«Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

Την 18 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση ενώ μεταξύ των Φορέων στους οποίους θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται και οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ανά την Επικράτεια όπως αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα:

Δ.Σ.Ε.Ν. Εκπαιδευτικό
Επίπεδο
Ειδικότητα Θέσεις
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ)
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ)
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ)
ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΙΟΥ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΧΙΟΥ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
Δ.Σ.Ε.Ν. Εκπαιδευτικό
Επίπεδο
Ειδικότητα Θέσεις
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
1
ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΚΕΣΕΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΚΕΣΕΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1
ΚΕΣΕΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΚΕΣΕΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΕΣΕΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΚΕΣΕΝ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΠΕΡΙΦ.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΚΕΣΕΝ
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Διημερίδα Έρευνας και Διάσωσης με την συμμετοχή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στο Μπάρι της Ιταλίας

Κατά το χρονικό διάστημα 18-19 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε διημερίδα Έρευνας & Διάσωσης με την συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Μπάρι της Ιταλίας, στο πλαίσιο της Μικτής Ευρωπαϊκής Επιχείρησης. «ΘΕΜΙΣ 2024». Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η

Πώς και πότε θα δοθεί το έκτακτο επίδομα σε συνταξιούχους και ευάλωτους

Περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν συνταξιούχοι και οι ευάλωτοι τον Δεκέμβριο 2024 μετά την έκτακτη εισφορά, που επιβάλλει στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων η κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα 50 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να μπουν στα ταμεία του κράτους για επενδύσεις. Σημειώνεται πως

Κικίλιας: Ακόμα και ένας σπινθήρας μπορεί να οδηγήσει σε όλεθρο – Εφιστώ την προσοχή σε όλους

«Για πρώτη φορά τόσο νωρίς μέσα στον Ιούνιο έχουμε δείκτη 5 στην Αττική, δηλαδή red code κατάσταση συναγερμού και δείκτη 4 σε άλλες περιφέρειες της χώρας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κικίλιας από την Πολιτική Προστασία σχετικά με τον κίνδυνο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε τα ξίφη στις νέες και νέους Ανθυπολοχαγούς

Τα ξιφη στους νέους και νέες Ανθυπολοχαγούς Τάξεως 2024 «Λοχαγός (ΜΧ) Σωτήριος Σταυριανάκος» επέδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής. Την Πρόεδρο της

Μετάβαση στο περιεχόμενο