Το κοκκίνισμα και οι ντροπές για τα επενδυτικά έργα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Το κοκκίνισμα και οι ντροπές για τα επενδυτικά  έργα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας  ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  στα εμβληματικά έργα του ΕΣΟΘΕ και  του VTMIS.

Στην  ανακοίνωση εντέχνως δεν αναφέρεται  αναλυτικά  το τι έγινε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα αυτά, υπονοείται όμως, ότι έγιναν τόσα πολλά που η οργή και θυμός για την μη συνέχιση του έργου από την διάδοχη κυβέρνηση τους εμποδίζει να τα αναφέρουν…

«…Αναφορικά με τα εμβληματικά έργα του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) και Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (VTMIS) ας μην μιλήσουμε καλύτερα, γιατί θα κοκκινήσουν και τα γράμματα από ντροπή!..» αναφέρεται επί λέξει στην ανακοίνωση, με στόχο να αναδειχθεί η ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα αυτά και οι παραλείψεις της σημερινής κυβέρνησης.

Καλός εναντίον κακού για την μη εκτέλεση έργων τεράστιας εθνικής σημασίας …

Α. ΕΣΟΘΕ

Τα Λιμενικά Νέα στο παρελθόν επανειλημμένα είχαν στηλιτεύσει την ολιγωρία και τις σοβαρότατες  καθυστερήσεις   που είχαν  παρατηρηθεί στην προώθηση των διαδικασιών για την εγκατάσταση ενός τέτοιας εθνικής σημασίας συστήματος για την θαλάσσια επιτήρηση, όπως είναι το ΕΣΟΘΕ.

Καθυστερήσεις, οι οποίες και τελικά οδήγησαν, από χρηματοδοτικής πλευράς, το έργο στα βράχια. Αναγκαστική και όχι  όμως και δεδομένη η  μεταφορά  του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της περιόδου 2021-2027. Ορατός ο κίνδυνος  – λόγω στενότητας χρόνου- της μη απορρόφησης από  την χώρα μας του ποσού χρηματοδότησης από την Ε.Ε. του συγκεκριμένου έργου (62.000.000 εκ.) σε άλλα έργα εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (31-12-2022).

Επαληθεύθηκαν οι φόβοι μας;

Δυστυχώς για την χώρα μας, ναι επαληθεύτηκαν.

Παραθέτουμε ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα της πορείας των μέχρι σήμερα  διαδικασιών που αφορούν στην προμήθεια του ΕΣΟΘΕ.

Από την καταγραφή εύκολα θα αντιληφθούν οι αναγνώστες, ποιοι δεν επιθυμούσαν ή δεν έπραξαν ότι είχαν υποχρέωση για να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου.

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 1. Τον Δεκέμβριο του 2011εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και την ηγεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ -μεταξύ άλλων έργων- και η προώθηση διαδικασιών για την  εγκατάσταση νέων σταθερών συστημάτων επιτήρησης περιμετρικά των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων, με προτεραιότητα  στις περιοχές στο Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ν. Πελοπόννησο και η αναζήτηση, σχετικής χρηματοδότησης.
 2. Την 23-10-2012,συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση τεχνικών απαιτήσεων για το έργο “Μελέτη Εφικτότητας για Σύστημα Παράκτιας Επιτήρησης Θαλασσίων Συνόρων”.
 3. Στις 26-09-2013, διευρύνθηκε του αντικείμενό της Ομάδας Εργασίας προκειμένου να παραδώσειΜελέτη Σκοπιμότητας με Τεχνικές Απαιτήσεις για την Ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ, μελέτη η οποία παραδόθηκε την 15-10-2013.
 4. Τον Οκτώβριο του 2013 στην Αθήνα(Ξενοδοχείο Divani -Acropolis)  έγινε επίσημη συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο εκπροσώπων χώρας μας και της ΕΕ (της οποίας  επικεφαλής ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Ε για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων κ. STEFANO MASERVISI),  κατά την οποία συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της τότε κυβέρνησης για τον εξοπλισμό με μέσα του Λιμενικού Σώματος και την χρηματοδότησή τους από το ΤΕΑ.

Τότε  για πρώτη φορά έγινε αποδεκτή και υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. η προμήθεια και εγκατάσταση του σταθερού συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ).

