Οι νέες συνθέσεις των Ανωτάτων Συμβουλίων Ναυτικού, Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς

Ανακοινώθηκαν από τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας οι νέες συνθέσεις του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου και του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου.
Στις συνθέσεις τους περιλαμβάνονται πλέον ο Αρχιεπιστολέας Ναυτικού και ο Επιτελάρχης ΓΕΑ.

Οι νέες θέσεις συστήθηκαν με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης Κύρωση σύμβασης δωρεάς μεταξύ εταιρείας «Κύκλωψ Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία)) και του Ελληνικού Δημοσίου», που ψηφίσθηκε από τη Βουλή.

Με τη σχετική τροπολογία τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 2292/1995 και διαμορφώθηκε ως εξής:

α. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, οι οποίοι έχουν βαθμό του Αντιστρατήγου και προέρχονται από τα Όπλα του Στρατού Ξηράς. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

β. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, αποκαλείται Αρχιεπιστολέας, και οι οποίοι φέρουν βαθμό του Υποναυάρχου Μαχίμου. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

γ. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, Υπαρχηγό και Επιτελάρχη, οι οποίοι φέρουν βαθμό του Υποπτεράρχου Ιπταμένου. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Στη σχετική αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι με την εν λόγω τροπολογία «εναρμονίζεται η οργανωτική δομή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας με αυτήν του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ώστε να υφίστανται ιεραρχία αντίστοιχη και αρμοδιότητες (Αρχηγός -Υπαρχηγός – Επιτελάρχης), διότι έως τώρα υφίσταται διαφορετική ιεραρχική δομή στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εντοπίζονται δυσχέρειες στη λειτουργία τους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αποτελεσματικότερη η λειτουργία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και του έργου τους.

Το όφελος της παρούσας ρύθμισης εντοπίζεται στη βελτίωση λειτουργίας των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας μέσω τυποποίησης των ενεργειών και των διαδικασιών παραγωγής του επιτελικού έργου

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) έχει ως ακολούθως:

Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ Αρχηγός ΓΕΝ

Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ Αρχηγός Στόλου

Αντιναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

Αντιναύαρχος (Μ) Χαρίλαος Παπαδημητρίου ΠΝ Διοικητής ΔΔΜΝ

Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Πολυχρόνης Κουλούρης ΠΝ Διοικητής ΔΝΕ

Υποναύαρχος Λουκάς Τσαρμακλής ΠΝ Υπαρχηγός ΑΣ

Υποναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ Διοικητής ΣΝΔ

Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Βλάχος ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

Υποναύαρχος Γεώργιος Φλώρος ΠΝ Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ

Υποναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος Μιχαήλ Δεμέστιχας ΠΝ Υποδιοικητής ΣΕΘΑ

Υποναύαρχος (Μ) Xρήστος Σκεπαρνάκος ΠΝ Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών ΓΕΝ

Υποναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ Γενικός Επιθεωρητής ΠΝ

Υποναύαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Παπαγεωργίου ΠΝ E/ΓΕΕΘΑ

Υποναύαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ Διευθυντής ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΝ.

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς Αρχηγός ΓΕΑ

2. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας Αρχηγός ΤΑ

3. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Κυριάκου Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

4. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Διοικητής ΔΑΥ

5. Αντιπτέραρχος (Μ) Γεώργιος Καραδήμας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

6. Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Πανίδης Υπαρχηγός ΓΕΑ

7. Υποπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Παπαχρήστου Διοικητής ΔΑΕ

8. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης Διοικητής ΣΙ

9. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης Επιτελάρχης ΓΕΑ

10. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Κουρουμάνης Υπαρχηγός ΑΤΑ

11. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Τσενεκίδης Επιτελάρχης ΔΑΕ

12. Υποπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

13. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Γιαπιτζής Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΕΠΙΘ

14. Υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κεφαλάς Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ

15. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας Επιτελάρχης ATA

16. Υποπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Οικονόμου Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

17. Υποπτέραρχος (Ι) Απόστολος Χόρτης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

18. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κωστόπουλος Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ

19. Υποπτέραρχος (ΕΑ) Απόστολος Μητσόπουλος ΓΕΕΘΑ

20. Υποπτέραρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης Διευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6

21. Υποπτέραρχος (Μ) Χρήστος Τελλίδης Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ

22. Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης Επιτελάρχης ΔΑΥ

23. Υποπτέραρχος (Μ) Αναστάσιος Χαλβατζής Διοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας

24. Υποπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

Υπενθυμίζεται η νέα σύνθεση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου:

Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, Αρχηγός ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, Διοικητής 1ης Στρατιάς

Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού – Διοικητής Δόγματος Εκπαίδευσης

Αντιστράτηγος Δημήτριος Χούπης, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Διοικητής ΑΣΔΥΣ

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, Διοικητής Δ΄ ΣΣ

Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, Διοικητής ΑΣΔΕΝ

Αντιστράτηγος Σπυρίδων Αλφαντάκης, Διοικητής ΣΕΘΑ

Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Επιτελάρχης ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Πάρις Καπραβέλος, Διοικητής Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR.

Τακτικές κρίσεις ταξίαρχων Όπλων και Σωμάτων στο Στρατό Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, μετά από απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, έκρινε προακτέους κατ’ εκλογή 12 ταξίαρχους Όπλων, διατηρητέους δύο ταξίαρχους Όπλων ενώ έκρινε προακτέους κατ’ εκλογή 4 ταξιάρχες Σωμάτων, διατηρητέο έναν ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών ενώ ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του έναν ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών.

