Ψηφιακοί φύλακες σε πλοία και λιμάνια (*)

Η καινοτόμος τεχνολογία της αναγνώρισης προσώπου αναδύεται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση για την ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των επιβατών όσο και των πληρωμάτων, την ώρα που οι απειλές και οι προκλήσεις στον χώρο της ναυτιλίας αυξάνονται

Η ασφάλεια στα λιμάνια και τα πλοία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν τη ναυτιλιακή κοινότητα. Με την αύξηση των απειλών και των προκλήσεων στον τομέα της ναυτιλίας, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι λιμενικές αρχές αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Μια από τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες που έχει εισαχθεί πρόσφατα στον τομέα της ασφάλειας είναι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου.

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και προσφέρει πολλαπλά οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων. Μέσω της ανίχνευσης και της αναγνώρισης των ανθρώπων με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου, η τεχνολογία αυτή μπορεί να διευκολύνει τον έλεγχο της πρόσβασης, να εντοπίζει επικίνδυνα ή καταζητούμενα άτομα και να παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους λιμένες και τα πλοία.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου είναι η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία λειτουργεί. Αντί για την παραδοσιακή διαδικασία του ελέγχου ταυτότητας μέσω διαβατηρίου ή κάρτας πρόσβασης, η αναγνώριση προσώπου επιτρέπει την αυτόματη ταυτοποίηση του ατόμου με βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και διευκολύνοντας τη διαδικασία ελέγχου. Αυτό κάνει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου ιδανική για την ενίσχυση της ασφάλειας σε πολυσύχναστα λιμάνια
ή σε περιβάλλοντα / περιοχές με υψηλό κίνδυνο. Μέσω αυτών των συστημάτων, οι αρχές μπορούν να εντοπίζουν άτομα που αποτελούν απειλή και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προληπτικής δράσης. Μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδικασία σε πολυσύχναστα λιμάνια, επιβατηγά πλοία ή κρουαζιερόπλοια, με συχνές επιβιβάσεις και αποβιβάσεις χιλιάδων επιβατών αλλά και μελών πληρώματος σε κάθε λιμάνι, όπου εκτός από την ασφάλεια, είναι εξαιρετικά κρίσιμη και η ταχύτητα ολοκλήρωσης των ελέγχων, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα του πλοίου.

Βέβαια, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, παρά τα προφανή οφέλη, αντιμετωπίζει και αρκετές προκλήσεις. Η ακρίβεια της αναγνώρισης μπορεί να μειωθεί σημαντικά όταν τα άτομα που ενδιαφέρουν τις αρχές είναι μεταμφιεσμένα ή φοράνε γυαλιά ηλίου ή καλύμματα προσώπου. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένες ταυτοποιήσεις ή ακόμα και στην αδυναμία αναγνώρισης.

Αλγόριθμοι και νέες μέθοδοι

Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας έχει επίσης αμφισβητηθεί, λόγω πιθανών «προκαταλήψεων» στους αλγορίθμους που τη διαχειρίζονται. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή στην αναγνώριση προσώπων με σκούρο δέρμα, ασιατικής καταγωγής ή ατόμων που δεν είναι ντυμένα με τον «αναμενόμενο» τρόπο. Αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως βασικά τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύτηκε ο αλγόριθμος (αν δεν περιλαμβάνει επαρκή δείγματα διαφορετικών εθνικοτήτων). Οι προκαταλήψεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος αναγνώριση ή σε λανθασμένη στοχοποίηση ατόμων,
κάτι που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ανάγκη για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών για τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

Ακόμα ένα βασικό ζήτημα που χρήζει προσοχής είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των ατόμων. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων προσώπου απαιτεί την εφαρμογή αυστηρών πολιτικών προστασίας δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των προσωπικών πληροφοριών.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, οι εταιρείες τεχνολογίας αναπτύσσουν συνεχώς νέες μεθόδους για τη βελτίωση της ακρίβειας της αναγνώρισης προσώπου. Μερικές από αυτές τις τεχνικές περιλαμβάνουν:

• Αναγνώριση με βάση πολλαπλά χαρακτηριστικά: Εκτός από τα χαρακτηριστικά του προσώπου, η τεχνολογία μπορεί να λάβει υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως ο τρόπος που περπατάει ένα άτομο, ο σωματότυπος, το ύψος ή η θερμοκρασία του σώματός του.

• Τεχνολογία τρισδιάστατης σάρωσης προσώπου: Η χρήση τρισδιάστατων σαρώσεων αντί για δισδιάστατων φωτογραφιών μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αναγνώριση προσώπων που είναι μερικώς καλυμμένα.

• Βελτιωμένοι αλγόριθμοι: Οι αλγόριθμοι εξελίσσονται συνεχώς, με στόχο να βελτιώσουν την ακρίβεια και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία τεχνική δεν είναι τέλεια και η αναγνώριση προσώπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας.

Στον αιώνα της τεχνολογίας, η ασφάλεια στη ναυτιλία εξακολουθεί να παραμένει προτεραιότητα. Συνολικά, η εφαρμογή της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στην ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της ναυτιλίας και αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα μέσα και αξιόπιστα εργαλεία για την αντιμετώπιση των απειλών και την προστασία των θαλάσσιων εγκαταστάσεων.

