Αυτές είναι οι αυξήσεις των συνταξιούχων από την Πρωτοχρονιά – Αναλυτικοί πίνακες για όλα τα Ταμεία

Αυξήσεις τριών ταχυτήτων θα δοθούν στους συνταξιούχους από την 1η/1/2024, με πρώτους τους συνταξιούχους στους οποίους καταβάλλεται ήδη σύνταξη, οι οποίοι θα λάβουν αύξηση από €15 ως €71 το μήνα κατά μέσο όρο, δεύτερους τους συνταξιούχους που έχουν καταθέσει ή θα καταθέσουν αίτηση ως 31/12/2023 και αναμένουν να πληρωθούν, και τρίτους τους νέους συνταξιούχους που θα αποχωρήσουν μέσα στο 2024.

Οι ήδη συνταξιούχοι και η πλειοψηφία θα πάρουν αύξηση 3% στις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 20 Δεκεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίδομα €200, €150 και €100 σε όσους έχουν προσωπική διαφορά πάνω από €10.

Οι τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που θα πάρουν και διαφορετικές αυξήσεις το 2024 είναι οι εξής:

  1. Οι συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται ήδη σύνταξη, οι οποίοι θα πάρουν 3% αύξηση για το 2024, ενώ είχε προηγηθεί η αύξηση 7,75% για το 2023 στις αποδοχές τους (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 2,4 εκατ. συνταξιούχοι.
  2. Οι συνταξιούχοι με αίτηση από 1ης/1/2023 θα πάρουν την αύξηση του 3% στην εθνική και ανταποδοτική τους σύνταξη, ενώ επειδή αποχώρησαν το 2023 πήραν το 7,75%, στην εθνική σύνταξη και όχι στην ανταποδοτική, όπως οι παλαιότεροι (συνταξιούχοι ως το 2022). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 190.000 συνταξιοδοτηθέντες το 2023.
  3. Οι συνταξιούχοι που θα αποχωρήσουν με αίτηση εντός του 2024 θα πάρουν την αύξηση κατά 3% μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με όσους βγαίνουν το 2023 με τα ίδια έτη ασφάλισης, γιατί ο συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική θα έχει αυξηθεί με τους πληθωρισμούς των ετών 2002-2023. Η εκτίμηση είναι για 170.000 συνταξιούχους την επόμενη χρονιά.

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά που λαμβάνει τώρα 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη και 950 ευρώ ανταποδοτική από 1ης/1/2024 θα έχει αύξηση 3% και στα δύο ποσά και η μεν εθνική θα διαμορφωθεί στα 426,17 ευρώ, η δε ανταποδοτική στα 978,5 ευρώ. Το νέο σύνολο σύνταξης (εθνικής και ανταποδοτικής) θα είναι 1.404,67 ευρώ, από 1.363,76 ευρώ που λαμβάνει σήμερα. Η αύξηση που θα έχει με το 3% είναι 40,9 ευρώ το μήνα ή 491 ευρώ ετησίως.

*Παλαιός συνταξιούχος που λαμβάνει 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, 1.150 ευρώ ανταποδοτική (σύνολο 1.563,76 ευρώ) και έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ θα έχει αύξηση 3% σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και κέρδος, αν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά. Η αύξηση θα υπολογιστεί στα 1.563,76 ευρώ και θα είναι 46,91 ευρώ. Η αύξηση είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά των 50 ευρώ και δεν προκύπτει κέρδος στην τσέπη, ωστόσο, επειδή η αύξηση θα συμψηφιστεί, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 46,91 ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο διαφοράς 3 ευρώ, το οποίο θα μηδενιστεί με την αύξηση του 2025.

Προσοχή: Ο εν λόγω συνταξιούχος θα πάρει 100 ευρώ έκτακτο επίδομα τον Δεκέμβριο επειδή η προσωπική διαφορά πριν την αύξηση είναι πάνω από 10 ευρώ και η σύνταξή του μαζί με την προσωπική διαφορά πριν το φόρο είναι κάτω από 1.600 ευρώ.

*Παλαιός συνταξιούχος που λαμβάνει 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, 1.350 ευρώ ανταποδοτική (σύνολο 1.763 ευρώ) και έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 52,89 ευρώ. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά των 50 ευρώ και το κέρδος που θα έχει ο συνταξιούχος είναι ότι μηδενίζει τα 50 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και του μένουν 2,89 ευρώ καθαρής αύξησης στην τσέπη.

syntaxeis

Αύξηση και επίδομα για 1,1 εκατ. συνταξιούχους

Διπλά κερδισμένοι με αύξηση και επίδομα θα είναι 1,1 εκατ. συνταξιούχοι με σύνταξη ως 700 ευρώ και με προσωπική διαφορά κάτω από 10 ευρώ ή μηδενική ή με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης.

