Πίνακες τακτικών κρίσεων Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και από αθλητές

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 26 Απριλίου 2022 μετά από πρόταση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του π.δ.
38/2012 (Α΄75), της παρ.1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), και των περ. α) – γ) της παρ.1 και της παρ.4 του άρθρου 7, της
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8, της παρ.3 του άρθρου 10, της παρ.13 του άρθρου 11 και της παρ. 2 του άρθρου
28 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139), όπως ισχύει:

1. Κυρώνονται οι πίνακες τακτικών κρίσεων Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής, προερχόμενων από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος και από αθλητές στους
οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2022 (πρακτικό 07 Απριλίου 2022), ως ακολούθως:
Α. Για Υποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με την περ. γ)
της παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου
π.δ., όπως ισχύει:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Δημήτριος του Φιλίππου (Α.Μ. 3123)
2. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης του Πολυχρόνη (Α.Μ. 3127)

3. ΤΣΑΜΑΛΔΟΥΠΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3130)
4. ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 3134)
5. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής του Βασιλείου (Α.Μ. 3135)
6. ΚΑΠΗΤΑΝΕΛΛΗΣ Μιχαήλ του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3141)
7. ΜΑΡΚΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 3144)
8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Παναγιώτης του Ελευθερίου (Α.Μ. 3146)
9. ΜΙΛΗΣ Γρηγόριος του Νικολάου (Α.Μ.3148)
10. ΓΚΑΖΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 3150)
11. ΚΑΪΣΟΓΛΟΥ Χρήστος του Μιχαήλ (Α.Μ. 3152)
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 3154)
13. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος του Χρήστου (Α.Μ. 3155)
14. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Γαβριήλ του Χρήστου (Α.Μ. 3157)
15. ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ Γεώργιος του Ευσταθίου (Α.Μ.3159)
16. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος του Αναστασίου (Α.Μ. 3160)
17. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σωτήριος του Δημητρίου (Α.Μ. 3161)
18. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 3168)
19. ΧΟΡΤΙΚΙΔΗΣ Μιχαήλ του Ελευθερίου (Α.Μ. 3171)
20. ΔΡΟΝΤΣΟΣ Λάζαρος του Σταματίου (Α.Μ. 3173)
21. ΝΤΑΡΑΣ Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 3174)
22. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ του Νικολάου (Α.Μ. 3176)
23. ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3177)
24. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Θεόφιλος του Δουκάκη (Α.Μ. 3179)
25. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς του Ηλία (Α.Μ. 3183)
26. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος του Αντωνίου (Α.Μ. 3187)
27. ΒΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος του Αργυρίου (Α.Μ. 3189)
28. ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ Αθανάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3190)
29. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αναστασίου (Α.Μ. 3195)
30. ΛΑΓΚΑΔΙΤΗΣ Ευάγγελος του Αθανασίου (Α.Μ. 3197)
31. ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ Μιχαήλ του Παντελή (Α.Μ. 3199)
32. ΤΣΙΩΛΗΣ Σεραφείμ του Δημητρίου (Α.Μ. 3202)
33. ΚΑΝΗΣ Θεόδωρος του Χρήστου (Α.Μ. 3203)
34. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Νικήτας του Μιχαήλ (Α.Μ. 3204)
35. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 3207)
36. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νέστωρ -Βασίλειος του Νέστορα (Α.Μ. 3209)
37. ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος του Παντελή (Α.Μ. 3210)
38. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιορδάνης του Γρηγορίου (Α.Μ. 3213)
39. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κυριάκος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3214)
40. ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευστράτιος του Νικολάου (Α.Μ. 3216)
41. ΝΤΟΚΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ. 3217)

42. ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. 3222)
43. ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ Μάριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3225)
44. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ Στέφανος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3227)
45. ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3229)
46. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ Παναγιώτης του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 3231)
47. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (Α.Μ. 3232)
48. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3234)
49. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κοσμάς του Δημητρίου (Α.Μ. 3236)
50. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Άγγελου (Α.Μ. 3156)
51. ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Λουκά (Α.Μ. 3228)

Π ί ν α κ α ς Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Β. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. β) της παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 7 του π.δ.81/2012 καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 5
του π.δ.38/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

ΚΑΠΟΛΑ Χριστίνα του Ιωάννη (Α.Μ. 3948)

Γ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

1. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγελική του Θεοδώρου (A.M. 3478)
2. ΚΟΥΚΙΑΣ Νικόλαος του Ζανή (A.M. 3848)
3. ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ Σουσάνα του Χρήστου (A.M. 4082)
4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ειρήνη του Αθανασίου (A.M. 4009)
5. ΝΤΟΥΡΛΑΡΗ Λογαρίνα του Νικολάου (A.M. 3749)

Π ί ν α κ α ς Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Δ. Για Ανθυποπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με την περ.α) της παρ.2 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ιωάννης του Λουκά (Α.Μ. 3253)
2. ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Στυλιανός του Γεράσιμου (Α.Μ. 3255)
3. ΤΑΤΣΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3256)
4. ΓΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Μ. 3258)
5. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος του Αστερίου (Α.Μ. 3259)
6. ΚΑΛΥΒΑΣ Χρήστος του Ευσταθίου (Α.Μ. 3260)
7. ΒΑΠΠΑΣ Γεώργιος του Αλέκου (Α.Μ. 3263)
8. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Θεμιστοκλής του Παύλου (Α.Μ. 3268)
9. ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3270)
10. ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Μιχαήλ του Θεόδωρου (Α.Μ. 3271)
11. ΒΑΡΣΟΣ Ευστάθιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3272)
12. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3275)
13. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Ιωάννη (Α.Μ. 3286)
14. ΤΟΓΙΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ. 3298)
15. ΔΕΛΧΑΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 3301)
16. ΦΡΑΓΚΟΣ Παναγιώτης του Γεωργίου (Α.Μ. 3304)
17. ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Ιωάννης του Ευριπίδη (Α.Μ. 3305)
18. ΑΛΑΜΑΡΑΣ Αναστάσιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3309)
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος του Παναγιώτη (Α.Μ.3310)
20. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Δημήτριος του Νικολάου (Α.Μ. 3313)
21. ΤΖΟΥΜΚΑΣ Κωνσταντίνος του Ευθυμίου (Α.Μ. 3317)
22. ΒΕΡΓΙΝΗΣ Αναστάσιος του Ευσταθίου (Α.Μ. 3322)
23. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3323)
24. ΜΟΡΦΑΣ Ευάγγελος του Τιμολέοντος (Α.Μ. 3325)
25. ΓΕΡΟΝΤΙΝΗΣ Θεμιστοκλής του Δημητρίου (Α.Μ. 3329)
26. ΚΛΙΤΣΑΣ Αθανάσιος του Παντελή (Α.Μ. 3334)
27. ΓΚΟΥΒΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 3339)
28. ΓΚΑΒΑΝΑΣ Αθανάσιος του Βασιλείου (Α.Μ. 3340)
29. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αθανάσιος του Λεονάρδου (Α.Μ. 3342)
30. ΤΕΡΤΙΠΗΣ Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 3343)
31. ΧΑΛΙΚΙΑΣ Σπυρίδων του Δημητρίου (Α.Μ. 3348)
32. ΝΙΝΟΣ Δημήτριος του Μιχαήλ (Α.Μ. 3355)
33. ΚΑΡΑΛΙΜΑΝΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 3360)
34. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος του Γεωργίου (Α.Μ. 3365)
35. ΗΛΗΣ Ιωάννης του Κυριάκου (Α.Μ. 3371)
36. ΠΟΥΛΙΟΣ Απόστολος του Χρήστου (Α.Μ 3386)
37. ΣΤΡΑΤΟΣ Ελευθέριος του Γεωργίου (Α.Μ. 3393)
38. ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ Παύλος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3400)
39. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3326)
40. ΝΑΚΟΥ Ελένη του Νικολάου (Α.Μ. 3283)
41. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Αναστασία του Δημητρίου (Α.Μ. 3345)
42. ΚΡΙΜΠΑ Χαραλαμπία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3279)

