Ενημερωτικό WORKSHOP για την παρεμπίπτουσα αλιεία

Ενημερωτικό workshop με θέμα την παρεμπίπτουσα αλιεία, θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018,από10:00 έως
14:00,στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε.και τελεί υπό την
αιγίδα του Δήμου Πειραιά.

Κάτω στον Πειραιά,
στο λιμάνι workshop για την παρεμπίπτουσα αλιεία Το πρώτο λιμάνι της
χώρας αποτελεί τον επόμενο σταθμό των ενημερωτικών workshops που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και
Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση», με στόχο την ευρεία και σε βάθος
ενημέρωση των αλιέων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων πάνω στο πρόβλημα των
τυχαίων συλλήψεων, που αποτελεί μία από τις κύριες απειλές για τη
θαλάσσια βιοποικιλότητα, παγκοσμίως.

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται τα
φαινόμενα σύλληψης ή παγίδευσης στο αλιευτικό εργαλείο θαλασσίων
οργανισμών που δεν αποτελούν αντικείμενο της αλιευτικής δραστηριότητας,
όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και καρχαρίες. Το έργο,
που επικεντρώνει στις τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών και
καρχαριών, υλοποιείται από το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη
Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, σε συνεργασία με την iSea και τη
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, το ενημερωτικό
workshop θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10 π.μ.
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΟΛΠ ΑΕ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα
του έργου, θα γίνει πρακτική επίδειξη αποπαγίδευσης θαλάσσιων οργανισμών
από ενεργά και χαμένα αλιευτικά εργαλεία και χρήσης εφαρμογής για
έξυπνα τηλέφωνα με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου των τυχαίων
συλλήψεων. Παράλληλα, εκπρόσωποι του έργου και της επιστημονικής
κοινότητας θα εκθέσουν ειδικότερες πτυχές του προβλήματος, ενώ
επαγγελματίες από τον χώρο των καταδύσεων θα εισφέρουν την εμπειρία τους
μέσα από οπτικοακουστικό υλικό.

Το workshop θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή
συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας, μέσα από εποικοδομητική
ανατροφοδότηση χρήσιμων δεδομένων και αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης σε σχέση με τη λειτουργία του αλιευτικού κλάδου, την
καταγραφή των αντιλήψεων των ενδιαφερόμενων μερών, την ανάλυση των
αλιευτικών πρακτικών που επικρατούν και τη συνεισφορά τους στις τυχαίες
συλλήψεις θαλάσσιων χελωνών θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση ενός Σχεδίου
Δράσης που θα συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος.

Του workshop στον
Πειραιά προηγήθηκε αντίστοιχη δράση στην Πάτρα, ενώ το αμέσως επόμενο
διάστημα ακολουθούν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της
Μηχανιώνας, που μαζί καλύπτουν πάνω από το 50% του αλιευτικού στόλου της
χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Αλιείς, Θαλάσσιες χελώνες και
Καρχαρίες: Συμμαχία για Συμβίωση» αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην
Ελλάδα που εφαρμόζει μια multi-taxa προσέγγιση για τις τυχαίες συλλήψεις
θαλασσίων χελωνών και καρχαριών, καθώς και ένα από τα πρώτα στη
Μεσόγειο.

Α. Τυχαίες Συλλήψεις Θαλασσίων Χελωνών Οι θαλάσσιες χελώνες
είναι τρωτά και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ως αποτέλεσμα των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και η αλιευτική δραστηριότητα είναι πιθανόν η
μεγαλύτερη απειλή για αυτές. Οι τυχαίες συλλήψεις σε αλιευτικά
εργαλεία, όπως τράτες, παραγάδια και δίχτυα, καθώς και η κατάποση ή
παγίδευσή τους σε χαμένα αλιευτικά εργαλεία, αναφέρονται ως η
σημαντικότερη αιτία θνησιμότητάς τους. Οι θαλάσσιες χελώνες συχνά
εκτελούν μεγάλες μετακινήσεις εκατοντάδων ή χιλιάδων χιλιομέτρων κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συνήθως μεταξύ των περιοχών τροφοληψίας
και ωοτοκίας.

Δυστυχώς, αυτές οι τεράστιες μεταναστεύσεις και η τάση
τους να συγκεντρώνονται σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας συμπίπτουν
συχνά με την πλειονότητα των αλιευτικών προσπαθειών, καθιστώντας τες
ευάλωτες στην παρεμπίπτουσα αλιεία. Έχει εκτιμηθεί πως κάθε έτος στη
Μεσόγειο συλλαμβάνονται τυχαία 132.000 χελώνες με το ποσοστό που
αντιστοιχεί στην Ελλάδα να είναι 7.36%. Συνεπώς, η τυχαία σύλληψη
χελωνών χαρακτηρίζεται υψηλή, καθώς καταγράφονται τουλάχιστον 1000
περιστατικά ετησίως. Πελαγικές και βενθικές τράτες τυχαία συλλαμβάνουν
θαλάσσιες χελώνες, καθώς αυτές χρησιμοποιούν θαλάσσιους διαδρόμους από
τις παραλίες ωοτοκίας σε περιοχές θρέψης και ξεκούρασης.

Η αλιεία με
τράτα έχει σημαντική επίδραση στις θαλάσσιες χελώνες, λόγω της
καταστροφής των ενδιαιτημάτων, ωστόσο η θνησιμότητα χελωνών από τις
τράτες είναι λιγότερο σημαντική σε σχέση με αυτή που προκαλούν τα
πελαγικά παραγάδια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες
συλλήψεις ανά έτος.

Ο λόγος για τον οποίο οι τράτες βυθού στην Ελλάδα δε
συλλαμβάνουν πολλές χελώνες είναι, ότι ψαρεύουν σε νερά βαθύτερα από
αυτά που τρέφονται οι χελώνες. Στα βενθικά παραγάδια χρησιμοποιούνται
μικρότερα αγκίστρια από τα πελαγικά, επομένως η θνησιμότητα μετά την
απελευθέρωση είναι μάλλον μικρότερη.

Γενικά όμως, υπάρχει ελλιπής γνώση
για τη θνησιμότητα μετά την απελευθέρωση και είναι επιτακτική η ανάγκη
να εκτιμηθεί η θνησιμότητα μετά την απελευθέρωση από τις τράτες και τα
δίχτυα. Η τυχαία σύλληψη σε στατικά δίχτυα ενέχει υψηλό κίνδυνο πνιγμού,
καθώς ο χρόνος εμποτισμού τους στη θάλασσα είναι μεγάλος και συμβαίνει
σε περιοχές θρέψης των χελωνών.

Οι αριθμοί για τις χτυπημένες χελώνες
προσφέρουν στην πραγματικότητα μια ελάχιστη εκτίμηση της θνησιμότητάς
τους, διότι τα νεκρά ζώα αποσυντίθενται γρήγορα με αποτέλεσμα να
κατακρημνίζονται ή να παρασύρονται από θαλάσσια ρεύματα και να μην
εκβράζονται νεκρές. Επίσης, τα στοιχεία για τις τυχαίες συλλήψεις δεν
μπορούν να υποδηλώσουν τον ακριβή αριθμό ατόμων που παγιδεύονται, αλλά
τον αριθμό των περιστατικών που καταγράφονται, διότι ένα άτομο μπορεί να
έχει παγιδευτεί πολλαπλές φορές.

Σύμφωνα με την έρευνα που
πραγματοποίησε ο Casale το 2011, στην Ελλάδα οι τυχαίες συλλήψεις
θαλασσίων χελωνών εκτιμώνται ανά έτος συνολικά στις 9.700, εκ των οποίων
οι 6.400 προκαλούνται από την παράκτια αλιεία. Συγκεκριμένα, 2.900 από
βενθικές τράτες, 3.300 από πελαγικά παραγάδια (2.900 προκαλούνται από
την παράκτια αλιεία), 1.000 από βενθικά παραγάδια (προκαλούμενες όλες
από την παράκτια αλιεία) και 2.500 από τα στατικά δίχτυα (προκαλούμενες
όλες από την παράκτια αλιεία).

Β. Τυχαίες Συλλήψεις Καρχαριών Στις
ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται 39 είδη καρχαριοειδών (από το σύνολο των
41 της Μεσογείου) με 25 από αυτά να έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα
με εξαφάνιση στη Κόκκινη Λίστα του IUCN (12 καταγράφονται ως Κρισίμως
Κινδυνεύοντα, 7 ως Κινδυνεύοντα και 6 ως Τρωτά). Μια σειρά
νομοθετημάτων, κυρωμένων διεθνών συμφωνιών, συνθηκών και ευρωπαϊκών
οδηγιών προστατεύουν τους καρχαρίες στη Μεσόγειο αλλά και την Ελλάδα, με
17 είδη να προστατεύονται στις Ελληνικές θάλασσες.

Η υπερεκμετάλλευση
των πληθυσμών τους, καθώς και η παράνομη και παρεμπίπτουσα αλιεία είναι
τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καρχαρίες στη Μεσόγειο
αλλά και στην Ελλάδα. Η παρεμπίπτουσα αλιεία είναι η μη επιλεκτική
σύλληψη ειδών που δεν αποτελούν στόχο, ή απαγορεύεται η αλιεία τους και
καταλήγουν σε απόρριψη. Στην Ελλάδα οι καρχαρίες αποτελούν ένα σημαντικό
παρεμπίπτον αλίευμα που σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρείται από τους
αλιείς και δεν απορρίπτεται τροφοδοτώντας την αγορά με «γαλέο».

Σε
ορισμένα αλιευτικά εργαλεία η παρεμπίπτουσα σύλληψη καρχαριών μπορεί να
είναι αρκετά σημαντική ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η θνησιμότητα
των ατόμων που πιάνονται στα αλιευτικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα μεγάλη
με την απελευθέρωση να μην αποτελεί λύση. Λόγω των βιολογικών τους
χαρακτηριστικών, όπως ο χαμηλός αναπαραγωγικός ρυθμός και η μεγάλη
διάρκεια ζωής, ακόμα και σχετικά μικρά επίπεδα παρεμπίπτουσας αλίευσης
μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στη βιωσιμότητα του πληθυσμού τους,
καθώς ο ρυθμός ανανέωσης κάθε γενεάς είναι ιδιαίτερα μικρός.

1.Παραγάδι:
το παραγάδι αποτελεί το αλιευτικό εργαλείο με το μεγαλύτερο ποσοστό
παρεμπίπτουσας αλίευσης καρχαριών. Για τα παραγάδια που στοχεύουν τόνους
και ξιφίες, η παρεμπίπτουσα αλίευση καρχαριών μπορεί να φτάσει το
10–15% της συνολικής βιομάζας, με το 70% αυτών να αποτελείται μπλέ
καρχαρίες (Prionacea glauca), ενώ τo υπόλοιπο από Ρυγχοκαρχαρίες (Isurus
oxyrinchus) και Αλεποκαρχαρίες (Alopias spp.). Αντίθετα, στο παραγάδι
βυθού (πατοπαράγαδο) τα κύρια παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών είναι
είδη του γένους Mustelus sp. και Squalus sp., και μαζί με τα είδη
σαλαχιών του γένους Torpedo sp. και Rajidae μπορεί να φτάσουν έως και το
13% της συνολική αλιευμένης βιομάζας.

2.Μηχανότρατα: βάσει ερευνών που
έχουν πραγματοποιηθεί η μηχανότρατα αλιεύει 13 διαφορετικά είδη
καρχαριών με πιο συνηθισμένα να είναι τα είδη Γριζογαλέος (Mustelus
mustelus), Σκυλοψαράκι (Scyliorhinus canicula) και Γκριζοκεντρόνι
(Squalus blainvillei), ενώ ορισμένα είδη απορρίπτονται σε ποσοστό 100%
συνήθως νεκρά.

3.Δίχτυα: λίγα πράγματα είναι γνωστά για την αλιεία με
δίχτυα. Είναι γνωστό πως τα ελασμοβράγχια αποτελούν 60% της αλιευμένης
βιομάζας από δίχτυα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τυχαίων συλλήψεων του
προστατευόμενου καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus) οφείλεται σε
αυτά.

4.Γριγρί: για το γριγρί υπάρχουν οι λιγότερες πληροφορίες σχετικά
με περιμπίπτουσα αλίευση καρχαριών, ωστόσο είναι γνωστό πως υπάρχουν
τυχαίες συλλήψεις πελαγικών καρχαριών όπως τα είδη Ρυγχοκαρχαρίας
(Isurus oxyrinchus) και Αλεποκαρχαρίες (Alopias spp)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα ύψη οι τόνοι της αντιπαράθεσης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για την υπόθεση των παρακολουθήσεων

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των παρακολουθήσεων στη χώρα μας. Eπί τρεισήμισι ώρες κατέθετε ως μάρτυρας ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική ποινική έρευνα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών του

Νέο παραλήρημα και απειλές Τσαβούσογλου: «Οι Έλληνες κάνουν λόμπινγκ εναντίον μας»

«Είναι ξεκάθαρο, ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτές τις παραβιάσεις της Συνθήκης της Λωζάνης» Παράπονα κατά της Ελλάδας, ότι δεν δέχεται να… συζητήσει με την Τουρκία και ότι κάνει δυσφημιστική εκστρατεία εναντίον της, διατύπωσε την

Δεκαπενταύγουστος: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο

Εκτός των άλλων στον σχεδιασμό προβλέπεται η συγκρότηση συνεργείων της Τροχαίας, για την βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που ευθύνονονται για θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, βάσει ειδικού σχεδιασμού, με έντονη αστυνομική παρουσία στο οδικό

Νότης Μηταράκης – Απάντηση στον Ιάσονα Αποστολόπουλο για το ναυάγιο στη Ρόδο: Ντροπή να κατηγορείτε την Ελλάδα

Απάντηση στον ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλο μέσω Twitter έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφορικά με το ναυάγιο νοτίως της Ρόδου στο οποίο υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι μετανάστες. Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ιάσων Αποστολόπουλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, σχολίασε το δυσάρεστο γεγονός επιρρίπτοντας ευθύνες στην