Για 1 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ θα δοθεί αύξηση 3% και επίδομα Χριστουγέννων 150 ευρώ. Έτσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική ετήσια αύξηση 366 ευρώ (150 ευρώ από το επίδομα και 216 ευρώ από την αύξηση 3% για 12 μήνες).

Διπλό κέρδος προκύπτει και για περίπου 100.000 συνταξιούχους (από τους 742.772), που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, καθώς θα πάρουν επίδομα για την προσωπική διαφορά, την οποία στη συνέχεια θα μηδενίσουν με την αύξηση στη σύνταξη. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μικτή σύνταξη 1.720 ευρώ και 1.520 ευρώ προ φόρου, ο οποίος λαμβάνει και προσωπική διαφορά 40 ευρώ, δικαιούται το επίδομα των 100 ευρώ, καθώς από σύνταξη και προσωπική διαφορά παίρνει 1.560 ευρώ προ φόρου. Η αύξηση 3% θα υπολογιστεί στα 1.720 ευρώ (στη μικτή σύνταξη) και είναι 51,6 ευρώ, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος μηδενίζει την προσωπική διαφορά, παίρνει καθαρή αύξηση 11 ευρώ, ενώ θα εισπράξει και το επίδομα των 100 ευρώ!

Τι αύξηση παίρνουν οι νέοι συνταξιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση έως 31/12/2023;

Όσοι θα καταστούν συνταξιούχοι υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης ή οριστική -δεύτερη- παραίτηση, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι 31/12/2023 εξομοιώνονται με τους ήδη συνταξιούχους, ακόμη και αν πληρωθούν την πρώτη σύνταξη το 2024. Ως εκ τούτου, δικαιούνται την αύξηση 3% από 1ης/1/2024 τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική τους σύνταξη. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης ξεκινά από τον επόμενο μήνα μετά την υποβολή της αίτησης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση τον Δεκέμβριο του 2023, η σύνταξή του θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Ιανουάριο του 2024. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από το 2022 και δεν έχει βγει απόφαση, ο συνταξιούχος θα πάρει με την πρώτη πληρωμή την αύξηση 7,75% για το 2023 και το 3% για το 2024.

Οι αυξήσεις με παραδείγματα ανά Ταμείο

Στον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται τα ποσά σύνταξης κατά μέσο όρο όλων των κατηγοριών για όλα τα έτη ασφάλισης που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ. Στα ποσά αυτά υπολογίστηκε η αύξηση 3% για το 2024. Προσοχή: Ο μέσος όρος αντιπροσωπεύει το σύνολο και όχι κάθε σύνταξη χωριστά, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα είναι υψηλότερες για συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη πάνω από τον μέσο όρο κάθε Ταμείου και κάθε κατηγορίας.

Σύμφωνα με τον πίνακα:

*Η μέση σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ είναι στα 800 ευρώ και με την αύξηση του 2024 θα διαμορφωθεί στα 824 ευρώ. Η μέση αύξηση θα είναι 24 ευρώ το μήνα ή 288 ευρώ ετησίως.

*Η μέση σύνταξη αναπηρίας του ΙΚΑ για τους παλαιούς συνταξιούχους από τα 560 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 577 ευρώ. Η μέση αύξηση για το 2024 θα είναι 17 ευρώ το μήνα ή 204 ευρώ ετησίως.

*Η μέση σύνταξη γήρατος του Δημοσίου για τους παλαιούς συνταξιούχους από τα 1.024 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 1.055 ευρώ. Η μέση αύξηση για το 2024 θα είναι 31 ευρώ το μήνα ή 372 ευρώ ετησίως.