Π ί ν α κ α ς Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

E. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με την περ. α)
της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

1. ΒΗΧΑΣ Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 4134)
2. ΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4141)
3. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 4142)
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σίμος του Χριστόδουλου (Α.Μ. 4143)
5. ΝΕΟΦΥΤΟΣ Σταύρος του Άγγελου (Α.Μ. 4145)
6. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Πάρις του Εμμανουήλ (Α.Μ. 4148)
7. ΠΑΡΑΓΓΙΝΗΣ Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 4151)
8. ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Στυλιανός του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4152)
9. ΜΑΥΡΕΛΟΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου (Α.Μ. 4153)
10. ΜΑΝΤΖΟΣ Ευάγγελος του Παναγιώτη (Α.Μ. 4155)
11. ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ Αθανάσιος του Δημητρίου (Α.Μ. 4159)
12. ΓΟΓΟΔΩΝΗΣ Δημήτριος του Δήμου (Α.Μ. 4160)
13. ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 4161)
14. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Δωρόθεος του Παντελή (Α.Μ. 4120)
15. ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 4164)
16. ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ Στυλιανός του Ανδρέα (Α.Μ. 4173)
17. ΠΑΤΣΗΣ Χρήστος του Παναγιώτη (Α.Μ. 4183)
18. ΛΕΦΑΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4186)
19. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος του Χρήστου (Α.Μ. 4187)
20. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Στεφάνου (Α.Μ. 4188)
21. ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Σαββάς του Παντελή (Α.Μ. 4191)
22. ΚΟΥΡΤΗΣ Αλέξανδρος του Ζήσιμου (Α.Μ. 4197)
23. ΚΟΡΙΝΙΩΤΗΣ Θεόδωρος του Στάμου (Α.Μ. 4200)
24. ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4203)
25. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Σπυρίδων του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 4205)

26. ΕΓΓΛΕΖΟΣ Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 4206)
27. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Οδυσσέας του Ελευθερίου (Α.Μ. 4210)
28. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κωνσταντίνος του Σταύρου (Α.Μ. 4211)
29. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 4212)
30. ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ Ραφαήλ του Χρήστου (Α.Μ. 4214)
31. ΤΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ Χριστόφορος του Πέτρου (Α.Μ. 4215)
32. ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αναστάσιος του Χαραλάμπους (Α.Μ. 4216)
33. ΟΡΦΑΝΟΣ Ελευθέριος του Σπυρίδωνος (Α.Μ. 4220)
34. ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ιωάννης του Χαραλάμπους (Α.Μ. 4228)
35. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ Παύλος του Πέτρου (Α.Μ. 4230)
36. ΚΑΠΟΤΑΣ Μιλτιάδης του Γεωργίου (Α.Μ. 4233)
37. ΚΟΛΥΒΑΣ Μιλτιάδης του Βασιλείου (Α.Μ. 4234)
38. ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Τρύφωνας του Παναγιώτη (Α.Μ. 4235)
39. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ Δημήτριος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 4238)
40. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Γεωργίου (Α.Μ. 4239)
41. ΚΟΡΙΖΗΣ Διονύσιος του Νικολάου (Α.Μ. 4240)
42. ΡΕΣΒΑΝΗΣ Εμμανουήλ του Δημητρίου (Α.Μ. 4241)
43. ΛΑΦΗΣ Γεώργιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 4242)
44. ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Μεθόδιος του Νικολάου (Α.Μ. 4246)
45. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Α.Μ. 4251)

Π ί ν α κ α ς Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

ΣΤ. Για Σημαιοφόρους Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το έτος 2022, σύμφωνα με την περ. α)της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

1. ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑΣ Δημήτριος του Αποστόλου (Α.Μ. 3814)
2. ΤΣΕΛΦΕ Ανδρομάχη- Ελένη του Παναγιώτη (Α.Μ. 3818)
3. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεωργία του Δημητρίου (Α.Μ. 3899)

Π ί ν α κ α ς Β’
«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»
Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄
«Αποστρατευτέων»
Ουδείς

Ζ. Για Υποπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που προέρχεται από αθλητές στους οποίους
απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ., για το έτος 2021, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ.1 του άρθρου
7, την παρ.13 του άρθρου 11, την παρ.2 του άρθρου 28 σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ.
81/2012:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Προακτέων»

ΨΥΧΟΣ Γεώργιος του Μιχαήλ (Α.Μ. 5023)

2. Α. Προάγονται οι Υποπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΔΑΣΚΑΛΟΥ Δημήτριος του Φιλίππου (Α.Μ. 3123)
2. ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης του Πολυχρόνη (Α.Μ. 3127)
3. ΤΣΑΜΑΛΔΟΥΠΗΣ Ιωάννης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3130)
4. ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος του Ανδρέα (Α.Μ. 3134)
5. ΑΔΑΜΙΔΗΣ Θεμιστοκλής του Βασιλείου (Α.Μ. 3135)
6. ΚΑΠΗΤΑΝΕΛΛΗΣ Μιχαήλ του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3141)
7. ΜΑΡΚΟΥΔΑΚΗΣ Μιχαήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 3144)
8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Παναγιώτης του Ελευθερίου (Α.Μ. 3146)
9. ΜΙΛΗΣ Γρηγόριος του Νικολάου (Α.Μ. 3148)
10. ΓΚΑΖΑΣ Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 3150)
11. ΚΑΪΣΟΓΛΟΥ Χρήστος του Μιχαήλ (Α.Μ. 3152)
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 3154)
13. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος του Χρήστου (Α.Μ. 3155)
14. ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Γαβριήλ του Χρήστου (Α.Μ. 3157)
15. ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ Γεώργιος του Ευσταθίου (Α.Μ.3159)
16. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντώνιος του Αναστασίου (Α.Μ. 3160)
17. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σωτήριος του Δημητρίου (Α.Μ. 3161)
18. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 3168)
19. ΧΟΡΤΙΚΙΔΗΣ Μιχαήλ του Ελευθερίου (Α.Μ. 3171)
20. ΔΡΟΝΤΣΟΣ Λάζαρος του Σταματίου (Α.Μ. 3173)
21. ΝΤΑΡΑΣ Παναγιώτης του Δημητρίου (Α.Μ. 3174)
22. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μιχαήλ του Νικολάου (Α.Μ. 3176)
23. ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3177)
24. ΧΡΥΣΑΦΗΣ Θεόφιλος του Δουκάκη (Α.Μ. 3179)
25. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Λουκάς του Ηλία (Α.Μ. 3183)
26. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος του Αντωνίου (Α.Μ. 3187)
27. ΒΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος του Αργυρίου (Α.Μ. 3189)
28. ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ Αθανάσιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3190)
29. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Αναστασίου (Α.Μ. 3195)
30. ΛΑΓΚΑΔΙΤΗΣ Ευάγγελος του Αθανασίου (Α.Μ. 3197)
31. ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ Μιχαήλ του Παντελή (Α.Μ. 3199)
32. ΤΣΙΩΛΗΣ Σεραφείμ του Δημητρίου (Α.Μ. 3202)