Η ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων αποτελεί ύψιστης σημασίας ζήτημα στον σύγχρονο κόσμο. Με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και την άνοδο των τρομοκρατικών απειλών, η ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (facial recognition technology) αναδύεται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση για την ενίσχυση της ασφάλειας σε λιμάνια και πλοία.

Πώς χρησιμοποιείται

Πώς λειτουργεί, όμως, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου; Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου βασίζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσώπου ενός ατόμου για την ταυτοποίησή του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρισης της εικόνας του προσώπου με μια βάση δεδομένων γνωστών προσώπων. Η βάση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες από αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, ή άλλα επίσημα έγγραφα.

Πώς μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για την ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων; Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για την ενίσχυση της ασφάλειας σε λιμάνια και πλοία:

• Έλεγχος πρόσβασης: Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της πρόσβασης σε λιμάνια, περιορισμένες περιοχές εντός του πλοίου και άλλα ασφαλή σημεία.

• Ταυτοποίηση ατόμων: Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ένα λιμάνι ή ένα πλοίο.

• Παρακολούθηση: Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση κινήσεων ατόμων σε λιμάνια και πλοία.

• Πρόληψη εγκληματικότητας: Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη εγκληματικών πράξεων, όπως η κλοπή, η παράνομη είσοδος και η τρομοκρατία.

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, αυτά συνοψίζονται στα εξής:

• Αυξημένη ασφάλεια: Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας σε λιμάνια και πλοία.

• Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα: Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης και ταυτοποίησης, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα.

• Μείωση κόστους: Η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους ασφαλείας, μειώνοντας την ανάγκη για ανθρώπινο προσωπικό.

Από την άλλη πλευρά, οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου αφορούν τα εξής:

• Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου εγείρει ανησυχίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Ακρίβεια: Η ακρίβεια της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως ο φωτισμός, η γωνία λήψης και η ποιότητα της εικόνας.

• Προκαταλήψεις: Από την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου μπορεί να εμφανιστούν προκαταλήψεις, οδηγώντας σε λανθασμένες ταυτοποιήσεις ατόμων από συγκεκριμένες φυλές ή εθνότητες.

Ο δρόμος προς τα εμπρός

Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των λιμένων και των πλοίων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την ακρίβεια του συστήματος.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου χρειάζονται τα εξής:

• Σαφείς κανονισμοί: Χρειάζονται σαφείς κανονισμοί για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση δεδομένων προσώπου.

• Διαρκής βελτίωση: Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για τη βελτίωση της ακρίβειας της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.

• Διαφανής χρήση: Οι αρχές και οι λιμενικές εταιρείες πρέπει να είναι διαφανείς σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου και τα δικαιώματα των πολιτών.

Συμπερασματικά, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων και των πλοίων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί με τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών και την προστασία των δεδομένων. Με σαφείς κανονισμούς, συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας και διαφανή χρήση, η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου μπορεί να συμβάλει σε
ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για όλους στον θαλάσσιο κλάδο.

(*) Γράφει η κα Κατερίνα Ραπτάκη, Διευθύντρια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ομίλου Ναυτιλιακών εταιρειών Navios

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εύβοια: Στο σπίτι του αγνοούμενου βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο και ανοιχτό το ραδιόφωνο

Κανένα ίχνος ζωής δεν έχει δώσει ο 69χρονος που αγνοείται από την παραλία της Αγίας Άννας στην Εύβοια, ενώ φαίνεται ότι ο άτυχος άνδρας έχει χαθεί στη θάλασσα. Πλωτό του Λιμενικού και ένα περιπολικό όχημα υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ συμμετέχουν

Ύδρα: Δίωξη για κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο για καπετάνιο και 12 μέλη του πληρώματος – Άφαντοι στο Καζακστάν οι ενοικιαστές

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για εμπρησμό δασικής έκτασης, με ενδεχόμενο δόλο, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πειραιά, εναντίον του καπετάνιου και 12 μελών του πληρώματος του σκάφους, από το οποίο εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, που προκάλεσαν πυρκαγιά στο δάσος της Ύδρας. Η δίωξη

Σε 7 ημέρες στη Γαλλία η «μητέρα των μαχών»: Το Λαϊκό Μέτωπο, η Λεπέν και ο Μακρόν

Η δημιουργία του «Λαϊκού Μετώπου» της συμμαχίας Κεντροαριστεράς – Αριστεράς με τη συμμετοχή των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων, των Κομμουνιστών και της «Ανυπότακτης Γαλλίας» του Ζαν Λυκ Μελανσόν έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 30ης Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ ψηφίζουν τον «σούπερ Μάριο» Ντράγκι για την επόμενη μέρα στην ΕΕ

Κανονικά, ένας Ιταλός τεχνοκράτης που ζητά αλλαγές πολιτικής για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη δεν θα είχε συγκέντρωνε μεγάλη προσοχή στις ΗΠΑ, όμως ο Μάριο Ντράγκι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε Ευρωπαίος. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας θα παρουσιάσει σύντομα το όραμά του

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο