Συνεχιζόμενη αναλγησία απέναντι στους συναδέλφους των ΕΔ ΣΑ, που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΕ.Α.Κ.Π.

« Καθρέφτης της πολιτικής που εφαρμόζεται, η συνεχιζόμενη αναλγησία απέναντι στους συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας, που τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας »

Οι περικοπές στη μισθοδοσία και στο εισόδημα των πυροσβεστών και των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογία, συνεχίζονται. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. δεν εξαίρεσε από τις περικοπές και τις μειώσεις, ούτε τους συναδέλφους που υπέστησαν αναπηρία εν ώρα υπηρεσίας και βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας. Επέβαλλε και στα επιδόματα αναπηρίας ασφαλιστικές κρατήσεις και εισφορές, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου για τους ένστολους ( νόμος 4472/2017, άρθρα 127 και 153 ). Τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν αναδρομικά οι συνάδελφοι μας ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ.

Επιπλέον, το αναπηρικό επίδομα συνυπολογίζεται και στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω παρακράτηση φόρου από τις Δ.Ο.Υ. Με τον συγκεκριμένο συνυπολογισμό και την αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος, αποκλείονται οι συνάδελφοι με αναπηρία και από άλλες διευκολύνσεις που δικαιούταν, όπως η εγγραφή παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, οι μετεγγραφές φοιτητών, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο κ.α.

Και αυτή η αρνητική εξέλιξη σε βάρος των συναδέλφων μας που έχουν υποστεί αναπηρία εν ώρα υπηρεσίας, αποτελεί την συνέχεια της απαράδεκτης αντιμετώπισης τους από την κυβέρνηση έτσι όπως περιγράφεται μέσα από τις δύο παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π. στις 28-2-2017 και 2-1-2018.

Μέσω των παρεμβάσεων αυτών, η Ε.Α.Κ.Π. είχε ζητήσει την προσαύξηση των αποδοχών σε όλους τους πυροσβέστες και στους συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας με αναπηρία 80% και άνω, εξαιτίας τραυματισμού ή προβλημάτων υγείας που υπέστησαν εν ώρα υπηρεσίας, για τον λόγο ότι ελάμβαναν μειωμένες αποδοχές, σε σχέση με τους αξιωματικούς – ανάπηρους πολέμου με τα ίδια ποσοστά αναπηρίας. ( βλέπε σχετικές παρεμβάσεις 28-2-2017 2-1-2018 )

Το πρόσθετο στοιχείο όμως που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία ( νόμος 4093/2012 άρθρο πρώτο παράγραφος Β’ Υποπαράγραφοι Β3 και Β4, νόμος 4111/2013 άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4, νόμος 4151/2013 άρθρο 4 παράγραφος 8 περίπτωση ε ) είναι ότι στους δικαιούχους των προαναφερόμενων προσαυξήσεων, που μέχρι πρότινος από όσο γνωρίζαμε ανήκαν μόνο οι αξιωματικοί – ανάπηροι πολέμου με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ( πολεμική διαθεσιμότητα ), προστέθηκε και η κατηγορία των υπηρετούντων σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας στην Ελληνική Αστυνομία με τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας. Στους συναδέλφους αστυνομικούς όμως, η αύξηση των αποδοχών τους, αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με τις παρεμβάσεις της ζητούσε την άρση των αδικιών και την άμεση προσαύξηση των αποδοχών των συναδέλφων μας, καθώς επίσης η χορήγηση των αντίστοιχων προσαυξήσεων να γίνει για όλους τους ένστολους, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, που βρίσκονται σε κατάσταση αναπηρίας ( ανεξαρτήτως ποσοστού ) ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Η κυβέρνηση όμως μέσω των απαντήσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στη Βουλή σε ερωτήσεις Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. ( με πιο πρόσφατη στις 2-7-2018 ), απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας που παραθέτουμε και αρνείται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά μας, για την άρση των αδικιών και την άμεση χορήγηση των προσαυξήσεων στις αποδοχές του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε κατάσταση αναπηρίας ( 80% και άνω ) εξαιτίας της υπηρεσίας.

