ΛΣ:Η κρίση των μη κρίσεων

Ακριβώς πριν από 2 μήνες με την ψήφιση του ν. 4676/2020  αμέσως λήφθηκε η απόφαση για την αναβολή των κρίσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,. Η  προθεσμία των κρίσεων  τουλάχιστον για τους ανώτατους αξιωματικούς  έληγε έτσι και αλλιώς στις επόμενες 2 μέρες από την ψήφιση του νόμου αυτού, αφού ολοκληρωνόταν  το δεύτερο δεκαήμερου του Μάρτη εντός του οποίου […]