Διορθωτικές κινήσεις για την εισαγωγή των Αξιωματικών στο ΛΣ και μικτό σύστημα εισαγωγής προτείνει ο Πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ

“ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σ. Η εκπαίδευση πρέπει να σου δίνει τα εχέγγυα να φέρεις αξίωμα, το οποίο θα πρέπει να έχει αξία, και για να έχει αξία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διακρίνεται από ένα ορθολογικό πλαίσιο ιεραρχικής δομής και ορθής και δίκαιης μετάθεσης του στελέχους.” Πριν λίγους μήνες  καλωσόρισα ως πρόεδρος της ΠΕΑΛΣ τους νέους […]