Υδατοδρόμια/Υδροπλάνα: Τα οφέλη από την επικείμενη λειτουργία τους

Ν. Ι. Σπανός: Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, με πολλά νησιωτικά συμπλέγματα, με παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές, δημιουργεί την πεποίθηση ότι δεν είναι απλώς εφικτή αλλά επιβεβλημένη η ένταξη των υδροπλάνων στο συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας.

Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι απλώς επιθυμητό σε τοπικό επίπεδο ή πολιτικά οραματικό, αλλά και εμπορικά βιώσιμο, στον βαθμό, μάλιστα, που θα σχεδιασθεί με όρους αλληλοτροφοδοτούμενων συνδέσεων με την συνεργασία όλων των μεταφορικών μέσων που δραστηριοποιούνται στην νησιωτική Ελλάδα.

Είναι σαφές ότι τα οφέλη από τη λειτουργία των Υδροπλάνων στην Ελλάδα θα είναι πολλαπλά καθώς με τις πτήσεις τους θα προσφέρουν μια συμπληρωματική μεταφορική δυνατότητα στους κατοίκους και τους τουρίστες των περιοχών που θα λειτουργήσουν, και πολλαπλά οφέλη στην οικονομία και την εγχώρια τουριστική Βιομηχανία.

Αποτελεί Εθνικής σημασίας η ανάπτυξη ισχυρού δικτύου υδατοδρομίων, όπου τα υδροπλάνα θα δώσουν νέα πνοή στον νέο τρόπο μεταφοράς επιβατών.

 1. Η ύπαρξη Αδειοδοτημένων και επιχειρησιακά έτοιμων υδατοδρομίων, σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία της Ελλάδας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των υδροπλάνων καθώς με τις κατάλληλες υποδομές τους θα παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή υποστήριξη σε ένα πρωτοποριακό μεταφορικό μέσο.

Με τη δημιουργία εκτενούς δικτύου Υδατοδρομίων στην Ελληνική επικράτεια θα αναπτυχθεί ένας συμπληρωματικός τρόπος μεταφοράς με υδροπλάνα.
Ως εκ τούτου είναι Εθνική συγκοινωνιακή αναγκαιότητα να αδειοδοτηθούν Υδατοδρόμια σε νησιωτικές, παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές οι οποίες, για λόγους Οικονομικούς, Τουριστικούς, και Κοινωνικούς θα ωφεληθούν από την λειτουργία των Υδροπλάνων. Αδιαμφισβήτητα, τα οφέλη από τη λειτουργία των Υδατοδρομίων/ Υδροπλάνων θα είναι πολλαπλά για μια χώρα με τη γεωγραφική μορφολογία της Ελλάδας.

Τα Υδροπλάνα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως τα ιδανικά μεταφορικά μέσα, για μια νησιωτική χώρα, με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας καθώς σε αυτές τις περιοχές αναδεικνύουν το μέγιστο της πολυχρηστικότητάς αφού δύνανται να εκτελούν διάφορα είδη πτήσεων όπως:

 • Τακτικές Επιβατικές πτήσεις,
 • Έκτακτες Επιβατικές,
 • Περιηγητικές,
 • Φορτίου (για μεταφορά Φαρμάκων, Τροφίμων, Τύπου)
 • Νοσοκομειακές,
 • Έρευνας και Διάσωσης,
 • Πυρόσβεσης.

Ειδικά δε τα αμφίβια υδροπλάνα, χάρη στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους, έχουν τη δυνατότητα να προσγειώνονται και να απογειώνονται και από χερσαία αεροδρόμια. Η ύπαρξη πλωτήρων με τροχούς, στα αμφίβια υδροπλάνα, τους δίνει επιπλέον υπεραξία σαν μεταφορικό μέσο καθώς αυξάνει τις επιλογές των προορισμών συνδυάζοντας το δίκτυο των υδατοδρομίων με τα αεροδρόμια.

