Δύο ξένοι στο ίδιο υπουργείο…

Την πόρτα εξόδου από το υπουργείο Ναυτιλίας δείχνει ο κ. Φώτης Κουβέλης στον Διοικητή της Δ.Α.Λ. κ. Δημοσθένη ΜπακόπουλοΤου Γιώργου Σ. ΣκορδίληTην πόρτα της εξόδου από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δείχνει ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Φώτης Κουβέλης στον κ. Δημοσθένη Μπακόπουλο της Δημόσιας Αρχής Λιμένας μετά την δημόσια και έγγραφη έγκλιση του για υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του με αφορμή εγκύκλιο του αναφορικά με τον ρόλο της Δ.Α.Λ. η οποία δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια.Ο υπουργός Ναυτιλίας καλεί τον κ. Μπακόπουλο, όχι μόνον να αποσύρει άμεσα την εν λόγω εγκύκλιο, αλλά και να δώσει και τις απαραίτητες, όπως επισημαίνει, διευκρινήσεις για την παράλειψει της ενημέρωσης του προ της αναρτήσεως της εν λόγω εγκυκλίου.Ο κ. Κουβέλης, επισημαίνει προς τον κ. Μπακόπουλο ότι η Δημόσια Αρχή Λιμένων όχι μόνο αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του υπουργείου που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ναυτιλίας, αλλά δεν έχει και κανένα δικαίωμα να ασκεί δημόσια εξουσία στα λιμάνια, ιδίως κανονιστικής υφής, ιδιαίτερα στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης που έχουν ιδιωτικοποιηθεί.Το ίδιο όμως ισχύει, αναφέρει ο κ. Κουβέλης, και για λιμάνια που συνεχίζουν να ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, δεδομένου πως την εξουσία επι αυτών την ασκούν οι κατα τόπους οργανισμοί λιμένων.Ωστόσο στην περίπτωση αυτών των λιμανιών η Δ.Α.Λ. μπορεί να έχει λόγο, μόνο επι των σημείων εκείνων που δεν καλύπτονται από τους οργανισμούς.Με άλλα λόγια ο κ. Κουβέλης καταργεί στην πράξη την Δ.Α.Λ. με την παρούσα μορφή της, ενώ εξωθεί τον κ. Μπακόπουλο σε παραίτηση.Ο κ. Μπακόπουλος από την ανάληψη των καθηκόντων του κινούνταν αυτόνομα σε σχέση με τον υπόλοιπο μηχανισμό του υπουργείου Ναυτιλίας. Καθώς διέθετε την αναγκαία πολιτική κάλυψη και βασιζόμενος στις νομικές του γνώσεις είχε την πολυτέλεια να ακροβατεί στα όρια της νομιμότητας.Αυτό ωστόσο που είτε του διέφυγε, είτε δεν έλαβε υπόψιν του μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας είναι το γεγονός πως ο κ. Κουβέλης είναι ένας πολύπειρος νομικός ο οποίος συνάμα αισθάνεται την ανάγκη να ελέγξει – με πολιτικούς όρους – απόλυτα τον χώρο του.Στην ρήξη του κ. Κουβέλη με τον κ. Μπακόπουλο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και τα μηνύματα που έφθαναν όχι μόνον στον ίδιο, αλλά ακόμη και στο Μέγαρο Μαξίμου για να την ύπαρξη ενός ιδιότυπου καθεστώτος που είχε δημιουργήσει η Δ.Α.Λ. σε σχέση με τις αρμοδιότητες της και κυρίως με τον τρόπο με τον οποίον τις διαχειρίζονταν σε σχέση με τα λιμάνια και κυρίως με τα δύο μεγάλα, ιδιωτικά πλέον, λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.Τα «μηνύματα» αυτά φαίνονται ξεκάθαρα από την δεύτερη ανάγνωση της έγγραφης έγκλισης του κ. Κουβέλη προς τον κ. Μπακόπουλο, στην οποία ο κ. υπουργός, μεταξύ άλλων, τονίζει : «…η συμβολή της Αρχής (Δ.Α.Λ.) στους στόχους του Ελληνικού λιμενικού συστήματος, δεν αποτελεί αρμοδιότητα που εμπεριέχει ενάσκηση Δημόσιας εξουσίας…»Αναλυτικά ο κ. Κουβέλης στην έγκλιση του προς τον κ. Μπακόπουλο, αναφέρει τα εξής :«Από τα αναφερόμενα στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 4404/2016 και 4522/2018 που κύρωσαν τις Συμβάσεις Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, προκύπτει ότι μετά την ιδιωτικοποίηση, οι Οργανισμοί αυτοί έχουν απολέσει το χαρακτήρα τους ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου «διφυούς» χαρακτήρα και έχουν μεταταγεί σε καθεστώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αμιγή χαρακτήρα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.Οπότε καθίσταται μη συμβατή με τον ιδιωτικό τους πλέον χαρακτήρα, η διατήρηση των αρμοδιοτήτων που εμπεριέχουν ενάσκηση δημόσιας εξουσίας, ιδιώς κανονιστικής υφής.Για το λόγο αυτό άλλωστε η Δημόσια Αρχή Λιμένων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ιδρυτικού της νόμου (4389/2016), συνεστήθη ως Δημόσιος Φορέας, για να ασκεί τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ενέχουν στοιχεία ενάσκησης δημόσιας εξουσίας ή προσιδιάζουν περισσότερο στο δημόσιο πυλώνα της λειτουργίας της πολιτείας, οι οποίες αφαιρέθηκαν από τους Οργανισμούς Λιμένων δυνάμει των Συμβάσεων Παραχώρησης, λόγω της ιδιωτικοποίησης.Ωστόσο οι λοιποί Οργανισμοί Λιμένων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει παραμείνει στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, εξακολουθούν να διατηρούν τον «διφυή» χαρακτήρα τους και τις αρμοδιότητες που εμπεριέχουν ενάσκηση δημόσιας υπηρεσίας και ασκούν οι ίδιοι στις περιοχές δικαιοδοσίας τους και όχι άλλος Δημόσιος Φορέας τις αρμοδιότητες αυτές.Εξ αυτού του λόγους δεν είναι νοητή και εφικτή η άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων από την Δ.Α.Λ. στους λιμένες που βρίσκονται υπό τον μετοχικό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου.Το περιεχόμενο της εγκυκλίου σας τελεί σε αντίθεση με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα που προκύπτουν από τις αιτιολογικές εκθέσεις των κυρωτικών νόμων των Συμβάσεων Παραχώρησης και του ιδρυτικού νόμου της Δ.Α.Λ. Αναφορικά δε με το θέμα της κατά τόπο αρμοδιόττηας της Δημόσιας Αρχής Λιμένα, στην εγκύκλιο σας αναφέρεται ΄τοι αυτή δεν περιορίζεται στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης με το επιχείρημα ότι εκ του νόμου, σκοπό της Δ.Α.Λ. αποτελεί η συμβουλή της στους στόχους του Ελληνικού λιμενικού συστήματος, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ν.4389/2016.Ωστόσο η συμβολή της Αρχής στους στόχους του Ελληνικού λιμενικού συστήματος, δεν αποτελεί αρμοδιότητα που εμπεριέχει ενάσκηση Δημόσιας εξουσίας.Επειδή το περιεχόμενο της εγκυκλίου σας βρίσκεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και η Δημόσια Αρχή Λιμένων αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ναυτιλίας και εποπτεύεται από αυτόν (άρθρο 127, παρ.1, Ν.4389/2016), σας καλώ να μου δώσετε τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την παράλειψει της ενημέρωσης μου προς της αναρτήσεως της ανωτέρω εγκυκλίου στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς επίσης να την ανακαλέσετε και να ακυρώσετε την ανάρτηση της.Ο ΥπουργόςΦώτης Κουβέλης»

theseanation.gr

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραγωδία στη Λέσβο: Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού και στα Κύθηρα – Σκαρφαλωμένοι μετανάστες στα βράχια – 16 γυναίκες νεκρές Βίντεο)

Οι έρευνες εκτείνονται και στην ευρύτερη χερσαία περιοχή για αλλοδαπούς που έχουν σύμφωνα με πληροφορίες διαφύγει στην ξηρά. Τις σορούς 16 μεταναστών οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε στην θαλάσσια περιοχή «Προβοσκίδα» στη Λέσβο, έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής στελέχη του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, έχουν διασωθεί 9 άτομα, οι οποίοι

Μεταναστευτικό: Η Αθήνα απαντά με βίντεο στα fake news της Άγκυρας λίγο πριν τη «μάχη της Πράγας»

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην ελληνοτουρκική διένεξη για το μεταναστευτικό μετά την απόφαση της Αθήνας να δημοσιοποιήσει τις τουρκικές βιαιότητες στο Αιγαίο και τα push fοrward μεταναστών. Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης

Κρήτη: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush» στη Σούδα

Λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης έδεσε στο λιμάνι της Σούδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George H.W. Bush». Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και νεότερα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ, το USS George H.W. Bush, το οποίος θα βρίκσεται στον κρητικό ναύσταθμο

Ευ. Βενιζέλος: Το πολιτικό σύστημα καθυποτάσσει τις δυνάμεις της κοινωνίας

«Ο τρόπος με τον οποίο γεννήθηκε το ελληνικό κράτος, το οποίο στη συνέχεια προσπάθησε να συγκροτήσει μια κοινωνία και μια εθνική ιδεολογία έχει εμφυσήσει στο έθνος την αντίληψη ότι είναι ενεργούμενο της ιστορίας», σημείωσε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Το