Η κυβέρνηση εξαιρεί τους πυροσβέστες καθώς και όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων από τη χορήγηση των συγκεκριμένων προσαυξήσεων, όπως αυτές δόθηκαν σε αξιωματικούς ανάπηρους πολέμου. Εξαιρεί συνάδελφους που αρκετοί από αυτούς, έχουν ακρωτηριαστεί, έχουν πάθει πολλαπλά σοβαρά εγκαύματα, έχουν χάσει την όρασή τους, έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες στην υγεία τους, εν ώρα υπηρεσίας, για να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του κράτους. Στερεί από αυτούς τους ανθρώπους ( που δεν υπερβαίνουν τους 100 ) , ακόμα και αυτά τα ελάχιστα ποσά των 1000 ευρώ ( μικτά ), σε ετήσια βάση. Τους απαξιώνει, αγνοεί την προσφορά τους και συντελεί μια κατάφωρη αδικία και διάκριση σε βάρος τους.

Δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει καμία διαφορετική αντιμετώπιση και στο συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα, από μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την πολιτική των προηγούμενων:

 Περικόπτει και καταργεί τις συντάξεις, ακόμα και από τις χήρες των συνταξιούχων ( και των ένστολων ), που δεν μπορούν να επιβιώσουν.

 Δημιούργησε ένα μισθολόγιο που αδικεί την πλειοψηφία των υπαλλήλων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις και δεν προβλέπει καμία αμοιβή για βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το επάγγελμα μας, όπως η υπερεργασία και η επικινδυνότητα.

 Μειώνει συνεχώς τον μισθό και το εισόδημά μας με την αύξηση των κρατήσεων και τη φορολογία. Επέβαλλε δυσβάστακτες αυξήσεις στις ασφαλιστικές μας εισφορές και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2017. Χιλιάδες συνάδελφοι αναγκάζονται να καταβάλλουν αναδρομικά ποσά χιλιάδων ευρώ.

 Αυξάνει με σιωπηρό και παράνομο τρόπο τις ασφαλιστικές κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ( Μ.Τ.Π.Υ. ) και μειώνει κι άλλο τον μισθό μας. ( βλέπε στην ιστοσελίδα μας την παρέμβαση στις 4-7-2018 ).

 Εξαιρεί πυροσβέστες, αστυνομικούς και λιμενικούς που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, από την επέκταση της χορήγησης του ανάλογου επιδόματος.

 Ξεσπιτώνει πυροσβέστες με μεταθέσεις και μετακινήσεις. Τους επιβαρύνει με νέα μεγάλα έξοδα, τους αναγκάζει να διαβιώνουν σε δυσμενείς, αντίξοες συνθήκες και τους ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό.

 Διατηρεί και διευρύνει τους περιορισμούς που υπάρχουν στη νομοθεσία για τη συνυπηρέτηση των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, με σύζυγο τους δημόσιο υπάλληλο ή και στρατιωτικό.

 Βάζει άνισους και άδικους διαχωρισμούς σε βάρος των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, όσον αφορά στην χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου αφού επιβάλει την διακοπή της από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει να αγωνίζεται μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, για την επαναφορά και την κάλυψη όλων των οικονομικών απωλειών και των δικαιωμάτων, που έχουμε υποστεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που καταργεί τα δικαιώματά μας και δεν υπολογίζει τις ανάγκες μας. Που μας διαλύει τη ζωή για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων και των κάθε λογής επενδυτών.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Mega Stories – Δείτε την σημερινή εκπομπή(00.10) αφιερωμένη σε ανθρώπους που επέζησαν πολύνεκρων δυστυχημάτων(με την συμμετοχή του Λιμενικού, Γιώργου Παπαδόπουλου)

Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε ανθρώπους που επέζησαν πολύνεκρων δυστυχημάτων και οι οποίοι  μέσω του μοιράσματος αυτής τους της εμπειρίας στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας προς το τηλεοπτικό κοινό. Μεταξύ αυτών ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος που υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα και ο 

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μετά από παρεμβάσεις της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αναφορικά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο των μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σας ενημερώνουμε ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συμπεριλαμβάνεται τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4504/2017, η οποία βελτιώνει τον

Συγχαρητήριο μήνυμα Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την άψογη παρουσία των πεζοπόρων και μηχανοκίνητων τμημάτων που συμμετείχαν στη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, τιμώντας την 202η επέτειο από την έναρξη της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Με το

Προεδρική φρουρά: Εύζωνας λιποθύμησε στην σκοπιά (εικόνα)

Προσωρινή αναστάτωση επικράτησε με Εύζωνα της Προεδρικής Φρουράς, ο οποίος λιποθύμησε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο Εύζωνας αισθάνθηκε αδιαθεσία και χτύπησε το όπλο του, σε ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας έσπευσε κοντά του

Μετάβαση στο περιεχόμενο