Γράφει ο Κωνσταντίνος Ξυνομπίτης Προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα πειθαρχικού ελέγχου του ένστολου προσωπικού Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ υπό το πρίσμα του π.δ. 48/2022

Με το π.δ. 48/2022  ΄΄Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων΄΄ επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τον πειθαρχικό έλεγχο και την ενδεχόμενη επιβολή πειθαρχικής ποινής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων . Μέσα από το σύνολο των διατάξεων του εν λόγω π.δ. είναι εμφανές ότι ο νομοθέτης επιχειρεί να εισάγει νέες διαδικασίες σε όλα τα στάδια του  πειθαρχικού  ελέγχου και τολμώ να πω ότι τελικώς πρωτοπορεί (πρωτόγνωρο δεδομένο ) εισάγοντας γνωστές μεν μέχρι τώρα διοικητικές διαδικασίες όπως η απλή διοικητική εξέταση (άρθρο 16 π.δ. 48/2022) και η άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, αλλά μη προβλεπόμενες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ως προς τις ανάλογες πειθαρχικές διαδικασίες για το ένστολο προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ.  Θα ρωτήσει όμως εδώ κάποιος νοήμων :Εφαρμόζεται η εν λόγω διάταξη ή το ανωτέρω π.δ. στο ένστολο προσωπικό Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ (στρατιωτικοί)  ;

Εδώ χρειάζεται πρώτα να επισημάνουμε αυτό που σε προγενέστερο άρθρο έχουμε αναδείξει εμφατικά σχετικά με τα (αρνητικά) αποτελέσματα της πολυνομίας και σε αυτό το ζήτημα .

Έτσι ενώ ο νομοθέτης αρχικά και πανηγυρικά με τις διατάξεις των άρθρων 46 ν. 2935/2001 και 129 ν. 3079/2002 αναγνώρισε ότι το Λ.Σ. είναι στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα και το προσωπικό του διέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις για τους Αξιωματικούς , Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς Π.Ν. προς τους οποίους εξομοιώνεται σε ό,τι αφορά την πειθαρχία ακολούθως με το άρθρο 46 παρ. 2 ν. 2935/2001 παρείχε εξουσιοδότηση  για την έκδοση Κανονισμού διενέργειας ΕΔΕ από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ   . Κάπως έτσι  εκδόθηκε ο Κανονισμός ΕΔΕ (ΦΕΚ 1122Β/28-8-2002) που ισχύει (ισχύει;) μέχρι σήμερα .

Από εδώ όμως τα θέματα  αρχίζουν κάπως να μην είναι τόσο σαφή και ξεκάθαρα ως προς την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και για να τα αντιληφθούμε θα οδηγηθούμε πρώτα σε κάποιες κοινές (νομίζω) παραδοχές :

 ΠΑΡΑΔΟΧΗ 1η

Επιλογή ήταν και είναι  η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων πειθαρχικού ελέγχου που ισχύει στο Π.Ν. και στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ (αλλιώς χάνει το νόημά της η ανωτέρω εξομοίωση διά  νόμου).

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 2η

Η εξομοίωση αυτή δεν μπορεί να είναι ΄΄a la carte΄΄  αλλά ισχύει έναντι όλων των θεμάτων πειθαρχικού ελέγχου . Με απλά λόγια δεν μπορούμε να δεχθούμε λίγο εφαρμογή του π.δ. 48/2022 , λίγο εφαρμογή του Κανονισμού ΕΔΕ Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ,  λίγο εφαρμογή του ν.δ.1400/1973  κοκ.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ 3η

Εφόσον ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ επιλέγουμε πλήρη εξίσωση- εξομοίωση με το Π.Ν. στα θέματα πειθαρχικού δικαίου επιβάλλεται  το π.δ. 48/2022  να εφαρμοσθεί  αυτούσιο  και στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ ,κατά ρητή πρόβλεψη των ανωτέρω και με δεδομένο ότι εφαρμοζόταν μέχρι τώρα και το π.δ. 130/1984 . Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν καμουφλαρισμένη καταστρατήγηση και μάλλον θα αποκαλυφθεί εύκολα …..

Η πολυνομία και ο κατακερματισμός της σχετικής νομοθεσίας περί πειθαρχικού ελέγχου δεν προσθέτουν τιμή και κύρος σε ένα   ζωντανό οργανισμό όπως το Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ . Πολύ περισσότερο η προσπάθεια ερμηνείας των αδιεξόδων με αποσπασματικές εγκυκλίους μάλλον επιτείνει το πρόβλημα παρά το διορθώνει.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω και τους ακόλουθους προβληματισμούς  :

Εάν δεχθούμε ότι τελικώς  εφαρμόζεται το π.δ. 48/2022 που περιέχει και διατάξεις για τη διενέργεια ΕΔΕ θα εφαρμοστεί παράλληλα και ο Κανονισμός ΕΔΕ  (ΦΕΚ 1122/Β /2002) ή όχι ;

Μήπως ο  Κανονισμός ΕΔΕ (Αριθ. 1141.1/42/2002) έχει καταργηθεί με τη διάταξη του άρθρου 54  π.δ. 48/2022 που ορίζει ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του εν λόγω π.δ. θέματα; Μα πως καταργήθηκε θα μου πει κάποιος αφού είναι ειδικότερος νόμος. Οι νόμοι καταργούνται με νόμους (ως γνωστόν) .

Eάν ωστόσο υποθέσουμε ότι δεν έχει καταργηθεί πως θα εφαρμοστεί η διαδικασία της απλής Διοικητικής Εξέτασης (έρευνας κατά το ΛΣ) του άρθρου 16 π.δ. 48/2022 στο Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ , όταν αυτή δεν έχει προβλεφθεί ΠΟΥΘΕΝΑ , αλλά ούτε καν στον Κανονισμό ΕΔΕ Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ;.

Τα ανωτέρω είναι μόνα κάποια απλά αβίαστα ερωτήματα που προκύπτουν από τη σύγκρουση κανόνων πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν παράλληλα ή επάλληλα και οδηγούν σε αδιέξοδα ,καθώς πολλές διοικητικές διαδικασίες όπως οι αμφιβόλου κύρους  διενεργούμενες μέχρι σήμερα Διοικητικές Έρευνες -Εξετάσεις δεν έβρισκαν επαρκές έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου (ήταν κυριολεκτικά στον αέρα).

Ορυμαγδός ερωτημάτων που χρήζουν συστηματικής και προσεκτικής αντιμετώπισης γιατί σχετίζονται με το πιο ευαίσθητο κομμάτι της λειτουργίας του Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ ήτοι τον πειθαρχικό έλεγχο των στελεχών του ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ και ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ   .

Επειδή ωστόσο πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και στον τομέα εναρμόνισης νομικών διαδικασιών  η εκτίμησή μου είναι ότι μετά από τα νέα δεδομένα του π.δ. 48/2022 υφίσταται η ακόλουθη αδήριτη ανάγκη : α) ή το σύστημα (διοικητικό –πειθαρχικό) θα προσαρμοστεί απολύτως στις προβλέψεις του π.δ. 48/2022 ούτως ώστε η σχετική νομοθετική πρόβλεψη περί πειθαρχικής εξίσωσης-εξομοίωσης  να μην καθίσταται ΄΄κενό γράμμα΄΄  ή β)  θα εκπονηθεί και θα θεσπισθεί εξ αρχής νέο ΕΝΙΑΙΟ σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό πειθαρχικό δίκαιο του ένστολου προσωπικού Λ.Σ. ΕΛΑΚΤ που θα κωδικοποιήσει και θα ενσωματώσει και όλες τις ατάκτως     ειρημένες διατάξεις νόμων . Όμως όπως λέει και ο ποιητής  ΄΄….για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ….΄΄.

 

ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιώργος Λαιμός: Γιορτάζει τα 50 χρόνια του στη μουσική και τη θάλασσα με μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος»: Η παραπάνω άποψη του Νίτσε μοιάζει να εκφράζει απόλυτα τον Γιώργο Λαιμό, έναν άνθρωπο που, επί σειρά ετών, καταρρίπτει τα στερεότυπα που θέλουν τους πλούσιους και ισχυρούς να θεωρούν την κάθε μορφής ευαισθησία

Συνταξιούχος αστυνομικός έπεσε θύμα απάτης από κέντρο αισθητικής, του πήραν μισό εκατομμύριο ευρώ

Νέα στοιχεία για καταγγελίες που αφορούν τον όμιλο κλινικών αισθητικής δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής που εμπλέκεται στην υπόθεση απαγωγής και ξυλοδαρμού υπαλλήλων ανταγωνιστικής επιχείρησης φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr. Πρόκειται για την περίπτωση ενός συνταξιούχου αστυνομικού που αναγκάστηκε να δώσει μισό εκατ.

Ο ιός που αυξάνει κατά 30% τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος

Απειλή και μάλιστα μακροπρόθεσμη για την ομαλή καρδιαγγειακή λειτουργία θα μπορούσε να αποτελέσει ο ιός του έρπητα ζωστήρα, όπως αποκαλύπτει νεότερη συγκεντρωτική μελέτη Αυξημένο κίνδυνο για την υγεία της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει ο ιός του έρπητα ζωστήρα, σύμφωνα με

Ο 28χρονος που εκτελέστηκε ως ο «Δράκος του Σέιχ Σου»: «Μανούλα μου γλυκιά είμαι αθώος» – Το χρονικό της υπόθεσης

«Μανούλα μου γλυκιά είμαι αθώος, αθώος, αθώος…» ήταν τα τελευταία λόγια που κατάφερε να εκστομίσει ο 28χρονος Αριστείδης Παγκρατίδης πριν πέσει νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος της Χωροφυλακής στις 07:06 το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου 1968. Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στο