Η καλή παραδοχή ….από το πρωί φαίνεται…

Είναι σε όλους γνωστό, ότι για τις μεταθέσεις στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ οι παραδοχές υπερισχύουν των νόμων… Σήμερα, μέσα από το κείμενο του νέου Π.Δ. -το οποίο λογικά αντικαθιστά  το μέχρι σήμερα ισχύον πδ. 33/2009-προκύπτει, ότι για τις Υπηρεσίες που μετατάχθηκαν σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη και για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, θα ισχύουν τα μόρια […]