Τα υδροπλάνα από την ίδια τους τη φύση και τον σχεδιασμό τους αποτελούν ιδεωδώς ευέλικτα μέσα μεταφοράς, ιδιαιτέρως απαραίτητα για χώρες όπως η Ελλάδα με πολλά και διάσπαρτα μικρά νησιά και, αντίστοιχα, μικρές τοπικές κοινωνίες, που μολονότι αντιμετωπίζουν ζωτικά καθημερινά προβλήματα, αναγκαίο είναι, για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο, να μείνουν ζωντανές, παραγωγικές και συνδεδεμένες με τον κυρίως κορμό της χώρας.

Από στοιχεία έγκριτων Διεθνών μελετών για τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο περιβάλλον, που έχουν διενεργηθεί σε χώρες όπου τα υδροπλάνα λειτουργούν πολλές δεκαετίες και μάλιστα με σημαντικό αριθμό πτήσεων τους σε αυστηρά προστατευμένες περιβαλλοντικά περιοχές (λίμνες, εθνικά πάρκα, κ.λ.π.) αποδεικνύεται ότι τα Υδροπλάνα είναι από τα πιο φιλικά μεταφορικά μέσα για το φυσικό περιβάλλον καθώς τα μετρήσιμα ποσοστά περιβαλλοντικών οχλήσεων τους είναι από τα πλέον χαμηλά στη βιομηχανία των συγκοινωνιών (βλ. επισυναπτόμενο Παράρτημα).

Στοιχεία που καθιστούν το Υδροπλάνο ως ένα από τα πιο φιλικά μεταφορικά μέσα για το φυσικό περιβάλλον.

 • Οι έλικες των Υδροπλάνων βρίσκονται στο επάνω τμήμα της ατράκτου τους, σε επαρκή απόσταση από την επιφάνεια του ύδατος με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται συνδυαστικός θόρυβος αφού δεν υπάρχει επαφή με το νερό. Σημαντικότερο δε αυτού είναι το γεγονός ότι δεν ενοχλείται η υδρόβια ζωή.
 • Τα Υδροπλάνα δημιουργούν κυματισμό 2 έως 3 ίντσες το μέγιστο (10εκ), με αποτέλεσμα να μην είναι ικανός παράγοντας για την διάβρωση της ακτογραμμής.
 • Σε αντίθεση με τα πλωτά μέσα, οι εξατμίσεις των κινητήρων των Υδροπλάνων, δεν καταλήγουν στο νερό.
 • Τα Υδροπλάνα δεν εναποθέτουν στο νερό, υπολείμματα καυσίμων, λαδιών, υδραυλικών υγρών ή άλλα τοξικά απόβλητα, μιας και δεν έχουν σεντίνες  (υδροσυλλέκτης του πλοίου, κατώτερο εσωτερικό τμήμα των υφάλων ενός πλοίου) σε αντίθεση με τα περισσότερα πλωτά μέσα που επιβαρύνουν τα ύδατα και μάλιστα με μεγάλες ποσότητες.
 • Τα καύσιμα των Υδροπλάνων δεν εμπεριέχουν τοξικά πρόσθετα (ΜΤΒΕ) σε αντίθεση τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στα καύσιμα των πλωτών μέσων.
 • Τα Υδροπλάνα δεν χρησιμοποιούν τοξικά χρώματα και μοράβιες.
 • Τα Υδροπλάνα είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από αλουμίνιο και συνθετικά υλικά με αποτέλεσμα να μην έχουν οξειδώσεις που καταλήγουν αναγκαστικά στο περιβάλλον.
 • Τα Υδροπλάνα δεν μεταφέρουν ακούσια πανίδα σε άλλες περιοχές.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα Υδροπλάνα πραγματοποιούσαν, για πέντε ολόκληρα χρόνια, καθημερινές πτήσεις στους Παξούς και στην λίμνη των Ιωαννίνων, που ανήκουν στο δίκτυο περιοχών NATURA 2000, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα περιβαλλοντικής όχλησης ούτε να έχει καταγγελθεί το ελάχιστο από κανένα Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα των περιοχών αυτών.

Διεθνείς μελέτες και πολυετή στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η δραστηριοποίηση των Υδροπλάνων στον Καναδά, στις Μαλδίβες, την Καραϊβική κ.λ.π έχει βοηθήσει σημαντικότατα την ανάπτυξη του Τουρισμού τους.