*Η μέση σύνταξη γήρατος νέων -μετά τις 13/5/2016- συνταξιούχων από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών από τις 2.353 ευρώ θα διαμορφωθεί στις 2.424 ευρώ. Η μέση αύξηση για το 2024 θα είναι 71 ευρώ το μήνα ή 852 ευρώ ετησίως.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1ης/1/2024 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ταμεία και κατηγορία σύνταξης Συνταξιούχοι πριν τις 13/5/2016 (παλαιοί) Συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 (νέοι)
Μέση σύνταξη 2023 (αύξηση 7,75%) Μέση σύνταξη από 1ης/1/2024 (αύξηση 3%) Μέση μηνιαία αύξηση Ετήσιο όφελος Μέση σύνταξη 2023 (αύξηση 7,75%) Μέση σύνταξη από 1ης/1/2024 (αύξηση 3%) Μέση μηνιαία αύξηση Ετήσιο όφελος
ΙΚΑ
Γήρατος 800 824 24 288 802 826 24 288
Αναπηρίας 560 577 17 204 580 597 17 204
Θανάτου 481 495 14 168 533 549 16 192
ΔΗΜΟΣΙΟ
Γήρατος 1.024 1.055 31 372 1.302 1.341 39 468
Αναπηρίας 734 756 22 264 957 986 29 348
Θανάτου 509 524 15 180 733 755 22 264
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Γήρατος 1.513 1.558 45 540 2.353 2.424 71 852
Αναπηρίας 1.185 1221 36 432 1.447 1.490 43 516
Θανάτου 873 899 26 312 822 847 25 300
ΟΑΕΕ
Γήρατος 1.261 1.299 38 456 882 908 26 312
Αναπηρίας 1.212 1248 36 432 639 658 19 228
Θανάτου 770 793 23 276 544 560 16 192
ΟΓΑ
Γήρατος 481 495 14 168 522 538 16 192
Αναπηρίας 508 523 15 180 456 470 14 168
Θανάτου 191 197 6 72 408 420 12 144
ΕΤΑΑ
Γήρατος 1.173 1.208 35 420 1.157 1.192 35 420
Αναπηρίας 1.088 1121 33 396 860 886 26 312
Θανάτου 757 780 23 276 693 714 21 252
ΝΑΤ
Γήρατος 1.155 1.190 35 420 1.248 1.285 37 444
Αναπηρίας 584 602 18 216 675 695 20 240
Θανάτου 751 774 23 276 703 724 21 252
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Γήρατος 1.430 1.473 43 516 1.454 1.498 44 528
Αναπηρίας 1.078 1110 32 384 892 919 27 324
Θανάτου 846 871 25 300 817 842 25 300

* Ποσά συντάξεων μικτά.

Ποιοι συνταξιούχοι παίρνουν το επίδομα και ποιοι αύξηση (με 27 ως 40 χρόνια ασφάλισης)

Σύνταξη (εθνική +ανταποδοτική) Π. διαφορά Επίδομα π. διαφοράς Σύνταξη 2024 με αύξηση 3% Υπόλοιπο π. διαφοράς
Δημοσίου
809 159 150 833 135
1.051 150 100 1.083 118
1.247 59 100 1.284 22
1.303 37 100 1.342 0
ΙΚΑ
796 30 150 820 6
1.034 22 150 1.065 0
1.262 13 100 1.300 0
1.261 11 100 1.299 0
ΑΤΕ
946 110 150 974 82
1.030 130 100 1.061 99
1.432 36 100 1.475 0
1.612 47 0 1.660 0
ΤΑΠ-ΟΤΕ
958 221 100 987 192
1.298 80 100 1.337 41
1.116 84 100 1.149 51
1.068 85 100 1.100 53
ΟΑΕΕ
613 190 150 631 172
701 203 150 722 182
877 272 100 903 246
899 265 100 926 238
ΝΑΤ
938 128 150 966 100
1.146 30 0 1.180 0
1.043 26 0 1.074 0
1.128 2 0 1.162 0

ΠΗΓΗ: alfavita.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το νέο επίλεκτο σώμα του αμερικανικού στρατού: «Δοκιμάζονται οι αντοχές του ανθρώπου» (vid)

Στο ανελέητο κρύο της Αλάσκας, ο στρατός των ΗΠΑ σφυρηλατεί μια νέα γενιά στρατιωτών ικανών να ευδοκιμήσουν στα πιο σκληρά περιβάλλοντα. Μέσα σε ανέμους που παγώνουν τα κόκκαλα και θερμοκρασίες που μπορεί να πέσουν σε ιστορικά χαμηλά, οι στρατιώτες δοκιμάζονται με τρόπους που υπερβαίνουν την παραδοσιακή στρατιωτική

Εργοδότης παρακολουθούσε με GPS το εταιρικό ΙΧ υπαλλήλου του

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) δέχθηκε την καταγγελία πρώην εργαζομένου σε θέση υπαλλήλου – πωλητή, σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα του είχαν τύχει παράνομης επεξεργασίας μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού (GPS), που λειτουργούσε σε όχημα το οποίο

Ευχάριστα νέα για όσους έχουν οφειλές στο Δημόσιο, για ποιους έρχεται «ψαλίδι» στην παρακράτηση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από το 70% που ανέρχεται σήμερα το ποσοστό παρακράτησης θα μειωθεί κάτω από 50%. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο για παράδειγμα, αντί να παρακρατηθεί ποσοστό 70%

Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι: Ελεύθερη η είσοδος σήμερα, Κυριακή 3 Μαρτίου

Ελεύθερη είναι η είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού σήμερα, Κυριακή 3 Μαρτίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθώς αποτελεί την πρώτη Κυριακή του μήνα, ενώ είναι η τελευταία Κυριακή με δωρεάν είσοδο για την τρέχουσα χειμερινή περίοδο, που λήγει στις 31 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται

Μετάβαση στο περιεχόμενο