Κάλεσμα για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με τη 2023 Β’ ΕΣΣΟ

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων στο Πολεμικό Ναυτικό.

Καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2023 Β’ ΕΣΣΟ, δεκατέσσερις κατηγορίες στρατευσίμων, με εγκύκλιο διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων στο Πολεμικό Ναυτικό είναι:

Η 24η Μαΐου 2023: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας,

Η 25η Μαΐου 2023: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας,

Η 30η Μαΐου 2023: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας,

Η 31η Μαΐου 2023: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Η 1η Ιουνίου 2023: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκαν κατά το παρελθόν ικανοί κατηγορίας δεύτερης (Ι/2) έως και τέταρτης (Ι/4) με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζονται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66, Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο τις ορισθείσες στις ημερομηνίες 24 Μαΐου 2023 και 25 Μαΐου 2023. Σε περίπτωση μη κατάταξης στις παραπάνω ημερομηνίες, αλλά εμπρόθεσμης κατάταξης σε μεταγενέστερη ημερομηνία, οι εν λόγω καλούμενοι παρουσιάζονται στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ (Πόρος Τροιζηνίας), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την στρατολογική υπηρεσία, στην οποία ανήκουν, για λήψη σχετικών οδηγιών,

Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε άλλη στρατολογική κατάσταση κατατάσσονται στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ (Πόρος Τροιζηνίας).

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάταξη τους:

Αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού SARS COV 2 (τεστ PCR), ο οποίος πρέπει να έχει διενεργηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξης. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα σε τεστ PCR, δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους, βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τους,
Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.
Αναλυτικότερα καλούνται να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2023 Β ΕΣΣΟ:

1.

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (έτος γέννησης 2004) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών (ΣΥ) , Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας,

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2000 έως και 2025 (έτη γέννησης 1979 έως και 2004) από όλους τους νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από από 1 Νοεμβρίου 2022 έως και 31 Ιανουαρίου 2023,

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της παρούσας διαταγής, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Φεβρουαρίου 2023 έως και 30 Απριλίου 2023,

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3421/ 2005,

ε. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι:

Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2022 Δ΄/ΕΣΣΟ,

Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2022 Δ΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2023 Β΄/ΕΣΣΟ( Η 1η Ιουνίου 2023) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2022 Δ΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

στ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση στρατολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 3421/ 2005,

ζ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/ 2005,

η. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του Ν. 3421/ 2005,

θ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν αίτηση για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3421/ 2005. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

ι. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 3421/ 2005 που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

ια. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ιβ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2023 Β΄/ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ.),

ιγ. Οι στρατεύσιμοι, των οποίων οι λόγοι της νόμιμης παραμονής τους εκτός ΕΔ έχουν παύσει να υφίστανται και στη συνέχεια μεταφέρονται με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Πολεμικό Ναυτικό από άλλο Κλάδο των ΕΔ, υποχρεούμενοι για κατάταξη με τη 2023 Β΄/ ΕΣΣΟ, ως την πλησιέστερη της αρχικά ορισθείσας ΕΣΣΟ του Κλάδου προέλευσής τους,

ιδ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3421/ 2005 που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 ( σ.σ. που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους).

2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας διαταγής κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα διαταγή.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκδήλωση για την 82η επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Το κέντρο των εκδηλώσεων της επετείου της Μάχης της Κρήτης είναι πάντα το Μνημείο των Πεσόντων στη γέφυρα του Κερίτη στον Αλικιανό και αποτελεί το σύμβολο της αντίστασης του άμαχου πληθυσμού κατά των εχθρικών δυνάμεων και στέκεται εκεί ως ένδειξη

Η απάντηση του Υπ. Ναυτιλίας για το τουρκικό σκάφος στα Κύθηρα

Η αβλαβής διέλευση σκαφών επιτρέπεται κανονικά στα εθνικά χωρικά ύδατα, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα ότι τουρκικά αλιευτικά ρίχνουν δίχτυα κοντά στις ακτές των Κυθήρων. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο σκάφος που

Μειώθηκε κατά 41 ποντοπόρα πλοία η ελληνική σημαία μέσα σε ένα χρόνο!

Από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023 το εθνικό νηολόγιο μειώθηκε κατά 12 πλοία και κατά 1.873.674 κόρους. Το εντυπωσιακό, όμως, στοιχείο, είναι ότι στους δώδεκα αυτούς μήνες, ο ελληνικός εμπορικός στόλος, μειώθηκε κατά 41 ποντοπόρα πλοία.

MTN: Ανακοίνωση για Καταβολή Επιστροφών Κρατήσεων ΕΛΟΑΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΑΠΑΞ Γλάδστωνος 1- ΤΚ 106 77, ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 24 Μαϊ 23   Ανακοίνωση για Καταβολή Επιστροφών Κρατήσεων ΕΛΟΑΝ   1. Από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο