Ε.Α.Α.Λ.Σ: Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση άμεσης υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ για τις κρατήσεις Ν 4051/2012,Ν 4093/2012 4387/2016


Παραθέτουμε σχετική ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Λ.Σ.Στη συνέχεια της από 22/10/18 ανακοίνωσης μας αναφορικά με το
θέμα της διεκδίκησης καταβολής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα,καθώς
του επιδόματος αδείας υπενθυμίζουμε την κατ’αρχήν υποχρέωση από την
πλευρά σας υποβολής αίτησης (άμεσα) στον ΕΦΚΑ διακόπτοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεων.
Η αίτηση αυτή υποβάλετε πλέον μόνο ηλεκτρονικά και μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπόψη φορέα.
Συγκεκριμένα μπορείτε να συντάξετε την Ηλεκτρονική Αίτηση μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ efka.gov.gr
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXIS και στην επιλογή Συνταξιούχοι
βρείτε την αίτηση συμπληρώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία.
Περαιτέρω η Ε.Α.Α.Λ.Σ σας προτείνει, στη θέση Β της Ηλεκτρονικής
Αίτησης να συμπληρώσετε τα παρακάτω κείμενο (εννοείται ότι εσείς
μπορείτε να γράψετε ότι νομίζετε σωστό ή κάτι άλλο για την υπόθεσή σας )
Β.Είμαι συνταξιούχος του Φορέα σας (πρώην ΓΛΚ/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ /
ΤΜ. Γ απόφαση /2016) από το 2016 Με τις αριθ. 2287-2290/2015
αποφάσεις το Σ.τ.Ε έκρινε παράνομες τις περικοπές των συντάξεων,
κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ. 2 ν.
4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6
περίπτ. 3 του ν. 4093/2012). Με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε
αντισυνταγματική και η κατάργηση των Δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του
επιδόματος αδείας σε όλες τις συντάξεις.Με τις αριθ. 164/2015 και
1-4/2018 αποφάσεις, το Α.Ε.Δ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις των
ν. 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016. Οι αποφάσεις έκριναν ότι ο
υπολογισμός των νέων συντάξεων πρέπει να γίνεται χωρίς να υπολογίζονται
οι περικοπές του 2012 ούτε και οι περικοπές των Δώρων-επιδομάτων. Με την
αριθ. 1277/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ κρίθηκαν
αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων,
των ένστολων και των άλλων ειδικών κατηγοριών. Επίσης κρίθηκε
αντισυνταγματική η κατάργηση των τριών Δώρων-επιδομάτων (επίδομα
αδείας).Πρόσφατα, το Ν.Σ.Κ με το αριθ. 1825/2018 Πρακτικό του,
γνωμοδότησε ότι είναι απαράδεκτο και μη βάσιμο το ένδικο μέσο τής Έφεσης
κατά αποφάσεων που δικαίωσαν συνταξιούχους (3429/2018 απόφαση του Διοικ
Πρωτ Αθήνας) και ακύρωσαν ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ν.
4051/2012 και 4093/2012.Εσείς, όμως, αντίθετα με τις αποφάσεις ,
χορηγήσατε σύνταξη εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις που κρίθηκαν
αντισυνταγματικές. Επιπλέον, από την έναρξη της συνταξιοδότησής μου δεν
μου καταβάλλετε τα ανωτέρω Δώρα-επιδόματα συνολικού ύψους 800 ευρώ κατ’
έτος ενώ τα Ανώτατα Δικαστήρια έκριναν αντισυνταγματικές και τις
σχετικές διατάξεις που τα κατήργησαν. Εξάλλου, οι αριθ. 1-4/2018
αποφάσεις του ΑΕΔ που έκριναν επί προσφυγών μετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/2016 αποφάνθηκαν ότι όλες οι χορηγούμενες μετά τον νόμο αυτό
συντάξεις δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τις περικοπές του 2012 και ότι
επιπλέον πρέπει να καταβάλλονται κανονικά τα τρία Δώρα-επιδόματα στους
δικαιούχους Με αίτησή μου και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός
μου ΑΙΤΟΎΜΑΙ 1.Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από την ημερομηνία
συνταξιοδότησής μου μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε
παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και του ΑΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη και την αριθ. 1825/2018
γνωμοδότηση του ΝΣΚ.2. Να μου καταβάλλετε αναδρομικά από την
συνταξιοδότησή μου μέχρι και σήμερα, αλλά και από τούδε κι εφεξής, τα
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που μου
παρακρατήσατε, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.3.Να
αναπροσαρμόσετε χωρίς καθυστέρηση τη σύνταξή μου, από τον χρόνο
χορήγησής της και να παύσετε να εφαρμόζετε εφεξής στην περίπτωσή μου τις
διατάξεις των ν. 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016, που ήδη
κρίθηκαν από τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας μας παράνομες και
αντισυνταγματικές.
Τέλος για την υποβολή πατήστε την τελευταία επιλογή (Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους) και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί με
επιτυχώς.
Για το ΔΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Α.Σαιτάκης Βασίλης Μανωλάκοςhttp://www.eaals.com/%ce%b5%ce%b1%ce%b1%ce%bb%cf%8…

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για 33 νέα σκάφη για το Λιμενικό Σώμα για την προστασία των θαλασσίων συνόρων

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ενέταξε χρηματοδότηση ύψους 18,5 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την απόκτηση 33 νέων σκαφών, από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) του

Ακρίβεια: Οι Έλληνες άλλαξαν την καθημερινότητά τους – Περικοπές στο μπάνιο, «λουκέτο» στο καλοριφέρ

Μία ενδιαφέρουσα έρευνα έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, με σκοπό την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών στην ακρίβεια, στην τρέχουσα αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα

Επεκτείνεται στις ΔΕΚΟ η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έως τα τέλη Απριλίου

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, με πρώτη φάση εφαρμογής στις ΔΕΚΟ στο χώρο της κοινής ωφέλειας, οι οποίες καλύπτουν τη μεγάλη πλειονότητα του αριθμού των εργαζομένων. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρεται πως: «Σε

Γερνάει ο παγκόσμιος στόλος από φορτηγά και δεξαμενόπλοια αφού μειώθηκαν οι ναυπηγήσεις

Καθώς το α’ τρίμηνο οδεύει προς το τέλος του, ρίχνουμε μια ματιά στο βιβλίο παραγγελιών των κλάδων Bulk Carrier, Tanker (>=10.000 DWT), Container και Gas. Στις περισσότερες κατηγορίες ο στόλος γερνάει όπως στα φορτηγά πλοία και στα δεξαμενόπλοια αφού οι

Μετάβαση στο περιεχόμενο