Με τα Υδροπλάνα ο τρόπος άφιξης των Τουριστών στον προορισμό τους γίνεται πιο φιλικός και σίγουρα ξεχωριστός. Η Ελληνική τουριστική αγορά θα διευρυνθεί και θα αναπτυχθεί καθώς οι Τουρίστες θα μπορούν με ένα καινοτόμο τρόπο να μετακινούνται γρηγορότερα και ασφαλέστερα προς τα μέρη των διακοπών τους αλλά και να αυξάνουν τις επιλογές τους σε επισκεψιμότητα προορισμών.

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τις συνέργιες που θα έχουν τα Υδροπλάνα με τη κρουαζιέρα. Τα Υδροπλάνα θα μπορούν να εξυπηρετούν με περιηγητικές πτήσεις (sightseeing) τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων παρέχοντάς τους ένα μοναδικό τρόπο να δουν και να κρατήσουν στη μνήμη τους τα αξιοθέατα του προορισμού τους.

Επίσης με τα Υδροπλάνα, κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής του κρουαζιερόπλοιου, θα παρέχεται η δυνατότητα στους τουρίστες να επισκέπτονται περισσότερες περιοχές ενός μεγάλου νησιού (π.χ Κρήτη) ή και κοντινά νησιά (π.χ Γαύδος) μεγιστοποιώντας έτσι την ελκυστικότητα του ταξιδιού που επέλεξαν.

Ένα ακόμη όφελος από τη λειτουργία των υδροπλάνων στην Ελλάδα είναι η συνεισφορά τους στον τομέα του Real Estate. Η Ελλάδα χάρη στους ελκυστικούς προορισμούς, λόγω της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς των τοπίων, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιλογές στο Real Estate.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα επιλέξουν πολύ πιο εύκολα να επενδύσουν σε ένα νησί που θα έχει Υδατοδρόμιο καθώς η εύκολη προσβασιμότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και προσδίδει σημαντική υπεραξία στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτων.
Εν κατακλείδι, ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και χρειάζεται προσθήκες «χρηστικών εργαλείων» σαν τα υδροπλάνα που θα συνεισφέρουν με την παρουσία τους και με διακριτό ρόλο στην επίτευξη μιας ενιαίας εθνικής στρατηγικής για περαιτέρω Τουριστική ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Είναι σαφές ότι η δραστηριοποίηση των Υδροπλάνων θα προσθέσει μια πρωτοποριακή μεταφορική δυνατότητα διασφαλίζοντας τις μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στους μόνιμους κατοίκους νησιών, παράκτιων και παραλίμνιων περιοχών όπου θα λειτουργούν Υδατοδρόμια. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, κυρίως για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας που δε διαθέτουν αεροδρόμιο, τα υδροπλάνα θα αποτελούν τη βασική συγκοινωνιακή διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες.

Ιδιαίτερη αξία για το κοινωνικό σύνολο θα έχει η επιχειρησιακή ικανότητα των υδροπλάνων για την εκτέλεση νοσοκομειακών πτήσεων καθώς θα δίνεται μια αξιόπιστη συγκοινωνιακή επιλογή σε περίπτωση που παραστεί ζήτημα υγείας.

Επίσης η χρήση του Υδροπλάνου ως μέσο πυρόσβεσης θα ενισχύσει την πολιτική προστασία της χώρας, ως επιλογή αρχικής προσβολής των πυρκαγιών, δεδομένου ότι το μέσο δύναται να εκτελεί αεροπυρόσβεση μικρής κλίμακας χρησιμοποιώντας ειδικούς πλωτήρες που έχουν την ικανότητα λήψης και άφεσης νερού.

Μια ακόμη συμβολή του Υδροπλάνου θα είναι να βοηθάει τον Κρατικό μηχανισμό στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, καθώς τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του και η επιχειρησιακές του δυνατότητες το καθιστούν ένα σημαντικό εργαλείο στο έργο αυτό.

Η λειτουργία των Υδατοδρομίων / Υδροπλάνων στην Ελλάδα, εκτός από τα οφέλη που θα έχει στον τομέα του τουρισμού, θα συμβάλει στην ευρύτερη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσω παράλληλων οικονομικών δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από τη λειτουργία των υδατοδρομίων- υδροπλάνων.