33. ΚΑΝΗΣ Θεόδωρος του Χρήστου (Α.Μ. 3203)
34. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ Νικήτας του Μιχαήλ (Α.Μ. 3204)
35. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Δημητρίου (Α.Μ. 3207)
36. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νέστορας -Βασίλειος του Νέστορα (Α.Μ. 3209)
37. ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος του Παντελή (Α.Μ. 3210)
38. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιορδάνης του Γρηγορίου (Α.Μ. 3213)
39. ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κυριάκος του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3214)
40. ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευστράτιος του Νικολάου (Α.Μ. 3216)
41. ΝΤΟΚΟΣ Ευάγγελος του Γεωργίου (Α.Μ. 3217)
42. ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ Παναγιώτης του Βασιλείου (Α.Μ. 3222)
43. ΚΑΓΙΩΡΓΗΣ Μάριος του Παναγιώτη (Α.Μ. 3225)
44. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ Στέφανος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 3227)
45. ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 3229)
46. ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ Παναγιώτης του Αλεξάνδρου (Α.Μ. 3231)
47. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Αθανασίου (Α.Μ. 3232)
48. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3234)
49. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κοσμάς του Δημητρίου (Α.Μ. 3236)
50. ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Άγγελου (Α.Μ. 3156)

στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών
οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Απριλίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των
απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ.1 και της παρ.4 του άρθρου 7 του π.δ.
81/2012 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ιδίου π.δ., όπως ισχύει.

Β. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΑΠΟΛΑ Χριστίνα του Ιωάννη
(Α.Μ.3948) στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. β) της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 καθώς και της παρ.2 του άρθρου 5
του π.δ. 38/2012.

Γ. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αγγελική του
Θεοδώρου (Α.Μ.3478), στον βαθμό της Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Απριλίου 2022, λόγω
συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β) της παρ.1 και της παρ. 4
του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

Δ. Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. ΒΗΧΑΣ Ιωάννης του Νικολάου (Α.Μ. 4134)
2. ΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4141)
3. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ευστράτιος του Δημητρίου (Α.Μ. 4142)
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σίμος του Χριστόδουλου (Α.Μ. 4143)
5. ΝΕΟΦΥΤΟΣ Σταύρος του Άγγελου (Α.Μ. 4145)
6. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Πάρης του Εμμανουήλ (Α.Μ. 4148)
7. ΠΑΡΑΓΓΙΝΗΣ Γεώργιος του Νικολάου (Α.Μ. 4151)
8. ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Στυλιανός του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 4152)
9. ΜΑΥΡΕΛΟΣ Εμμανουήλ του Αθανασίου (Α.Μ. 4153)

10. ΜΑΝΤΖΟΣ Ευάγγελος του Παναγιώτη (Α.Μ. 4155)
11. ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ Αθανάσιος του Δημητρίου (Α.Μ. 4159)
12. ΓΟΓΟΔΩΝΗΣ Δημήτριος του Δήμου (Α.Μ. 4160)
13. ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Μ. 4161)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 15 Μαρτίου 2022, λόγω συμπληρώσεως των
απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ.
81/2012.

Ε. Προάγεται ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΨΥΧΟΣ Γεώργιος του Μιχαήλ
(Α.Μ.5023), στον βαθμό του Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 11 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων
προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ) της παρ.1 του άρθρου 7, της παρ.13 του άρθρου 11, της παρ.2
του άρθρου 28 σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 8087/29-04-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μητσοτάκης: Άμεση εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ για Λιμενικούς και Αστυνομικούς λόγω μεταναστευτικού

Όλοι οι ένστολοι του Λιμενικού και της Αστυνομίας θα πάρουν εφάπαξ 600 ευρώ τα Χριστούγεννα  ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τρίπολη. «Με δεδομένη την 24ωρη αυξημένη αστυνόμευση, με δεδομένη την πλάτη που έβαλαν οι

Άσκηση Κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ «CYBER COALITION 2022»

Από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2022 διεξήχθη στο ΓΕΕΘΑ  η άσκηση «CYBER COALITION 2022», η οποία αποτελεί την σημαντικότερη άσκηση κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ. Η «CYBER COALITION 2022» διευθύνεται από το Κέντρο Αριστείας Συνεργατικής Κυβερνοάμυνας (Cooperative