Εγχειρίδιο ομηρίας στελεχών Λιμενικού Σώματος

Πριν από 2 εβδομάδες περίπου εκδόθηκαν οι αποφάσεις μεταθέσεων σε 195  στελέχη (71 Αξιωματικούς και 124 ΥΠΑΞ, Λ/Φ)  που κρίθηκαν -με βάσει το καλύτερο π.δ. μεταθέσεων στην ιστορία του Λιμενικού Σώματος- ότι έπρεπε να μετατεθούν.

Θα υπέθετε  κανείς, ότι  οι μεταθέσεις αυτές -μετά και την τόση φασαρία για την εφαρμογή του νέου(;;;) π.δ. μεταθέσεων- βγήκαν βάσει κάποιου σχεδίου ή στρατηγικής, που θα εξυπηρετούσε ΙΣΣΟΡΟΠΑ  τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά και αυτές των στελεχών του Σώματος.

Μάταια όμως.

Το «καλύτερο π.δ.» εξ’ αρχής δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, αφού με τις διατάξεις του έπρεπε να μετατεθούν πάνω από 3.500 στελέχη στις περισσότερες των περιπτώσεων άσκοπα  μόνο και μόνο για να εκπληρωθεί το γράμμα των διατάξεων. Και αυτό το ήξεραν όλοι οι συνεναίσαντες και οι  συντάξαντες τις διατάξεις του. Άλλωστε σχετική διάταξη είχε θεσπίσει  η προηγούμενη κυβέρνηση που εξαρτούσε τον αριθμό και την σειρά προτεραιότητας των μεταθέσεων ανάλογα  με τις διαθέσιμες δαπάνες.

Φέτος διατέθηκαν στο Συμβούλιο Μεταθέσεων περίπου 400.000 ευρώ το οποίο όφειλε να το μεταφράσει  σε   μεταθέσεις  ικανοποιώντας στοιχειώδης  ανάγκες, Υπηρεσίας και στελεχών.

Ικανοποιήθηκαν άραγε οι Υπηρεσιακές ανάγκες όταν για μεταθέσεις προς τις υπηρεσίες του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου διατέθηκε μόλις το 6,2 % των διατιθέμενων δαπανών για 12 συνολικά μεταθέσεις, 6 εκ των οποίων αποτέλεσαν επιθυμία στελεχών;

Ποια στρατηγική στελέχωσης των ευαίσθητων Υπηρεσιών του Ανατολικού και Κεντρικού Αιγαίου εξυπηρετήθηκε όταν το ισοζύγιο μεταθέσεων γι΄ αυτές έκλεισε με μείον πενήντα έξι (-56) στελέχη, ενώ «απορροφήθηκε» και το 33,9% των διατιθέμενων δαπανών; Να μην παραληφθεί ότι  διατέθηκε επιπρόσθετα ποσό που αντιστοιχεί στο  10,6% των διατιθέμενων δαπανών για μετακινήσεις εντός των νησιών της 6ης,8ης, και 9ης ΠΕΔΙΛΣ, 8 από τις οποίες αφορούν  μετακινήσεις εντός του ίδιου νησιού.

Ποια στρατηγική στελέχωσης επέβαλε την ενίσχυση των «πολύπαθων» από έλλειψη προσωπικού 4ης  (+ 16 στελέχη) και 2ης ΠΕΔΙΛΣ (+32 στελέχη); Αναρωτιέται κανείς αν ήταν τόσο μεγάλες  οι ανάγκες του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης-πάντα σε σχέση με την οργανική δύναμη του- ώστε να ενισχυθεί με επιπλέον 10 στελέχη επτά (07) εκ των οποίων Αξιωματικοί; Αντίστοιχα ερωτηματικά και για το Κ.Λ. Καβάλας που ενισχύθηκε με 5 επιπλέον άτομα. Δεν αναφερόμαστε καν στο Κ.Λ. Βόλου, όπου είναι πλέον ξεκάθαρο ότι απέδωσαν οι  πιέσεις των εκεί εκπροσώπων των εργαζομένων ( ας μην εκπροσωπούνται στα Συμβούλια μεταθέσεων) αφού ενισχύθηκε με επιπλέον 7 άτομα.

Ποια στρατηγική στελέχωσης επέβαλε την μείωση κατά 4 στελέχη του αριθμού  των πληρωμάτων   των ΠΛΣ;

Ποια στρατηγική στελέχωσης επέβαλε την μη ενίσχυση κρίσιμων Κεντρικών Υπηρεσιών όπως είναι οι Οικονομικές Υπηρεσίες και ιδιαίτερα η Δ/νση Προμηθειών, η οποία έχει να φέρει σε πέρας το επενδυτικό πρόγραμμα 2021-2027 (ύψους 400 εκ. ευρώ περίπου)  αλλά και αυτό που μετά την παράτασή του λήγει το επόμενο έτος (2014-2020) ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ;

Γιατί πριν από την συνεδρίαση των Συμβουλίων Μεταθέσεων δεν εκπονήθηκε  από τις  αρμόδιες Υπηρεσίες  κάποια  μελέτη ανάλυσης των δεδομένων, των αναγκών και των προτεραιοτήτων, τις επιταγές του νέου κανονισμού κατανομής του προσωπικού σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4676/2020 προκειμένου ενημερωθούν τα μέλη των Συμβουλίων και με βάση αυτά να αποφασίσουν;

Δυστυχώς τα λάθη του παρελθόντος δεν διδάσκουν και προφανώς από την τότε ηγεσία  καμία στρατηγική δεν υπήρξε.

Αποτελεί κανόνα  να καλούνται να αποφασίσουν  στα Συμβούλια κάποιοι  αξιωματικοί μέλη, που συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με τα θέματα της στελέχωσης και μεταθέσεων και ούτε έχουν σφαιρική αντίληψη των υπηρεσιακών αναγκών και των αναγκών των στελεχών.

Να προσθέσουμε εδώ και τους συνήθως χαμηλόβαθμους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που ενώ συναποφασίζουν για όλες τις μεταθέσεις και συνεπώς φέρουν ακέραια την ίδια ευθύνη με τα υπόλοιπα μέλη των Συμβουλίων,  εξ’ ορισμού λόγω του βαθμού τους δεν μπορεί να έχουν αυτήν την σφαιρική αντίληψη, αν δεν ενημερωθούν και αυτοί αναλυτικά εκ των προτέρων από τις Υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα τα μέλη των Συμβουλίων ευρίσκονται στο δίλημμα: εφαρμόζουν ή δεν εφαρμόζουν το νέο π.δ. μεταθέσεων;

Εξ’ ορισμού εφόσον δεν επαρκούν οι δαπάνες, αδυνατούν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του π.δ.  και ισορροπούν ανάμεσα στην Σκύλλα και την Χάρυβδη.

Όπου δεν  βολεύει το π.δ., ξαναρχίζουν οι περίφημες  παραδοχές. Αντίθετα όπου   βολεύει γίνεται πιστή (;)  εφαρμογή του.

Έτσι φέτος π.χ  για 313 αξιωματικούς που έχουν συμπληρώσει τον ανώτατο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία που υπηρετούν,  κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν στην θέση τους παρά την αντίθετη πρόβλεψη του «καλύτερου» π.δ. μεταθέσεων. Για δε τους 71 αξιωματικούς που έπιασε η τσιμπίδα, με εξαίρεση τους 45 που μετατίθενται εκεί που επιθυμούν, οι υπόλοιποι μάλλον θα επιλέχθηκαν, με την διαδικασία όπως συμβαίνει με τα τυχερά παιχνίδια κλήρωσης αριθμών(ΚΙΝΟ),  με την επίκληση  εδώ βέβαια της πιστής εφαρμογής  των διατάξεων του νέου π.δ.

Ουσιαστικά για το έτος 2022 είχαμε αποφάσεις των Συμβουλίων Μεταθέσεων τα οποία ήταν  προσανατολισμένα σε εξυπηρετήσεις, αφού διατέθηκε  το 46,6% των δαπανών σε μεταθέσεις στελεχών στον τόπο επιθυμίας τους και ένα επιπλέον ποσοστό 25% για μεταθέσεις πλησίον του τόπου επιθυμίας των στελεχών. Έτσι φέτος οι ΑΕΝ Μακεδονίας -λόγω Θεσσαλονίκης-γνωρίζουν ημέρες δόξης λαμπρές από πλευράς αποφάσεων των Συμβουλίων για την στελέχωσή τους.

Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τραγικό τρόπο. Τι και αν βγήκε αυτό το νέο π.δ.;

Είναι ανεφάρμοστο και συνεχίζονται οι παραδοχές, όπως γινόταν πάντα.

Έτσι κρατούνται, ομολογουμένως με μεγάλη επιτυχία, δέσμια όλα τα στελέχη του Σώματος σε σχέση με τις μεταθέσεις προκειμένου:

-Να ζουν με τον φόβο της μετάθεσης από τους  ανωτέρους.

-Να ζουν με τον φόβο της δυσμένειας κάποιων εκπροσώπων των εργαζομένων.

-Να ζουν με τον φόβο και τα παρακάλια για την αποδοχή ή μη της προσφυγής των.

Έτσι εξασφαλίζεται με μαεστρία η  υποταγή.

Αντάλλαγμα για την «καλή και υποτακτική συμπεριφορά», η συνοχή και ευτυχία της  οικογένειά τους.

Ως πότε όμως; 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λίβανος: Ο στρατός διέσωσε 27 Σύρους μετανάστες

Ο στρατός του Λιβάνου διέσωσε 27 Σύρους μετανάστες όταν βυθίστηκε το σκάφος τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στα σύνορα των δύο χωρών. Το Πολεμικό Ναυτικό, με τη βοήθεια της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, «διέσωσε 27 μετανάστες που επέβαιναν σε ένα φουσκωτό το

«Αν δεις κάτι, πες το μας…»

Ειδικότερα, η ΜΚΟ απευθύνει αίτημα στους εργαζόμενους του Frontex με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Προσκαλούμε προσωπικό/αξιωματούχους του Frontex να αναφέρουν και να αποκαλύπτουν κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου της οποίας γίνονται μάρτυρες. Χρειαζόμαστε διαφάνεια στις δραστηριότητες του Οργανισμού στα

Εντείνονται οι έλεγχοι στα ιταλογαλλικά χερσαία σύνορα

Λόγω των αυξημένων αφίξεων στην Ιταλία, ολοένα περισσότεροι μετανάστες επιχειρούν να περάσουν από τη Βόρεια Ιταλία στη Γαλλία. Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν την αυξημένη παρουσία της Γαλλικής Χωροφυλακής στα σύνορα με την Ιταλία, ενόσω μετανάστες επιδιώκουν να εισέλθουν στη Γαλλία από

Πειραιάς: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα στο λιμάνι

Μεταξύ των έργων αυτών είναι η επέκταση στο νότιο προβλήτα κρουαζιέρας όπου θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό μεγάλων κρουαζιερόπλοιων αλλά και η βυθοκόρηση στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά. Τα έργα αυτά είχαν διακοπεί έπειτα από προσφυγή δημάρχων της περιοχής στο Συμβούλιο της

Μετάβαση στο περιεχόμενο