Τι είπε ο Φώτης Κουβέλης σε εκδήλωση του ΙΜΟ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραβρέθηκε απόψε (27/9/2018) σε εκδήλωση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, ύστερα από πρόσκληση του Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, Πρεσβευτή του ΙΜΟ στη χώρα μας.Ακολουθεί η ομιλία του Υπουργού: «Ο τίτλος της εκδήλωσής σας, «Η κληρονομιά μας: Μία καλύτερη ναυσιπλοΐα για ένα καλύτερο μέλλον», είναι εύστοχος και ιστορικά ακριβής. Αυτή η κληρονομιά, είναι και οφείλει να είναι και η μέριμνά μας. Η μέριμνα όλης της ναυτιλιακής κοινότητας, των Διεθνών Οργανισμών, των κυβερνήσεων και όλων όσοι καλούνται καθημερινά να εποπτεύουν και να ελέγχουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, που αφορά στην ανθρώπινη ζωή και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αναμφισβήτητα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προκλήσεις ωστόσο παραμένουν και ο εφησυχασμός θα ήταν ο χειρότερος σύμβουλος, και ταυτόχρονα, ο χειρότερος εχθρός στην προσπάθεια που καταβάλουμε και οφείλουμε να καταβάλουμε όλοι.Προσπάθεια, που πρέπει πάντα να είναι επικαιροποιημένη, να απαντά στα προβλήματα και στις δυσκολίες, στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Προσπάθεια προσηλωμένη και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει στο επίκεντρο της δράσης των ασκούμενων αλλά και των υπό διαμόρφωση πολιτικών του, τον άνθρωπο, τα δικαιώματα και τις ανάγκες του. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείαςόλων των σκληρά εργαζομένων στη θάλασσα. Πρόκειται για μία διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, για μία διαδικασία με μία ιδιαίτερη δυναμική, για μία διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς.Η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, ξεκινά από το επίπεδο των παρεχομένων γνώσεων στις Παραγωγικές Σχολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στις Σχολές αυτές, που αποτελούν το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον τομέα της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών μας, κάναμε τα τελευταία τρία χρόνια σημαντικά βήματα. Μέχρι να μας αναθέσει ο λαός την εντολή διακυβέρνησης, το 80 % των εκπαιδευτικών στις παραγωγικές Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού ήταν ωρομίσθιοι.Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και με περιορισμένες τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και του προϋπολογισμού του υπουργείου μας κατά συνέπεια, προχωρήσαμε σε 20 προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών, ενώ τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από τις εισηγήσεις των Εκλεκτορικών Σωμάτων, θα προσληφθούν άλλοι 12 εκπαιδευτικοί.Προχωρήσαμε παράλληλα σε νομοθετική τροπολογία και το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί το νέο οργανόγραμμα, με το οποίο αυξάνονται κατά 102 οι μόνιμες θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν και οι σχετικές προσλήψεις.Προχωράμε τις επόμενες ημέρες στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να εκσυγχρονισθούν ο εσωτερικός κανονισμός και ο κανονισμός σπουδών.Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθεται σε εφαρμογή ο Νόμος 4074 του έτους 2017, βάσει του οποίου τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας θα δίδονται από τους Νηογνώμονες.Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μας είναι σε διαρκή εγρήγορση και επιφυλακή για την εφαρμογή όλων των διεθνών κανονισμών που εξασφαλίζουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα.Στην πολυεπίπεδη αυτή διαδικασία που αφορά στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι σημαντικός παράγοντας.Ο δεύτερος είναι οι επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των πληρωμάτων, για την τήρηση των ωραρίων εργασίας στα πλοία, για την αντιμετώπιση, εν τη γενέσει τους, βλαβών ή άλλων ζητημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην ασφαλή ναυσιπλοΐα. Είναι οι επιχειρηματίες, που δύνανται να αντικαθιστούν τα παλιά και προβληματικά πλοία τους με καινούρια. Να χρησιμοποιούν στα πληρώματά τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι, κατά την παραδοχή της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, είναι οι πλέον εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι και έμπειροι.Κατά τη γνώμη μας, δεν νοείται ασφαλής ναυσιπλοΐα, χωρίς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ναυτικών μας. Μόνο όταν τα πληρώματα νιώθουν ότι ανταμείβεται η προσπάθειά τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Στοιχεία που καθιστούν έναν άνθρωπο δυνατό. Και μόνο ένας δυνατός άνθρωπος μπορεί να ανταπεξέλθει σε έκτακτες ανάγκες, που μπορεί να προκύψουν στο αφιλόξενο-πολλές φορές- περιβάλλον της θάλασσας. Η ασφαλής ναυσιπλοΐα, δεν σχετίζεται μόνο με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των ναυτικών μας. Αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος όλων μας οφείλει να είναι η προστασία και η υπεράσπιση της αειφορίας της θάλασσας. Οι εκδόσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού «Σόλας» και «Μάρπολ», παρέχουν δεσμευτικούς κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την προστασία από τη θαλάσσια ρύπανση.Παρέχουν επίσης δεσμευτικούς κανόνες για όλες τις νέες κατασκευές πλοίων. Κανόνες που αναβαθμίζονται διαρκώς ανάλογα με την ανάπτυξη της ναυπηγικής και τις υποδείξεις των νηογνωμόνων.Παράλληλα λαμβάνει υπ΄όψην του και τη σωστή διαχείριση όλων των τύπων φορτίων , από το πετρέλαιο μέχρι και τα πλέον επικίνδυνα φορτία. Αυτό γίνεται εφικτό με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, προδιαγραφών και διαδικασιών, υπεύθυνοι για την εφαρμογή και την τήρηση των οποίων, είναι τόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσο και οι εφοπλιστές αλλά και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται και επιχειρούν στη θάλασσα.Να είστε βέβαιοι ότι από την πλευρά μας επιδιώκουμε να πράττουμε το καθήκον μας στο ακέραιο.Και για το λόγο αυτό επισημαίνουμε ότι υφίσταται η υποχρέωση ενεργούς συνδρομής της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης, ως μία από τις πλέον σημαντικές σε διεθνές επίπεδο, στην ανάδειξη του έργου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και ειδικότερα τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, Πρεσβευτή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ελλάδα, για το έργο του. Το Υπουργείο μας θα είναι πάντα στη διάθεση όλων σας για παρατηρήσεις και για βελτιώσεις στις πολιτικές μας, προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινά, επιδιωκόμενο στόχο.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΛΘ: Η κοινοπραξία METKA – ΤΕΚΑΛ προσωρινός ανάδοχος για τον 6ο προβλήτα – Στα €20,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2023

Η ΟΛΘ ανακοίνωσε πως τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το έτος 2023 αυξήθηκαν σε € 85,9 εκατ., από € 85,3 εκατ. το 2022. Στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση άνω του 12% (στα € 59,8 εκατ.), επίσης

Οι Κυκλάδες κινδυνεύουν – Ένταξη στους επτά απειλούμενους ευρωπαϊκούς τόπους

Όπως αναφέρεται, οι  Κυκλάδες, φημισμένες για τη μοναδική γοητεία και τον πλούσιο πολιτισμό τους βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πληθώρα προκλήσεων, που προέρχεται από την έξαρση της τουριστικής ανάπτυξης και η ανεξέλεγκτη δόμηση. Έτσι, παρά την οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται, δημιουργείται

Εκτός Top 10 τα ευρωπαϊκά λιμάνια – Είχαν άνοδο μόνο Πειραιάς και Gioia Tauro

Η κορυφαία τριάδα του Ρότερνταμ, της Αμβέρσας-Μπριζ και του Αμβούργου είναι αρκετά κυρίαρχη ώστε να μην αμφισβητείται η θέση τους. Όπως και το 2022, τα τρία λιμάνια της βόρειας περιοχής καταγράφουν παρόμοια κυκλοφοριακή τάση, με μείωση περίπου 7% το 2023». Τα

Ο Πύργος Πειραιά υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα και το γαλλικό ιστιοφόρο «Le Belem»

Τρεις μήνες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία φωτίζει τις αξίες του αθλητισμού, της φιλίας και της ειρήνης. Ο Πύργος του Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της χώρας, συμμετέχει με υπερηφάνεια στο πολυήμερο ταξίδι της φλόγας από

Μετάβαση στο περιεχόμενο