Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για τουριστικά σκάφη αναψυχής. Το περιεχόμενο της τροπολογίας του υπ. Οικονομικών

Σάρκα και οστά παίρνει το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών και μικρών σκαφών, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων».Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται στην τροπολογία, «εγκαθίσταται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό “Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών” με σκοπό την καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται για τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».Το Μητρώο αυτό θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς της ΑΑΔΕ, καθώς και με τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα του υπ. Ναυτιλίας.Επίσης, τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, που είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργεί στην ΑΑΔΕ για τον σκοπό αυτό.Ποια πλοία θα καταχωρούνταιΣτο Μητρώο θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρούνται:-τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,-τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ ή σημαίας κράτους εκτός ΕΕ, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων.-τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.Στο Μητρώο θα καταχωρούνται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγράφου εθνικότητας η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης το ολικό μήκος το πλάτος η ιπποδύναμη, η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου ή του μικρού σκάφους οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage – grt) ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage – gt), οι κόροι της καθαρής χωρητικότητας ή η καθαρή χωρητικότητα (nettonnage), και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.Επίσης, θα καταχωρούνται τα στοιχεία για την απόδειξη της καταβολής του Φ.Π.Α. ή η ένδειξη για τη μη επιβάρυνση με Φ.Π.Α,. κατά την απόκτηση του τουριστικού πλοίου ή μικρού σκάφους, η αιτία της μεταβολής της κυριότητας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.Η αίτηση για την καταχώριση ιδιωτικών πλοίων στο Μητρώο θα υποβάλλεται εντός 60 ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία αυτά ιδιωτικά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.Να σημειωθεί ότι, με την αίτηση θα συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 75 ευρώ.Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, η αίτηση για καταχώριση στο Μητρώο θα υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη νηολόγησή τους. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 500 ευρώ.Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των υπό ελληνική σημαία επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων θα υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 500 ευρώ για πλοία μήκους 7 μέτρων ή άνω και ποσού 200 ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των 7 μέτρων.Για τα τουριστικά ημερόπλοια, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο θα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.Αξίζει να αναφερθεί ότι με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο 500 ευρώ. Με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 500 ευρώ για πλοία μήκους 7 μέτρων ή άνω και ποσού 200 ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των 7 μέτρων.Το ποινολόγιοΣύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τροπολογία, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 έως και 25.000 ευρώ.Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 έως 200.000 ευρώ.Ενώ, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16, πλην των αναφερόμενων στις περιπτ. α’ και β’ ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 έως 25.000 ευρώ.Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.

Διαβάστε το πλήρες περιεχόμενο της Τροπολογίας για το eΜητρώο Πλοίων στα Σκάφη Αναψυχής.

metaforespress.gr

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών για ακόμη μια φορά επισκέφτηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά την υπηρεσία που στελεχώνει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Συνεπής στο ραντεβού της η Π.Ο.Λ. κατόπιν αιτήματος και της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Λιμενικών Αρχών Αττικής και Κορίνθου

Tο μοναδικό σούπερ γιοτ στον κόσμο από χρυσό 24 καρατίων

To μήκους 41,4 μέτρων AK Royalty λάμπει κάτω από τον αραβικό ήλιο του Ντουμπάι και είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για 112.000 ευρώ την εβδομάδα. Οταν ήρθε η ώρα να αγοράσει το γιοτ των ονείρων του ο Aaron Fidler, ήξερε ακριβώς

Ελβετία: Τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή παρά την αύξηση της χρήσης εφαρμογών πληρωμών στα κινητά

Η Ελβετία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, παρά την ανάπτυξη των εφαρμογών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων και των προβλέψεων για μια κοινωνία χωρίς μετρητά.

Nόμος στη Φλόριντα απαγορεύει σε νέους κάτω των 16 ετών να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το κοινοβούλιο της Φλόριντα ενέκρινε χθες, Πέμπτη, νομοσχέδιο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία την ώρα που μαίνεται στις ΗΠΑ συζήτηση για τις επιπτώσεις τους στους νέους. Οι αμερικανικές

Μετάβαση στο περιεχόμενο