Τέτοιες σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες είναι οι υπηρεσίες συντήρησης Υδροπλάνων, ανεφοδιασμού καυσίμου, σχολές πιλότων, μηχανικών υδροπλάνων κ.λ.π.. επίσης υπηρεσίες από εμπορική εκμετάλλευση χώρων των υδατοδρομίων (π.χ. καφετέριες, εστιατόρια κλπ).

Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την λειτουργία των υδατοδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών υδροπλάνων θα ξεπεράσουν τις τρείς χιλιάδες (3000) και θα καλυφθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από μόνιμους κατοίκους των Νησιών όπου θα δραστηριοποιηθούν τα Υδροπλάνα.

Η αξιόπιστη και ανελλιπής προσβασιμότητα, που θα εξασφαλίζεται με τις πτήσεις των Υδροπλάνων, θα αναζωογονήσει τις τοπικές οικονομίες των μικρών νησιών αναβαθμίζοντας τον τουρισμό τους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει συνολικά την κοινωνική τους συνοχή.

Οι μόνιμοι κάτοικοι θα νοιώθουν πλέον πως είναι ακέραιο κομμάτι του Εθνικού κορμού, αφού θα μπορούν χρησιμοποιώντας και τα Υδροπλάνα, να μετακινούνται επαρκώς και με ασφάλεια, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, προς τα μεγάλα αστικά και Περιφερειακά κέντρα, όπου λειτουργούν Νοσοκομεία, Κρατικές Υπηρεσίες και εμπορικές Αγορές.

Τα υδροπλάνα μπορούν να γίνουν ο συνδετικός κρίκος, που λείπει από το συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας, ώστε να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της αδιάλειπτης και ποιοτικής συνδεσιμότητας μεταξύ νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας. Μιας συνδεσιμότητας που αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο για λόγους Αναπτυξιακούς, Τουριστικούς και ευρύτερα Κοινωνικούς.

Η πολιτεία με τα αρμόδια Υπουργεία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα πρέπει να στηρίζει και να αποτελέσει αρωγός σε τέτοιες επενδυτικές πρωτοβουλίες πού αναδεικνύουν την Ελλάδα μας και δίνουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα διασύνδεσης της νησιωτικής με την ηπειρωτική χώρα και αντίστροφα. Αυτό θα γίνει μέσω της απλοποίησης του αδειοδοτικού πλαισίου καθώς ήδη έχουν παρατηρηθεί γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και μακροχρόνιες καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Θεωρώ ότι η καλή συνεργασία του κρατικού μηχανισμού με τις επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες θα είναι το κλειδί ώστε το εθνικό δίκτυο υδατοδρομίων που δημιουργείται και εξελίσσεται καθημερινώς να πάρει «σάρκα και οστά», κάνοντας έτσι την Ελλάδα το μεγαλύτερο δίκτυο υδατοδρομίων παγκοσμίως.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπ. Εργασίας: Μέτρα προστασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα – Τι ισχύει

Στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα, που αναμένεται να επικρατήσει από την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024, προχωρά το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής

Πολύ υψηλός σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για επτά περιφέρειες της χώρας

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ

Κικίλιας: Επικίνδυνες οι καιρικές συνθήκες για εκδήλωση φωτιάς, το κακό μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Για καιρικές συνθήκες που συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και κυρίως τη δραματική εξάπλωση πυρκαγιών, έκανε λόγο ο Βασίλης Κικίλιας κατά τη σημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Όπως σημείωσε, αύριο, Τρίτη, οι περιοχές Αττική, Ροδόπη, Λέσβος, Χίος, τα Ψαρά, η

Τι αλλάζει στον κόσμο με την απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, περιστοιχισμένου από τους ανάστατους σωματοφύλακες του, να υψώνει τη γροθιά με αίματα στο πρόσωπο, έχοντας στο φόντο την αστερόεσσα, προορίζεται να περάσει στις εμβληματικές στιγμές της ιστορίας του φωτορεπορτάζ. Το ότι ο Ρεπουμπλικανός διεκδικητής της

Μετάβαση στο περιεχόμενο