 1. Στα  τέλη του 2013,μετά από σχετική παρουσίαση της  σχετικής μελέτης, το έργο του ΕΣΟΘΕ έγινεαποδεκτό από όλους τους Αρχηγούς των Ε.Δ. και τον Α/ΓΕΕΘΑ.
 2. Στις 18-03-2014επισήμως  προτάθηκε από τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας (κ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ)  η ενσωμάτωση του ΕΣΟΘΕ στο σχεδιασμό του Εθνικού Πολυετούς Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) 2014-2020, δεδομένου ότι είχε εξασφαλιστεί η δέσμευση της Ε.Ε. για χρηματοδότηση του έργου.
 3. Το Νοέμβριο του 2014,το ΕΣΟΘΕ εντάχθηκε  και επισήμως ως έργο προτεραιότητας,στο τελικό υποβληθέν στην Ε.Ε. πολυετές πρόγραμμα της Ελλάδας για το ΤΕΑ 2014-2020.
 4. Παράλληλα με τις προηγούμενες διαδικασίεςοι Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συνεργάζονταν με στελέχη από όλους τους Κλάδους των Ε.Δ., από τους οποίους μάλιστα ζητήθηκε να ορίσουν στελέχη τους προκειμένου συγκροτηθεί μία  διακλαδική Ομάδα Προπαρασκευής Έργου (ΟΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης οδικού χάρτη για την ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 1. Μεταξύ των πρώτων θεμάτων που ενημερώθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας που ανέλαβε καθήκοντα μετά τις εκλογές της 25-1-2015 (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ)  ήταν και αυτό του έργου του ΕΣΟΘΕ.

Με το από 02-03-2015  Ενημερωτικό Σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης προτάθηκε η συγκρότηση της προαναφερθείσας  παραπάνω διακλαδικής Ομάδας Προπαρασκευής Έργου (ΟΠΕ).

 1. Δυστυχώςχρειάστηκε καθυστέρηση 9 μηνών (17-12-2015) για να αποφασισθεί η συγκρότηση αυτής της Ομάδας  Προπαρασκευής Έργου (ΟΠΕ), οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά την 16-1-2016
 2. Δυστυχώς,οι πρώτες εργασίες που  ανατέθηκαν στην Ομάδα Προπαρασκευής Έργου (ΟΠΕ)  από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ( ΣΥΡΙΖΑ) αφορούσαν στην αμφισβήτηση της προτεινόμενης από την  Μελέτη δομή και φιλοσοφία του Συστήματος, οι οποίες ωστόσο ήταν εμπνευσμένες από υφιστάμενα συστήματα σε άλλες προηγμένες Μεσογειακές και Βαλκανικές Χώρες.
 3. Δυστυχώςο εμπιστευτικός Τεχνικός Διάλογος με την αγορά  άρχισε  με 18 μήνες καθυστέρηση από την ημερομηνία (02-03-2015) που ενημερώθηκε για πρώτη φορά ο τότε νέος Αναπληρωτής Υπουργός (ΣΥΡΙΖΑ).

Διενεργήθηκε στο χρονικό διάστημα από 02-11-2016 έως 17-02-2017.

 1. Δυστυχώς από τις 30-06-2017, ακολούθησαν άλλοι 16 μήνες καθυστέρησης κατά τους οποίους αποστέλλονταν στην Υπεύθυνη Αρχή του ΤΕΑ σχέδια Τεχνικών Προδιαγραφών, αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας, αιτήματα έκδοσης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης και πραγματοποιούνταν τεχνικές συναντήσεις χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΙΔΑΙΤΕΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

 Από την γραφειοκρατία περιλήφθηκε  στο έργο, άλλο πρόσθετο  έργο (οπτικές ίνες σε μήκος 420 χλμ) ενώ στην δομή  διαχείρισης του συστήματος το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ετίθετο σε δεύτερη μοίρα.

 Σε πολιτικό επίπεδο δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση για επίσπευση των διαδικασιών.

 

Εν των μεταξύ:

α. Την 17-4-2018 κατατίθεται  στην Βουλή των Ελλήνων Ερώτηση από τον Τομεάρχη Ναυτιλίας της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία –μεταξύ άλλων- γινόταν επισήμανση για την  ανησυχία αξιωματούχων  της Ε.Ε. για την απώλεια της χρηματοδότησης λόγω της στενότητας του χρόνου. Επειδή είναι διεθνής διαγωνισμός απαιτούνται (χρόνος δημοσίευσης διακήρυξης και χρόνος παράδοσης) συνολικά τουλάχιστον  3,5 χρόνια, με τελευταία  ημέρα παράδοσης του έργου 30-06-2022.

 Συνεπώς η κρίσιμη ημερομηνία για την δημοσίευση του τεύχους της προκήρυξης ήταν η 31-12-2018, ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Στην απάντηση του ο τότε Υπουργός (κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ)  ανέφερε ότι στην Ε.Ε. έχουμε παρουσιάσει «…ένα αρθρωτό (modular) σχέδιο ανάπτυξης του έργου με ενδιάμεσα στάδια και τμηματικές παραλαβές και πληρωμές, ώστε σε καμία περίπτωση να μη διακυβευθεί το σύνολο της χρηματοδότησης…».  

 

β. Την 18-10-2018, επειδή  είχαν παρέλθει άπραγοι 6 μήνες, κατατίθεται επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή από τον Τομεάρχη Ναυτιλίας της τότε αξιωματικής, με την οποία ζητήθηκαν  πληροφορίες για:

–  το αν η Προϊσταμένη της Υπεύθυνης Αρχής του Τ.Ε.Α. δεν εκχωρεί την προ- εγκεκριμένη  χρηματοδότηση στο ΥΝΑΝΠ, διότι έχει βάσιμες αμφιβολίες μη υλοποίησης του έργου από το ΥΝΑΝΠ εντός του διατιθέμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του προγράμματος του ΤΕΑ;

-το πότε θα δημοσιευθεί το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού;

Κατά την συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή δόθηκαν νέες υποσχέσεις παρά τα στενότατα χρονικά όρια υλοποίησης του έργου με χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

 1. Δυστυχώς στις 05-11-2018, σε σύσκεψη υπό τον τότε Υ.ΝΑ.Ν.Π. ανακοινώθηκε η απόφαση που λήφθηκε σε κυβερνητικό επίπεδο για συρρίκνωση του Έργου (από 35 στους 23 σταθμούς αισθητήρων) προκειμένου να συντμηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του στους 24 μήνες, καθώς ήταν προφανής η έλλειψη επαρκούς χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση του Έργου εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΤΕΑ.  Επιπρόσθετα υιοθετήθηκε ο διαχωρισμός του σε κύριο και με δικαίωμα προαίρεσης (50 + 12 εκατ. €).
 2. Δυστυχώςκαι παρά τα στενότατα χρονικά περιθώρια,μόλις την 28-12-2018 εκδόθηκε από την Υπεύθυνη Αρχή η  πρόσκληση υποβολής προτάσεως χρηματοδότησης, δηλαδή  τρείς ημέρες πριν από την ημερομηνία (31-12-2018) ουσιαστικής απένταξης του έργου από την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
 3. Δυστυχώςκαι μετά από αυτό αντί υπάρξουν ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες για την επίσπευση των διαδικασιών, με επιπλέον 6 μήνες καθυστέρηση και  3 ημέρες πριν από τις εκλογές (03 και 04-07-2019), έγινε η ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο (50 εκατ. €) και στο εθνικό σκέλος (12 εκατ. €) του ΠΔΕ αντίστοιχα.

Μια ένταξη  χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα ή αποτέλεσμα. Ήταν πλέον πολύ αργά για να σωθεί χρηματοδοτικά  το έργο έστω και κουτσουρεμένο.

 1. Δυστυχώς μέχρι την 7-7-2019ημερομηνία διενέργειας των εθνικών εκλογών, για το έργο του ΕΣΟΘΕ  η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προετοιμάσει  ούτε προσχέδιο της διακήρυξης.

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 1. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, η πρώτη σύσκεψη που έλαβε χώρα στο ΥΝΑΝΠ αφορούσε το ΕΣΟΘΕ, όπουτέθηκε προθεσμία για την κατάρτιση του τεύχους διακήρυξης, το οποίο υποβλήθηκε στην Υπεύθυνη Αρχή για έλεγχο νομιμότητας την 10-09-2019.
 2. Παράλληλα, σε συνεργασία με στελέχη της Υπεύθυνης Αρχής και τηςDGHOME,διασφαλίστηκε η χρηματοδότησης του ΕΣΟΘΕ στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, προκειμένου να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη χρονική ευελιξία.
 3. Το Φεβρουάριο του 2020,έπειτα από σχετική συνεργασία  με την Α.Ε.Π.Π. (Ανώτατη Επιτροπή  για τις Προσφυγές) και  την Υπεύθυνη Αρχή,ανέκυψαν σοβαρότατες ενστάσεις  ως προς το επιλεγέν νομοθετικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκρίνοντας το Ν.3978/2011 ως καταλληλότερο του Ν.4412/2016 καθώς το ΕΣΟΘΕ αναπτύσσεται προς εξυπηρέτηση αναγκών της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

Το θέμα εξετάστηκε σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και λήφθηκε η απόφαση να προωθηθεί το έργο με τη διαδικασία του ορθού θεσμικού πλαισίου.

 1. Την 30-05-2020 δημοσιεύθηκε ο ν. 4690/2020 (Α΄104)στο άρθρο 71 του οποίου ρυθμίστηκαν λεπτομέρειες ως προς τη χρήση του Ν.3978/2011 από το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας.
 2. Την 30-06-2020 ο κλειστός διαγωνισμός προκηρύχθηκε με την αριθ. 04/2020 Διακήρυξησύμφωνα με τον ν.3978/2011.
 3. Κατόπιν χορήγησης τριών (03) παρατάσεων της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, την 30-10-2020 αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο πλαίσιο της Α΄ φάσης του διαγωνισμού. Συνολικά κατατέθηκαν δέκα (10) αιτήσεις συμμετοχής από ενδιαφερόμενες εταιρείες ή ενώσεις εταιρειών.

 

 Ποιο το συμπέρασμα;

Από όλα τα παραπάνω (που αποτελούν αποδείξεις και όχι πολιτικές κορόνες) με βεβαιότητα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε την 02-03-2015  ένα ώριμο προς υλοποίηση  έργο και  4,5 χρόνια μετά την 07-7-2019 το παρέδωσε έτσι όπως το παρέλαβε, χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό βήμα, με μία όμως  μεγάλη διαφορά:

Με απολεσμένη την χρηματοδότησή του από τα ευρωπαϊκά ταμεία ύψους 60.000.000 ευρώ.

Κανείς από τους υπευθύνους του ΣΥΡΙΖΑ δεν έδειξε την απαιτούμενη προσοχή. Και όχι τυχαία.

Είναι σε όλους γνωστό, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή λοιδορούσαν στους διαδρόμους τα  μεγάλα έργα (ΕΣΟΘΕ), που είχαν  ενταχθεί  σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ ΤΕΑ,  ΕΤΘΑ), γιατί απλά ήθελαν να τα απαξιώσουν (τα αποκαλούσαν Φαραωνικά έργα κ.λ.π).

Η αιτία  δεν ήταν μόνο το γεγονός,  ότι είχαν ελλιπή και σε βάθος  γνώση για αυτά  τα εθνικής σημασίας έργα, η χρηματοδότηση των οποίων  είχε εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο κύριος λόγος ήταν, ότι  είχαν άλλη φιλοσοφία για την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων.

Πήρε πολύ χρόνο, ώστε  να συνεννοηθούν οι διάφορες «συνιστώσες» στο ΣΥΡΙΖΑ, για το εάν η χώρα έχει ή δεν έχει θαλάσσια σύνορα.

Μάλιστα, λόγω και της σύγχυσης αυτής, υιοθέτησαν την ανεξέλεγκτη δράση των ΜΚΟ, βάζοντας κίνδυνο την ασφάλεια,  την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων καθώς και την δυνατότητα εκπλήρωσης  διεθνών υποχρεώσεων της χώρας  στα θαλάσσια σύνορα (έρευνα και διάσωση).

Πήρε χρόνια στην πολιτική ηγεσία του  ΣΥΡΙΖΑ στο ΥΝΑΝΠ, προκειμένου ξεδιαλύνει για το αν οι κάμερες του ΕΣΟΘΕ θα είχαν ευκρινή εικόνα σε  ύψος κύματος πάνω από 0.50 εκ., δηλαδή αμφισβητούσε ένα σύστημα που χρησιμοποιείται  σε ευρεία κλίμακα παγκοσμίως ακόμη και από όλους τους γείτονές μας, της Αλβανίας  συμπεριλαμβανομένης.

 Αναρωτιέται κανείς, αφού υπήρχε τόση δυσπιστία προς τις προτάσεις των στελεχών  του Λ.Σ., γιατί δεν ζήτησαν να λάβουν πληροφορίες από τους φίλους μας τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους ή  και τους Αλβανούς;

Έτσι στο τέλος του 2018 και  όταν ενημερώθηκε ο τότε Υπουργός (κ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ), οποίος αντιλήφθηκε   και την  σοβαρότητα του έργου, ήταν πλέον αργά.

Είχαν περάσει με  αδικαιολόγητες παλινδρομήσεις  και αναίτιες καθυστερήσεις 4 ολόκληρα χρόνια.

Βέβαια ούτε τους υπόλοιπους 6  μήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάποια ουσιαστική πρόοδος.

Δηλαδή 4,5 χρόνια χαμένα για ένα τόσο σημαντικό για την χώρα έργο στο Ανατολικό Αιγαίο.

 

Να σημειώσουμε ότι  η εγκατάσταση ΕΣΟΘΕ στα θαλάσσια σύνορα μας αποτελεί ανειλημμένη υποχρέωση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας τακτικής αξιολόγησης SCHENGEN, η οποία έγινε τον Απρίλιο 2016 (με παρατήρηση που «έφαγε» η χώρα μας, επειδή καθυστερούσε το έργο) κι η οποία αξιολόγηση θα επαναληφθεί εκ νέου τον Ιούνιο 2021.

Ίσως, εκείνη την περίοδο να χρειαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγήσει στο κλιμάκιο αξιολογητών SCHENGEN τους λόγους, που 5 χρόνια μετά η Ελλάδα εξακολουθεί να μη διαθέτει ΕΣΟΘΕ 

 

Β. Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (VTMIS).

Ερωτηματικά επίσης  δημιουργούνται   από την αναφορά του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ στο  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (VTMIS).

Άραγε ποια  βήματα έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ για   ένα τόσο μεγάλης σημασίας έργο, όπως είναι η  επέκταση, αναβάθμιση  του  VTMISπροϋπολογισμού 48.000.000 ευρώ;

Μήπως στα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε δημοσιεύθηκε καμιά διακήρυξη για  σχετικό διαγωνισμό;

Μήπως ολοκληρώθηκε υπογράφηκε καμιά σύμβαση για την ανάθεσης εκτέλεσης του έργου μετά από διαγωνισμό;

Μήπως ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο;

Άδικος κόπος να ψάξει κανείς.

Αυτό που με βεβαιότητα  γνωρίζουμε, είναι ότι  στα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που έγινε ήταν η διενέργεια ενός διαγωνισμού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου.

Μάλιστα είχαν απορριφθεί και οι 6 προσφορές που είχαν υποβληθεί. Με προσφυγή ενός εκ των απορριφθέντων  στα δικαστήρια συνεχίστηκε ο διαγωνισμός.

Αυτή ήταν η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην προώθηση των διαδικασιών αυτού του μεγάλου έργου.

Για τις προθεσμίες και με την απώλεια της χρηματοδότησης ισχύουν τα ίδια με το ΕΣΟΘΕ.

 Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Γ. Η ελπίδα πεθαίνει …τελευταία.

Από όλα τα παραπάνω αβασάνιστα προκύπτουν οι τεράστιες ευθύνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την προώθηση και υλοποίηση μεγάλων και εμβληματικών έργων όπως είναι το ΕΣΟΘΕ ή το VTMIS.

