟΛΠ & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. YU Zeng Gang, στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), στην Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) και στο Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ν. Αττικής & Εργαζομένων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, η Νίνα Κασιμάτη καλεί τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της απόφασης 180/2020 της ΡΑΛ για τη μη παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στη διαχείριση καταλοίπων επισκευών πλοίων, καθώς η μη εφαρμογή της στρέφεται κατά της ναυτιλίας, ιδιαίτερα της ακτοπλοΐας και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων την Ναυπηγοεπισκευής στον Πειραιά, και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.

Ειδικότερα, στην από 5-01-2023 επιστολή τους η Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. και η ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ ζητούν τον διαχωρισμό της διαχείρισης των καταλοίπων επισκευών πλοίων από τα λειτουργικά απόβλητα και τη μη παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι τα απόβλητα των πλοίων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) στα λειτουργικά απόβλητα (απόβλητα Σύμβασης Marpol 73/78), τα οποία παράγονται κατά την κανονική λειτουργία του πλοίου, σύμφωνα με τους ορισμούς της Οδηγίας 993/2019

β) στα κατάλοιπα των εργασιών επισκευής/ναυπηγοεπισκευής του πλοίου.

Για τη διαχείριση των λειτουργικών αποβλήτων στη χώρα μας προάγονται συστηματικά μονοπωλιακές καταστάσεις, δηλαδή επιλογή μίας και μόνης συγκεκριμένης εταιρείας σε κάθε λιμάνι, κατά παράβαση του Κανονισμού Ε.Ε. 352/2017 και κατά παραβίαση κάθε έννοιας υγιούς ανταγωνισμού. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι η υπέρμετρη αύξηση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων που λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας έλευσης πλοίων και κατεύθυνσή τους σε λιμάνια της γειτονικής Τουρκίας.

Από τον ΟΛΠ και τον ανάδοχό του επιχειρείται η υπαγωγή στη μεταξύ τους σύμβαση και των κατάλοιπων επισκευής πλοίων. Αυτό θα σημάνει αύξηση του κόστους και θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στη ναυτιλία και τη ναυπηγοεπισκευή.

Αντίθετα, κατά τη ΣΕΝΑΒΙ και την ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ. πλοιοκτήτες και το ναυπηγοεπισκευαστικό συνεργείο ή ναυπηγείο έχουν -όπως είναι νόμιμο – την ευθύνη ανάθεσης της διαχείρισης των καταλοίπων επισκευών πλοίων σε όσες εταιρείες έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τότε αντικειμενικά «ανοίγει» ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Με αυτόν τον τρόπο και το κόστος παράδοσης των καταλοίπων επισκευών πλοίων θα μειώνεται και το συνολικό κόστος της επισκευής πλοίων θα μειώνεται και κατ’ επέκταση θα βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ναυπηγοεπισκευής στον Πειραιά.

Τον διαχωρισμό της διαχείρισης των καταλοίπων επισκευών πλοίων από τα λειτουργικά απόβλητα επέβαλε με έγγραφά του, μετά από γνώμες αρμόδιων Υπηρεσιών, ο Υπουργός Ναυτιλίας το 2016. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα αντιμετώπισε EU Pilot (7821/2015) σε βάρος της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάθεση εμπορικών αποκλειστικών δικαιωμάτων σε ιδιώτες λόγω κακής ερμηνείας της νομοθεσίας. Στη συνέχεια, η Δημόσια Αρχή Λιμένα (ΔΑΛ) ανάρτησε στο Internet πίνακα με τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων που έχουν τις νόμιμες άδειες, για να διευκολυνθεί η επιλογή των πλοιοκτητών και το άνοιγμα του ανταγωνισμού.

Κατόπιν καταγγελίας της ΣΕΝΑΒΙ και της ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ στην Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένα (ΡΑΛ) εκδόθηκε η με αρ. 180/2020 απόφαση της ΡΑΛ που ορίζει ότι:

Α) οι καταγγέλλοντες δεν φέρουν την υποχρέωση να παραδίδουν υποχρεωτικά τα ως άνω απόβλητα σε μοναδικό ανάδοχο της ΟΛΠ Α.Ε

Β) την αποστολή της παρούσας (δηλ. της απόφασης) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την ενημέρωσή τους.

Κατά των άνω αποφάσεων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ΔΑΛ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο ΟΛΠ και η Antipollution. Κατά της με αρ. 180/2020 απόφασης της ΡΑΛ προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά οι ΟΛΠ, Antipollution και HEC-Oil και ζητούσαν την ακύρωσή της. Επί των άνω αιτήσεων ακύρωσης δεν εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις λόγω παραίτησης των αιτούντων-προσφευγόντων.

Κατά συνέπεια, η απόφαση 180/2020 της ΡΑΛ έχει καταστεί ισχυρή και καθολικά εφαρμοστέα.

Η ΣΕΝΑΒΙ και η ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ ζητούν να ενημερώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής άμεσα τις Λιμενικές Αρχές, για να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα την απόφαση 180/2020 της ΡΑΛ, ώστε να ανοίξει ο ανταγωνισμός, τουλάχιστον για τα κατάλοιπα των επισκευών πλοίων και να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες ΟΛΠ και Antipollution κατά της ναυτιλίας, ιδιαίτερα της ακτοπλοΐας και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Ναυπηγοεπισκευής στον Πειραιά.

 

Η Κοινοβουλευτική Αναφορά

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μια Ιταλίδα στον Πειραιά

Συνωστισμός αφίξεων ξένων πολεμικών πλοίων στον Πειραιά, καθώς μετά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο George G.H. Bush, έφθασε και η ιταλική φρεγάτα, κλάσης Bergamini, ITS Carabiniere. Το σκάφος εντάχθηκε στο Ιταλικό Ναυτικό το 2015.

Γυναίκα για πρώτη φορά στο “τιμόνι” της Τροχαίας Θεσσαλονίκης: Ποια είναι η νέα διευθύντρια

Για πρώτη φορά, μία γυναίκα κάθεται στο τιμόνι της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του GRTimes. Η νέα διευθύντρια, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, μετρά χρόνια σε επιτελικές θέσεις της Τροχαίας, είναι παντρεμένη με παιδιά και ανέλαβε τη

Φωτό: Το USS George H.W. Bush έφτασε στον Πειραιά

Το Αμερικανικό Ναυτικό ανέβασε πολλές φωτογραφίες από τη σημερινή άφιξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush (CVN 77) στον Πειραιά. 230203-N-UI066-1066 PIRAEUS, Greece (Feb. 3, 2023) Cmdr. Ryan Conlan, navigation officer of the Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W.

Ο εκτελεστικός Γραμματέας της ΕΑΑΛΣ Υποναυάρχος Λ.Σ ε.α Θεοφίλου Ανδρέας για τα τελευταία περιστατικά πρόκλησης της Τουρκικής ακτοφυλακής

Η τοποθέτηση του εκτελεστικού Γραμματέα της ΕΑΑΛΣ Υποναυάρχου Λ.Σ ε.α Θεοφίλου Ανδρέα σήμερα στον Αντέννα για τα τελευταία περιστατικά πρόκλησης της Τουρκικής ακτοφυλακής απέναντι στους Έλληνες Λιμενικούς!   Ελληνοτουρκικά – Καλημέρα Ελλάδα – 03/02/2022 – Καλημέρα Ελλάδα – Ρεπορτάζ