Τακτικές κρίσεις πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τρεις μάχιμους πλοιάρχους, δύο ειδικοτήτων ΑΣΣΥ, ενώ έκρινε μη διατηρητέο έναν μάχιμο εκτός οργανικής θέσης πλοίαρχο.

Επίσης, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με την 6/Σ.6/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους δύο πλοιάρχους Οικονομικού ενώ έκρινε μη διατηρητέο έναν πλοίαρχο Οικονομικού.

Τακτικές κρίσεις σμηνάρχων 2023 – 2024 στην Πολεμική Αεροπορία

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2023 – 2024, έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους πέντε σμήναρχους αεράμυνας, έναν οικονομικό, έναν υγειονομικού φαρμακοποιό, δύο εφοδιαστές, τρεις τεχνικής υποστήριξης απόφοιτους Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών και έναν υπηρεσιών υποστήριξης απόφοιτο Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, Διοικητικό.

Έκρινε επίσης μη διατηρητέους 23 ιπτάμενους, έναν μηχανικό αεροσκαφών, δύο αεράμυνας και έναν τεχνικής υποστήριξης απόφοιτο Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών.

Έκτακτες κρίσεις συνταγματαρχών Σωμάτων

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), ανακοινώνει τους πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2023, όπως παρακάτω:

α. Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Ντάντου Αχιλλέα του Θωμά ΑΜ:48666

(2) Τεχνικού Τούντα Ευαγγέλου του Αθανασίου ΑΜ:49822

(3) Τεχνικού Αθανασέλλη Ιγνατίου του Γεωργίου ΑΜ:49823

(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Βλάχου Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:48660

(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Αννετούδη Δημητρίου του Αριστείδη ΑΜ:48674

(6) Υλικού Πολέμου Γιαννουλάκη Εμμανουήλ του Επαμεινώνδα ΑΜ:49218

(7) Υλικού Πολέμου Βαρελά Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:49818

(8) Υλικού Πολέμου Κατσάρα Ευαγγέλου του Βασιλείου ΑΜ:49829

(9) Έρευνας Πληροφορικής Δαϊλλίδη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:47874

(10) Υγειονομικού Ιατρών Μιχαηλίδη Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:46595

(11) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοφυλλάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47047

(12) Υγειονομικού Ιατρών Δημητρακόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:47048

(13) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ζάχου Μάριου του Αλεξάνδρου ΑΜ:47689

(14) Οικονομικού Σγουρούδη Αριστείδη του Ιωάννη ΑΜ:49338

β. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Γαβριηλίδη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:49229

(2) Τεχνικού Μαγγόπουλου Ηλία του Θωμά ΑΜ:49241

(3) Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Παντελίδη Κωνσταντίνου του Παράσχου ΑΜ:48657

(4) Υλικού Πολέμου Χατζηκοσμά Σταύρου του Χαράλαμπου ΑΜ:49242

(5) Υλικού Πολέμου Μπρότσικα Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:49824

(6) Υλικού Πολέμου Μακρή Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:49828

(7) Έρευνας Πληροφορικής Κούρτη Χρυσοστόμου του Νικολάου ΑΜ:47849

(8) Υγειονομικού Ιατρών Βίλλια Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:46511

(9) Υγειονομικού Ιατρών Κάρμα Παναγιώτη του Αναστασίου ΑΜ:46512

(10) Υγειονομικού Ιατρών Λυγερού Μιχαήλ-Νικολάου του Πάνου ΑΜ:46514

(11) Υγειονομικού Ιατρών Μελαχροινού Αθηνάς του Χρήστου ΑΜ:45291

(12) Υγειονομικού Ιατρών Κυριακίδη Παναγιώτη του Γρηγορίου ΑΜ:46642

(13) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μιχαηλίδη Ιωάννη του Γεωργίου- Ακριβού ΑΜ:46078

(14) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μπαλτζόπουλου Σπύρου του Γεωργίου ΑΜ:47028

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα φωτό της πρώτης ελληνικής FDI, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης

Στη δημοσιότητα έδωσε η Naval Group μια εικόνα από την εξέλιξη των εργασιών στην πρώτη φρεγάτα FDI ΗΝ, την “Κίμων” η οποία τώρα φτιάχνεται. Εκεί φαίνεται η εξέλιξη στο τμήμα της πλώρης. Η φωτό γίνεται καθώς σήμερα (24/3/23) συμπληρώνεται ένας

Το tweet του Frontex για την Εθνική Επέτειο

Ιδού το μήνυμα του Frontex επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821: “Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ελλάδα! 545 αξιωματούχοι της Μόνιμης Δύναμης #StandingCorps ως επίσης 11 σκάφη, 2 αεροσκάφη και 34 περιπολικά οχήματα απασχολούνται αυτή την περίοδο

Συντάξεις: Μπαράζ πληρωμών και «μπόνους» από την Δευτέρα

Εβδομάδα πληρωμών είναι η επόμενη, καθώς πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ οι συντάξεις Απριλίου αλλά και το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε εκατομμύρια συνταξιούχους. Το μπαράζ πληρωμών ξεκινά από την Τρίτη (απόγευμα Δευτέρας) και ολοκληρώνεται την Παρασκευή με την εμβόλιμη πληρωμή του μπόνους 200 – 300 ευρώ

Ελληνοτουρκικά: Ευχές από Τσαβούσογλου σε Δένδια για την Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου

Στην καλύτερη φάση τους διάγουν προφανώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τους δίδυμους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έστειλε ευχετήρια επιστολή στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια για την Ελληνική Εθνική

Μετάβαση στο περιεχόμενο