Γράφει ο Κωνσταντίνος Ξυνομπίτης Προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου του ένστολου προσωπικού Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ υπό το πρίσμα του π.δ. 48/2022

Με το π.δ. 48/2022  ΄΄Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων΄΄ επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τον πειθαρχικό έλεγχο και την ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικής ποινής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων . Μέσα από το σύνολο των διατάξεων του εν λόγω π.δ. είναι εμφανές ότι ο νομοθέτης επιχειρεί να εισάγει νέες διαδικασίες σε όλα τα στάδια του  πειθαρχικού  ελέγχου και τολμώ να πω ότι τελικώς πρωτοπορεί (πρωτόγνωρο δεδομένο ) εισάγοντας γνωστές μεν μέχρι τώρα διοικητικές διαδικασίες όπως η απλή διοικητική εξέταση (άρθρο 16 π.δ. 48/2022) και η άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, αλλά μη προβλεπόμενες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ως προς τις ανάλογες πειθαρχικές διαδικασίες για το ένστολο προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ.  Θα ρωτήσει όμως εδώ κάποιος νοήμων :Εφαρμόζεται η εν λόγω διάταξη ή το ανωτέρω π.δ. στο ένστολο προσωπικό Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ (στρατιωτικοί)  ;

Εδώ χρειάζεται πρώτα να επισημάνουμε αυτό που σε προγενέστερο άρθρο έχουμε αναδείξει εμφατικά σχετικά με τα (αρνητικά) αποτελέσματα της πολυνομίας και σε αυτό το ζήτημα .

Έτσι ενώ ο νομοθέτης αρχικά και πανηγυρικά με τις διατάξεις των άρθρων 46 ν. 2935/2001 και 129 ν. 3079/2002 αναγνώρισε ότι το Λ.Σ. είναι στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα και το προσωπικό του διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς , Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Π.Ν. προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ό,τι αφορά την πειθαρχία ακολούθως με το άρθρο 46 παρ. 2 ν. 2935/2001 παρείχε εξουσιοδότηση  για την έκδοση Κανονισμού διενέργειας ΕΔΕ από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ   . Κάπως έτσι  εκδόθηκε ο Κανονισμός ΕΔΕ (ΦΕΚ 1122Β/28-8-2002) που ισχύει (ισχύει;) μέχρι σήμερα .

Από εδώ όμως τα θέματα  αρχίζουν κάπως να μην είναι τόσο σαφή και ξεκάθαρα ως προς την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και για να τα αντιληφθούμε θα οδηγηθούμε πρώτα σε κάποιες κοινές (νομίζω) παραδοχές :

 ΠΑΡΑΔΟΧΗ 1η

Επιλογή ήταν και είναι  η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων πειθαρχικού ελέγχου που ισχύει στο Π.Ν. και στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ (αλλιώς χάνει το νόημά της η ανωτέρω εξομοίωση διά  νόμου).

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 2η

Η εξομοίωση αυτή δεν μπορεί να είναι ΄΄a la carte΄΄  αλλά ισχύει έναντι όλων των θεμάτων πειθαρχικού ελέγχου . Με απλά λόγια δεν μπορούμε να δεχθούμε λίγο εφαρμογή του π.δ. 48/2022 , λίγο εφαρμογή του Κανονισμού ΕΔΕ Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ,  λίγο εφαρμογή του ν.δ.1400/1973  κοκ.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 3η

Εφόσον ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ επιλέγουμε πλήρη εξίσωση- εξομοίωση με το Π.Ν. στα θέματα πειθαρχικού δικαίου επιβάλλεται  το π.δ. 48/2022  να εφαρμοσθεί  αυτούσιο  και στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ ,κατά ρητή πρόβλεψη των ανωτέρω και με δεδομένο ότι εφαρμοζόταν μέχρι τώρα και το π.δ. 130/1984 . Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν καμουφλαρισμένη καταστρατήγηση και μάλλον θα αποκαλυφθεί εύκολα …..

Η πολυνομία και ο κατακερματισμός της σχετικής νομοθεσίας περί πειθαρχικού ελέγχου δεν προσθέτουν τιμή και κύρος σε ένα   ζωντανό οργανισμό όπως το Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ . Πολύ περισσότερο η προσπάθεια ερμηνείας των αδιεξόδων με αποσπασματικές εγκυκλίους μάλλον επιτείνει το πρόβλημα παρά το διορθώνει.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω και τους ακόλουθους προβληματισμούς  :

Εάν δεχθούμε ότι τελικώς  εφαρμόζεται το π.δ. 48/2022 που περιέχει και διατάξεις για τη διενέργεια ΕΔΕ θα εφαρμοστεί παράλληλα και ο Κανονισμός ΕΔΕ  (ΦΕΚ 1122/Β /2002) ή όχι ;

Μήπως ο  Κανονισμός ΕΔΕ (Αριθ. 1141.1/42/2002) έχει καταργηθεί με τη διάταξη του άρθρου 54  π.δ. 48/2022 που ορίζει ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του εν λόγω π.δ. θέματα; Μα πως καταργήθηκε θα μου πει κάποιος αφού είναι ειδικότερος νόμος. Οι νόμοι καταργούνται με νόμους (ως γνωστόν) .

Eάν ωστόσο υποθέσουμε ότι δεν έχει καταργηθεί πως θα εφαρμοστεί η διαδικασία της απλής Διοικητικής Εξέτασης (έρευνας κατά το ΛΣ) του άρθρου 16 π.δ. 48/2022 στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ , όταν αυτή δεν έχει προβλεφθεί ΠΟΥΘΕΝΑ , αλλά ούτε καν στον Κανονισμό ΕΔΕ Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ;.

Τα ανωτέρω είναι μόνα κάποια απλά αβίαστα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σύγκρουση κανόνων πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν παράλληλα ή επάλληλα και οδηγούν σε αδιέξοδα ,καθώς πολλές διοικητικές διαδικασίες όπως οι αμφιβόλου κύρους  διενεργούμενες μέχρι σήμερα Διοικητικές Έρευνες -Εξετάσεις δεν έβρισκαν επαρκές έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου (ήταν κυριολεκτικά στον αέρα).

Ορυμαγδός ερωτημάτων που χρήζουν συστηματικής και προσεκτικής αντιμετώπισης γιατί σχετίζονται με το πιο ευαίσθητο κομμάτι της λειτουργίας του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ ήτοι τον πειθαρχικό έλεγχο των στελεχών του ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ και ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ   .

Επειδή ωστόσο πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και στον τομέα εναρμόνισης νομικών διαδικασιών  η εκτίμησή μου είναι ότι μετά από τα νέα δεδομένα του π.δ. 48/2022 υφίσταται η ακόλουθη αδήριτη ανάγκη : α) ή το σύστημα (διοικητικό –πειθαρχικό) θα προσαρμοστεί απολύτως στις προβλέψεις του π.δ. 48/2022 ούτως ώστε η σχετική νομοθετική πρόβλεψη περί πειθαρχικής εξίσωσης-εξομοίωσης  να μην καθίσταται ΄΄κενό γράμμα΄΄  ή β)  θα εκπονηθεί και θα θεσπισθεί εξ αρχής νέο ΕΝΙΑΙΟ σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό πειθαρχικό δίκαιο του ένστολου προσωπικού Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ που θα κωδικοποιήσει και θα ενσωματώσει και όλες τις ατάκτως     ειρημένες διατάξεις νόμων . Όμως όπως λέει και ο ποιητής  ΄΄….για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ….΄΄.

 

ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξαίρεση της εμφάνισης Λιμενικών ως μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης

Η Π.Ο.Λ. παρακολουθώντας το νομοθετικό έργο της Βουλής των Ελλήνων ενημερώνει τα στελέχη ΛΣ. “Σήμερα 23-02-2024 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση  για την εξαίρεση της εμφάνισης μαρτύρων αστυνομικών και λοιπών προανακριτικών υπαλλήλων, δηλ. στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ,  κατά

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά «Σαν να μην πέρασε μια μέρα»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών για ακόμη μια φορά επισκέφτηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά την υπηρεσία που στελεχώνει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Συνεπής στο ραντεβού της η Π.Ο.Λ. κατόπιν αιτήματος και της Πρωτοβάθμιας Ένωσης Λιμενικών Αρχών Αττικής και Κορίνθου

Tο μοναδικό σούπερ γιοτ στον κόσμο από χρυσό 24 καρατίων

To μήκους 41,4 μέτρων AK Royalty λάμπει κάτω από τον αραβικό ήλιο του Ντουμπάι και είναι διαθέσιμο προς ναύλωση για 112.000 ευρώ την εβδομάδα. Οταν ήρθε η ώρα να αγοράσει το γιοτ των ονείρων του ο Aaron Fidler, ήξερε ακριβώς

Ελβετία: Τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή παρά την αύξηση της χρήσης εφαρμογών πληρωμών στα κινητά

Η Ελβετία εξακολουθεί να είναι ερωτευμένη με τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα, σύμφωνα με έρευνα της κεντρικής τράπεζας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, παρά την ανάπτυξη των εφαρμογών πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων και των προβλέψεων για μια κοινωνία χωρίς μετρητά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο