Αρχειοθετήθηκε η δικογραφία εις βάρος 26 μελών διοικήσεων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου

Οι ελεγχόμενοι αρνήθηκαν το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς ως ψευδές, αναληθές και συκοφαντικό με μοναδικό στόχο να προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψή τους, ως μελών του Λιμενικού Ταμείου.

Απορρίφθηκε η προσφυγή που άσκησε δικηγόρος της Ρόδου κατά διατάξεως της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου με διάταξη Εισαγγελέως Εφετών Δωδεκανήσου, με την οποία είχε απορριφθεί ως νομικά αβάσιμη η αναφορά που υπέβαλε κατά παντός υπευθύνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για παράβαση καθήκοντος – απείθεια, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση και μη λήψη άδειας εργασιών.

Στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας ελέγχθηκαν 26 μέλη διοικήσεων από το έτος 2015 και εντεύθεν του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, ο μηνυτής τυγχάνει ιδιοκτήτης ιδιωτικού παραδοσιακού ιστιοφόρου σκάφους αναψυχής το οποίο ελλιμενίζει από το έτος 2003 στον λιμένα και μετέπειτα μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου.

Οπως διατείνεται συνοπτικώς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, ως Φορέας Διαχείρισης της μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου, μετά τον χαρακτηρισμό του λιμένα ως μαρίνας και την ολοκλήρωση των έργων (που ποτέ δεν έγιναν), όφειλε να προβεί εντός διμήνου, σε έκδοση άδειας λειτουργίας μαρίνας, προκειμένου να μπορεί νόμιμα να εκμεταλλεύεται το Μανδράκι ως μαρίνα και να τιμολογεί με βάση υπουργική απόφαση που αφορά στα τέλη ελλιμενισμού τουριστικού λιμένα (μαρίνας). Αυτό ισχυρίζεται ότι δεν έγινε και παρόλα αυτά επιβάλλουν υπέρογκα τέλη παρανόμως.

Οι ελεγχόμενοι αρνήθηκαν το περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς ως ψευδές, αναληθές και συκοφαντικό με μοναδικό στόχο να προσβάλει την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψή τους, ως μελών του Λιμενικού Ταμείου.

Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

Pixabay

Τόνισαν ότι η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε με σκοπό να πιεστεί το Λιμενικό Ταμείο να επιτρέψει την ελεύθερη στάθμευση του αυτοκινήτου του καταγγέλλοντος σε βάρος των εσόδων του Λιμενικού Ταμείου. Ισχυρίστηκαν ακόμη ότι η μηνυτήρια αναφορά αφενός στερείται νομίμου ερείσματος, καθώς δεν υπήρξε αξιόποινη πράξη ή παράλειψη που κατ’ εξακολούθηση να διαπράχθηκε από τις εκάστοτε διοικήσεις του Λ.Τ. από το 2015 μέχρι σήμερα, αφετέρου είναι αόριστη καθώς δεν αναφέρει σε τι συνίσταται ο κοινός δόλος και η πρόθεση διαφορετικών προσώπων από διαφορετικά νησιά, που με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ενεργώντας από κοινού βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα των χρηστών του τουριστικού λιμένα και προσπορίζουν παράνομα οικονομικά οφέλη στο Λ.Τ. που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Τα τέλη ελλιμενισμού καθορίστηκαν με απόφαση του υπουργείου

Από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση προέκυψε, όπως αναφέρεται στην διάταξη, ότι ο τουριστικός λιμένας Μανδρακίου Ρόδου λειτουργεί ήδη από το έτος 1993 και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2160/1993.

Με το άρθρο 31 παρ.8 του ως άνω νόμου προβλέφθηκε η υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο) να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Στήριξης Λιμένων όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας εντός διμήνου από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων. Η εν λόγω μαρίνα μέχρι σήμερα δεν έχει, ωστόσο, αδειοδοτηθεί ενώ ορίστηκε προθεσμία έως τις 31.12.2021 για τους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες, προκειμένου να υποβληθεί φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας τους. Συνεπώς μέχρι και σήμερα υφίσταται προθεσμία για την έκδοση άδειας λειτουργίας για τη Μαρίνα Μανδρακίου Ρόδου.

Σχετικά δε με τα τέλη ελλιμενισμού κρίθηκε ότι αυτά δεν καθορίστηκαν αυθαίρετα από το Λιμενικό Ταμείο Ρόδου αλλά εκδόθηκε απόφαση του υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ τα τιμολόγια ελλιμενισμού εγκρίνονται με αποφάσεις του υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού.

Για το θέμα της πυρασφάλειας θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω χώρος έχει ήδη από το 2006 Έγκριση Μελέτης Πυροπροστασίας ΠΥ Ρόδου. Ομοίως υφίσταται και έγκριση Περιβαλλοντικών Ορων. Η Εισαγγελέας Εφετών στην διάταξη με την οποία απέρριψε κατ’ ουσίαν την προσφυγή του δικηγόρου αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου

Pixabay

Από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση, σαφώς προέκυψε ότι κατά το χρόνο υποβολής της εγκλήσεως, τη εκδόσεως της με αρ. 203/21 διατάξεως, ακόμη και της εκδοθείσας προσφυγής υφίστατο δυνατότητα συμμορφώσεως με την υποβολή του σχετικού φακέλου για την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας έως τις 31.12.2021 για τους υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες (σχετικά το άρ. 166 παρ, 7 Ν. 4070/12), εντωμεταξύ δε λειτουργεί συννόμως (σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Τ/9803 του υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας), τηρώντας τους κανόνες πυροπροστασίας (σχετικά η από το 2006 έγκριση μελέτης πυροπροστασίας ΠΟΥ Ρόδου και η έγκριση Περιβαλλοντικών όρων (σχετικά η με αρ. 62896/17.9.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), ενώ για τα τέλη ελλιμενισμού αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τη με αρ. 5309/2005 Απόφαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ τα τιμολόγια ελλιμενισμού εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Περαιτέρω, η άρνηση του Ταμείου να συμμορφωθεί στην σχετική είσαγγελική παραγγελία, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σύννομη, δεν μπορεί να αποδοθεί σε δόλο, όπως προκύπτει από το σύνολο της συμπεριφοράς των εγκαλουμένων, κατόπιν δε αυτού, δεν στοιχειοθετείται η υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απείθειας.

Τέλος, όλα όσα εκθέτει περαιτέρω ο εγκαλών και νυν προσφεύγων σχετικά με την μεταξύ αυτού, των εντολέων του και των υπευθύνων του Ταμείου σχέση δεν στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση οποιουδήποτε αδικήματος, αλλά συνιστούν διαφορές αστικής φύσεως.

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένα άτυχο πλοίο: USS WILLIAM D. PORTER (DD-579)

Άρθρο του J. M. Caiella από το “Naval History Magazine”, V.35, Number 3, June 2021. Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, Αναστάσης Παπαδάκης, Μέλος του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ Το αντιτορπιλικό, τύπου Fletcher, USS William D. Porter (DD-579) απέκτησε από τον πρώτο επιχειρησιακό του πλου

Ένα τόνο ακατάλληλα όστρακα για ανθρώπινη κατανάλωση κατασχέθηκαν από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε χθες στο λιμάνι της Μυτιλήνης, από στελέχη του γραφείου Αλιείας της Λιμενικής Αρχής, εντοπίστηκαν εντός Φ/Γ-Ψ/Γ οχήματος ένας τόνος και είκοσι επτά κιλά (1.027 kgr) όστρακα του είδους χάβαρα, τα οποία διακινούνταν χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά,

Έριξε το αυτοκίνητο της συντρόφου του στη θάλασσα- Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο

Κανείς δεν περίμενε αυτή την τροπή στον καυγά των δύο συντρόφων που κατέληξε στη… βύθιση του αυτοκινήτου της γυναίκας στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας! Το νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όπως γράφει το Cretalive, εξελίχθηκε επικίνδυνα όταν ο άνδρας, μετά τη διαμάχη με τη

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για συμπληρώματα διατροφής που διακινούνται μέσω διαδικτύου και περιέχουν μη εγκεκριμένες φαρμακευτικές δραστικές ουσίες. Ειδικότερα προειδοποιεί ότι τα προϊόντα SOMATOMAX και ECDISTEN της εταιρείας Hi-Tech Pharmaceuticals τα οποία κυκλοφορούν στην

Μετάβαση στο περιεχόμενο