Ανοίγει ο δρόμος για τη μετατροπή της Ελευσίνας σε κέντρο παραγωγής πλοίων για όλη τη Μεσόγειο.