Η παππάς -παππάς ή ζευγάς -ζευγάς…

Είναι αλήθεια ότι με όσα ζει καθημερινά όλος ο κόσμος, η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική και άμεση. Στη χώρα μας -μετά και τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές- είναι αναγκαία και επιτακτική η αναμόρφωση των Σχεδίων αντιμετώπισης των ακραίων φυσικών φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα. Είναι άδικο να […]