ΑΝΕΚ: Αύξηση 20% στον κύκλο εργασιών το 2022

Το 2022 ο όμιλος της ΑΝΕΚ ενίσχυσε σημαντικά το μεταφορικό του έργο σε σχέση με το 2021

Σημαντικά αύξησε τον κύκλο εργασιών του το 2022 ο όμιλος ΑΝΕΚ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εντούτοις, λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους πωληθέντων, εμφάνισε μείωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ωστόσο παρέμειναν σε οριακά θετικό επίπεδο, ενώ για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε οριακές ζημιές. Αναλυτικότερα:

Κύκλος Εργασιών

Σημαντική αύξηση κατά 20%, ήτοι 30 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2022 ο οποίος ανήλθε σε 180 εκατ. ευρώ έναντι 150 εκατ. ευρώ τη χρήση 2021. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 156,5 εκατ. ευρώ έναντι 129,4 εκατ. ευρώ.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2022 περιορίστηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 17,0 εκατ. ευρώ το 2021. Η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 36,5 εκατ. ευρώ, το οποίο διαμορφώθηκε σε 169,5 εκατ. ευρώ έναντι 133 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, για την εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ, με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε 151,1 εκατ. ευρώ από 118,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

EBITDA

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του ομίλου το 2022 ανήλθαν σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ το 2021. Η αύξηση των ανωτέρω εξόδων και η μείωση των μικτών κερδών του ομίλου, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ η μητρική παρουσίασε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου για το 2022 ανήλθε σε 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 25,7 εκατ. ευρώ το 2021. Οι υψηλές ζημιές των επενδυτικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης είχαν προκύψει, κυρίως, από απομειώσεις της αξίας των πλοίων.

Καθαρά αποτελέσματα

Ως απόρροια των ανωτέρω, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2022 ανήλθαν σε ζημιές 20,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 40,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 41,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής για το 2022 ανήλθαν σε ζημιές 22,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43,9 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι λόγω των ζημιών της χρήσης 2022 συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί το 2021 με σημαντικού ύψους έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές και προβλέψεις. Ως εκ τούτου, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2022 ήταν αρνητικά κατά 61,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και η ρευστότητα της εταιρείας, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των δανείων και τη δυσχέρεια εξυπηρέτησης λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων.

Τι αναφέρει η εταιρεία

Επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας «ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ATTICA) με τους βασικούς πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού κεφαλαίου της, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ΑΤΤΙCA, σύμφωνα με την από 26.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANEK. Η εν λόγω συμφωνία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Το 2022 ο όμιλος της ΑΝΕΚ ενίσχυσε σημαντικά το μεταφορικό του έργο σε σχέση με το 2021, σημειώνοντας ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο κίνησης και κύκλου εργασιών. Εντούτοις, η αλματώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων (μεσοσταθμικά άνω του 80% σε σχέση με το 2021) επιβάρυνε υπέρμετρα τα λειτουργικά αποτελέσματα, απορρόφησε την ωφέλεια από την αύξηση των εσόδων και δυσχέρανε την προσπάθεια διατήρησης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2022 ο όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο) και στη γραμμή δημόσιας υπηρεσίας Κάσου – Καρπάθου. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα δρομολόγια εκτελούνται κοινοπρακτικά με πλοία της εταιρείας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό. Εκτελώντας 13% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο όμιλος της ΑΝΕΚ το 2022 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 809 χιλιάδες επιβάτες έναντι 652 χιλ. το 2021 (αύξηση 24%), 186 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 183 χιλ. (αύξηση 2%) και 115 χιλ. φορτηγά έναντι 133
χιλ. (μείωση 14%).

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν κατά 4,3% οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο

Σταμάτησε τον Απρίλιο η διαρκής ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες κατέγραφαν άνοδο για 26 διαδοχικούς μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών). Τον Απρίλιο του 2023 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,3%

Τα σχέδια των κολοσσών της κρουαζιέρας για την Eλλάδα

Eίναι η χώρα, η οποία εγκαίρως υιοθέτησε τα υγειονομικά πρωτόκολλα το 2021 και έδωσε τη δυνατότητα επανεκκίνησης του κλάδου, γεγονός που σταμάτησε την οικονομική αιμορραγία των εταιριών. Kαι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι και το επιβραβεύουν εντάσσοντας την χώρα μας στα

Έβρος: Τούρκοι απομάκρυναν μετανάστες από νησίδα κοντά στη Ν. Βύσσα

Ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει την κινητικότητα στον Έβρο τα τελευταία 24ωρα σημειώθηκε κοντά στη Νέα Βύσσα. Στην περιοχή της Νέας Βύσσας υπήρξε η πληροφορία ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 300 μετανάστες σε νησίδα στον Έβρο ποταμό. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την τουρκική πλευρά ότι οι μετανάστες βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος

Ένα ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο με γιγαντιαία ηλιακά πανιά πρόκειται να δρομολογηθεί το 2030

Η εταιρεία κρουαζιέρας περιπέτειας Hurtigruten Norway αποκάλυψε σήμερα τα σχέδια για ένα ηλεκτρικό κρουαζιερόπλοιο με μηδενικές εκπομπές ρύπων και αναδιπλούμενα πανιά που καλύπτονται από ηλιακούς συλλέκτες, το οποίο πρόκειται να αποπλεύσει το 2030. Η εταιρεία διαθέτει σήμερα έναν στόλο οκτώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο