Το κοκκίνισμα και οι ντροπές για τα επενδυτικά έργα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Το κοκκίνισμα και οι ντροπές για τα επενδυτικά  έργα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Εντύπωση προκαλεί η αναφορά πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας  ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  στα εμβληματικά έργα του ΕΣΟΘΕ και  του VTMIS. Στην  ανακοίνωση εντέχνως δεν αναφέρεται  αναλυτικά  το τι έγινε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα αυτά, υπονοείται όμως, ότι […]