Αλήθειες και «ψέματα» από το ΜΤΝ …

Άρθρο του Π. Σταμάτη*

Με το από 20.2.2023 έγγραφο του ΜΤΝ, το Ταμείο αρνήθηκε ρητά να αυξήσει την τιμή μεριδίου στο μέρισμα και την χορήγηση 2ου έκτακτου επιδόματος, επικαλούμενο την «διασφάλιση της περιουσίας του Ταμείου στο διηνεκές».

Συχνά επικαλείται τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προβλέπει ο ν. 4270/2014, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξέλθει από τα μνημόνια καθώς και από την οικονομική επιτήρηση, καθώς επίσης ότι ο νεώτερος νόμος ισχύει έναντι του προηγουμένου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» προστίθεται η παράγραφος 3 από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ειδικά για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ως «καταθέσεις των μετόχων» νοούνται οι πάσης φύσεως καταβαλλόμενες εισφορές και οι τακτικές ή έκτακτες κρατήσεις που διενεργούνται επί των αποδοχών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μετόχων ή μερισματούχων υπέρ των οικείων Μετοχικών Ταμείων, ενώ ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται οι διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων των Ταμείων αυτών.».

Το μέρισμα ως τακτική παροχή απονέμεται από το Ταμείο με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα, δηλαδή σύμφωνα με τον καταστατικό νόμο πρέπει να πηγαίνουν στο αποθεματικό 20.000.000 δρχ (53.000 ευρώ) και τα υπόλοιπα να διανέμονται στους μετόχους, το δε ύψος του μερίσματος είναι ανάλογα με όλα τα έσοδα του Ταμείου.

Η αύξηση της τιμής του μεριδίου ενεργείται με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΝ αποκλειστικά και χωρίς έγκριση από τον κ. ΥΕΘΑ σε αντίθεση με το έκτακτο μέρισμα που απαιτείται τυπική έγκριση δια λόγους νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας από τον κ. ΥΕΘΑ.

Η βιωσιμότητα του Ταμείου έχει προ πολλού επιτευχθεί με το υπερμεγέθους ποσό που είναι κατατεθειμένο στην ΤτΕ (150.000.000 ευρώ) και από τα μελλοντικά έσοδα των εξοπλιστικών, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλογιστική μελέτη περιόδου 2022-2072.

Παρά τις Εξώδικες Οχλήσεις μου για το έτος 2022 και 2023 προς το ΜΤΝ, δεν χορηγήθηκε ούτε αυξημένο μέρισμα, ούτε το Πάσχα έκτακτο επίδομα, με προφάσεις που αντίκεινται στην κοινή λογική και στα αυξημένα έσοδα του Ταμείου.

Τα αποθεματικά των Ταμείων του ΜΤΝ προ PSI 9.3.2012 ήταν 104 εκατ. Ευρώ, μετά το PSI ήταν 53,6 εκατ. Ευρώ και τις 12.3.2012 διεμορφώθη στο ποσό των 33 εκατ. Ευρώ. Κατά τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, το πλεόνασμα του Ταμείου ήταν: 10 εκ., 16 εκ., 12 εκ., 6 εκ., 9 εκ. ευρώ και στα ίδια επίπεδα το 2020 και 2021 και στο τέλος του 2021 επανήλθαν στο προ PSI ποσό, ήτοι 120 εκατ. Ευρώ.

Δηλαδή συνεπάγετε ότι βιαίως οι απόστρατοι μέτοχοι-μερισματούχοι, με τις διάφορες περικοπές στερούμενοι τα κατά το νόμο οριζόμενα ποσά στα μερίσματα τους, εις βάρος της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, συνέβαλαν στην ταχεία αναπλήρωση της επίπτωσης του PSI και επαύξηση των χρημάτων στο αποθεματικό του Ταμείου (ΜΤΝ) ως μη όφειλαν.

Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεχόμενη παρανομία, ανήθικη μεθόδευση καλυμμένη με ένα μανδύα νομιμοφάνειας, εις βάρος των οικονομικών μας συμφερόντων δια την οποία, αδιαφορεί τόσο η εποπτεύουσα αρχή (Α/ΓΕΝ-ΥΕΘΑ), όσο και οι συνάδελφοι αξιωματικοί του Ταμείου οι οποίοι δεν ενεργούν αλληλέγγυοι αλλά ως τραπεζίτες.

Προτιμούν να καταθέτουν παραπάνω χρήματα στο αποθεματικό για να λαμβάνουν τον αναλογούντα τόκο, παρά να συνδράμουν στην δεινή οικονομική κατάσταση των αποστράτων αξιωματικών και παρά τις ρητές διατάξεις του καταστατικού νόμου.

Ειδικά σχετικά με την ως άνω συμπεριφορά τους, θα σας θυμίσω ότι τα δάνεια για έκτακτες ανάγκες των μετόχων τα χορηγούν με επιτόκιο 4% συν 0,5% για ασφάλεια σε αντίθεση με τη ΤτΕ που την ίδια κατηγορία δανείων στους συνταξιούχους της, τα χορηγεί με επιτόκιο 1,5%.

Εν κατακλείδι, εύκολα μπορεί να συμπεράνει ο μέσος καλόπιστος αξιωματικός, ότι οι διαχρονικές ενέργειες του Ταμείου δεν είναι προς όφελος των μερισματούχων, οι οποίοι έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη λόγω της μεγάλης μείωσης των συντάξεών τους και της οικονομικής κρίσης(συνεχείς αυξήσεις σε τρόφιμα και ενέργεια), αλλά προς όφελος του «κουμπαρά» στη ΤτΕ.

Δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να ασκώ δριμεία κριτική ως προς την συμπεριφορά των αρμοδίων, αλλά δεν μπορώ να μένω αδιάφορος στην κατ΄ εξακολούθηση καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, ως αξιωματικός αλλά και ως συνδικαλιστικό όργανο που αφουγκράζεται την ανησυχία για την διατήρηση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των αποστράτων αξιωματικών.

___________________
* Ο Παναγιώτης Δ. Σταμάτης είναι Πλωτάρχης ε.α, Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ και συγγραφέας.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Προμήθεια αεροπλάνων ΛΣ: Συνεχίζονται οι συναντήσεις με προμηθευτές

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών του, το Αρχηγείο ΛΣ – ΕΛΑΚΤ στην ιστοσελίδα του μας ενημερώνει ότι, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων (ΔΕΜ) του Κλάδου Ασφαλείας & Αστυνόμευσης, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενημερωτικές συναντήσεις για την προμήθεια δύο (02) αεροπλάνων θαλάσσιας

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το ιστορικό Το 1972 θεωρείται το

Φετίχ ποδιών και φίλοι επί πληρωμή: Μερικά από τα πιο παράξενα κερδοφόρα «επαγγέλματα» στο διαδίκτυο

Ο νέος διαδικτυακός κόσμος είναι αναμφίβολα ένα παράξενο μέρος. Και ενώ η σύγχρονη τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και ανησυχίες, στο χώρο του διαδικτύου έχουν ξεπηδήσει «επαγγέλματα» που ενδεχομένως θα έπρεπε να απασχολούν περισσότερο για την

Θρίλερ με το αεροπλάνο που έπεσε στη Βιρτζίνια σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες

Τον γρίφο του Cessna που κατέπεσε στη Βιρτζίνια προσπαθούν να λύσουν οι αρχές στις ΗΠΑ. Όπως φαίνεται το αεροπλάνο πατούσε με τον αυτόματο πιλότο με τον χειριστή του να έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τα πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για

Μετάβαση στο περιεχόμενο