Φταίει όμως μόνο η έλλειψη πολιτικής βούλησης ή  είναι θέμα και οργάνωσης των Υπηρεσιών;

Γιατί δεν ενισχύθηκαν με εξειδικευμένο προσωπικό οι Υπηρεσίες προμηθειών;

Γιατί δεν έγιναν προσλήψεις Οικονομικών, Νομικών, Τεχνικών  Αξιωματικών  Λ.Σ. και να στηρίξουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα του 2014-2020;

Μήπως  σήμερα  έχουν διορθωθεί τα πράγματα;

Από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019  έχουν ήδη  παρέλθει 20 μήνες και το βάρος στις πλάτες του νυν  Υπουργού Ναυτιλίας είναι ακόμη μεγαλύτερο, όσο πλησιάζουμε προς τον χρόνο λήξης (2022) του συν-χρηματοδοτούμενου επενδυτικού προγράμματος 2014-2020.

Η πολιτική βούληση για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έχει εκφραστεί επανειλημμένα.

Φτάνει αυτό από μόνο του;

Ασφαλώς και όχι.

Γιατί και οι Υπηρεσίες προμηθειών δεν έχουν ενισχυθεί σημαντικά με νέο προσωπικό, και προσλήψεις Νομικών και Οικονομικών Αξιωματικών δεν έχουν δρομολογηθεί.

 Άρα χρειάζεται λήψη άμεσων πρωτοβουλιών από την στρατιωτική  και την πολιτική ηγεσία.

Χρειάζεται δουλειά ασταμάτητα, με ενισχυμένο προσωπικό οι υπηρεσίες και  σε διπλές βάρδιες, όπως κάνουν άλλα Σώματα.

Να μην αποτελέσει ο CIVID-19 δικαιολογία για τις τυχόν απώλειες.

Διαφορετικά, θα έχουμε την επανάληψη του ίδιου έργου, με τα πολιτικά κόμματα να αντιδικούν στο ποιο καθυστέρησε περισσότερο.

Να πάψει αυτή η ανούσια αντιδικία των κομμάτων στις πλάτες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο μόνος χαμένος στην περίπτωση αυτή θα είναι το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη του.

Δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο. Η στρατιωτική ηγεσία να αναλάβει δράση, άμεσα και μακριά από την εσωστρέφεια και τους ανταγωνισμούς του Μαρτίου.

Ανάμεσα στα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών, ας ληφθεί υπόψη και η συμβολή του καθένα  στην προώθηση των επενδυτικών προγραμμάτων του Σώματος. 

Σχετικά άρθρα:

https://www.limenikanea.gr/gr/apopseis/alitheies%E2%80%A6-kai-psemata-gia-to-eksoplistiko-programma-ls–elakt-27

https://www.limenikanea.gr/gr/apopseis/ethniko-sustima-olokliromenis-thalassias-epitirisis-esothe-anapoda-%E2%80%A6olotaxos–2597

https://www.limenikanea.gr/gr/apopseis/eksoplistiko-ls-etsi-einai-%E2%80%A6an-etsi-nomizeis–k-santorinie%E2%80%A6-7304

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επενδύσεις $4,1 δισ. στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές

Της Αναστασίας Βαμβακά Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι επενδύσεις στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές, με τα στοιχεία της Allied Shipping Research να αναφέρουν πως έχουν επενδύσει μέσα στο 2022 ήδη 4,157 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά 196

Αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για κορυφαία ναυτιλιακή συνάντηση στην Αθήνα

Το φετινό Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club of the United States ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, ενώπιον εκατοντάδων αντιπροσώπων από όλο τον κόσμο που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου συζητήσεων και κεντρικών ομιλιών από αξιωματούχους

Πόλεμος προσφορών στα σούπερ μάρκετ αλλά και νέο «τσουνάμι» ανατιμήσεων

Έως και το 50% των προϊόντων στα ράφια βγαίνουν σε προσφορά με όλο και μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων, την ώρα που οι προμηθευτές και οι αλυσίδες παύουν να συγκρατούν τις αυξήσεις στις τιμές. Στο 3% εκτιμάται ότι θα φθάσει η μείωση

Βραζιλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, 14 τραυματίες, πολλοί αγνοούμενοι στην κατάρρευση γέφυρας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο απολογισμός των θυμάτων να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς αγνοούνται αρκετοί ακόμη.