Γράφει ο Προέδρος ΠΕΑΛΣ : Προς κάθε κατεύθυνση, σοβαρευτείτε γιατί το έχετε χάσει …

30-07-2022

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Παν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

Με αφορμή ανακοίνωση συλλόγου (έτσι αποκαλούν άλλη ομοσπονδία του κλάδου μας) σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια έναρξης των Συμβουλίων Μεταθέσεων οι ορισμένοι εκπρόσωποι συλλόγου που συμμετέχει στα συμβούλια, Ανθ/στες ΛΣ ρώτησαν τους εκπροσώπους της ΠΕΑΛΣ Πλοίαρχο ΛΣ Μουτζουβή Κωνσταντίνο και Υποπλοίαρχο ΛΣ Κόκκινο Μιχαήλ εάν εκπροσωπούν πέρα από την Ένωσή τους και κάποιο άλλο σύλλογο και έλαβαν την απάντηση ότι είναι εκπρόσωποι αποκλειστικά της ΠΕΑΛΣ, απαντώ.

1ον – Η ΠΕΑΛΣ δεν είναι απλά “Ένωση” ούτε «Ένωσή τους», είναι των Αξιωματικών ΛΣ, είναι Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών ΛΣ η οποία καλύπτει συνδικαλιστικά τους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

2ον – Ο Πλοίαρχος ΛΣ Μουτζουβής Κωνσταντίνος και Υποπλοίαρχος ΛΣ Κόκκινος Μιχαήλ ως ορισμένοι απο την ΠΕΑΛΣ εκπρόσωποι της στα συμβούλια μεταθέσεων, δεν συμμετέχουν μετά ψήφου ως Πλοίαρχος ΛΣ  και Υποπλοίαρχος ΛΣ με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα αλλά με τη συνδικαλιστική ιδιότητα του Αντιπροέδρου και μέλους του ΔΣ και εκφράζονται και λειτουργούν σύμφωνα με  τις αποφάσεις και μόνο του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ και όχι ατομικά.

3ον – Οι Ανακοινώσεις της ΠΕΑΛΣ υπογράφονται, εφόσον έχουν την έγκριση της πλειοψηφίας υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα ακόμα κι αν διαφωνούν. Η άρνηση υπογραφής του Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα εγγράφων – ανακοινώσεων της ΠΕΑΛΣ σε περίπτωση που διαφωνούν με την απόφαση της πλειοψηφίας επιφέρει την αντικατάσταση  του.

4ον – Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο,  συντονίζει το έργο της Διοίκησης και εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές αρχές καθώς και απέναντι σε τρίτους.

5ον – Σκοποί της ΠΕΑΛΣ μεταξύ άλλων είναι:

 • Η διασφάλιση και ενίσχυση της αποτελεσματικής και αξιοκρατικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και στρατιωτικών κανονισμών.
 • Η ανάπτυξη αλληλεγγύης με Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδής φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Η προάσπιση και τόνωση του στρατιωτικού χαρακτήρα, των Αρχών – Αξιών – και Παραδόσεων του Λιμενικού Σώματος.
 • Η προάσπιση της προσωπικής/επαγγελματικής αξιοπρέπειας και η αναβάθμιση της θέσης και ρόλου του Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, μέσα στον ευρύτερο χώρο Υπηρεσιακής δράσης του και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
 • Η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης και η προβολή του ρόλου του Λιμενικού Σώματος στην ελληνική πραγματικότητα, διαχρονικά.
 • Η καταγγελία και έγκληση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών Αρχών της χώρας (ως και άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών), κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρει ή αφορά τα μέλη της ΠΕΑΛΣ ή το Λιμενικό Σώμα γενικότερα.
 • Η σύμπραξη και συνεργασία με άλλες Ομοσπονδίες και Ενώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών-ενεργειών  με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο, που κατατείνει στην ικανοποίηση των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών προβλημάτων των μελών και του κλάδου.

6ον –  Ότι οι εν λόγω Ανθ/στες και ο σύλλογος τους ομιλούν για “…ζήτημα νομιμότητας…”,  αποτελεί ιεροσυλία …. και μπορώ να επεκταθώ αναλυτικά επ’ αυτού εφόσον το επιθυμούν και μου το ζητήσουν.

7ον – Ο άλλος σύλλογος, όπως τον αποκαλούν στο ερώτημά τους οι κ.κ. Ανθ/στες, είναι η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ), αναγνωρισμένο δευτεροβάθμιο σωματείο (Ομοσπονδία) σύμφωνα με την 55/20/14-09-2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Βόλου (ΑΦΜ 997044855)  όπου στους σκοπούς και στις βασικές αρχές του, πέραν άλλων, συμπεριλαμβάνεται όπως αναφέρεται και η ” Συνεργασία με τους εκπροσώπους των Αξιωματικών (Π.Ε.Α.Λ.Σ) σε ένα ρόλο που θα ενισχύσει το συνδικαλιστικό κίνημα.”

8ον – Ότι ένας σύλλογος και δυο Ανθ/στες δημοσιεύουν μια ανακοίνωση στην οποία χρησιμοποιούν το βαθμό και τα ονόματα συναδέλφων τους Αξιωματικών και τα αναφερόμενα αυτών, ερήμην τους, αποδεικνύει για άλλη μια φορά το συνδικαλιστικό ήθος  και τον τρόπο που κάποιοι λειτουργούν για να διατηρούν τη συνδικαλιστική τους υπόσταση, να είναι αμετάθετοι και να μην εργάζονται ή να εργάζονται part time, την ίδια στιγμή που συνάδελφοί τους δεινοπαθούν για να τα βγάλουν πέρα υπηρεσιακά και σε προσωπικό επίπεδο. 

9ον –  Οικογένειες διαλύονται, η οικογενειακή συνοχή διασπάται, η οικονομική  κατάσταση των στελεχών καταρρέει, οι υπηρεσίες του ΛΣ βάλλονται από μη ορθολογικές τοποθετήσεις και κατανομή του προσωπικού κατά βαθμό, αριθμό, αναγκών και ο σύλλογος και οι εκπρόσωποι του στα συμβούλια μεταθέσεων-προσφυγών ρωτούν αν η ΠΕΑΛΣ θα συνεργάζεται με την ΠΟΛ.

Μετά τα ανωτέρω:   

 • Όποιοι,  εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα δεν αποδέχονται το αναφαίρετο δικαίωμα του συνδικαλίζειν και συνδικαλίζεσθαι στο ΛΣ δηλαδή της εκπροσώπησης των στελεχών ΛΣ κι αφετέρου ότι η συνεργασία, η αλληλοεκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός και η από κοινού προσπάθεια, πρέπει να αποτελούν για τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και για τα στελέχη ΛΣ πρώτο μας μέλημα καθώς η ιστορία έχει δείξει ότι μόνο έτσι θα συμβάλλουμε θετικά στην εύρυθμη λειτουργία του ΛΣ,  στο να μην καταρρεύσουν  οι αξίες, οι αρχές, η τιμή σε κάθε βαθμό και προέλευση των στελεχών, η στρατιωτική ιεραρχία, η συνεργασία, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Όποιοι,  εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα δεν αποδέχονται ότι αποτελεί μονόδρομο η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας τόσο στα κοινά ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη που εκπροσωπούμε όσο και στα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν την ΠΕΑΛΣ και την ΠΟΛ αλλά και ότι σε ζητήματα που ίσως αλληλοσυγκρούονται ή υπάρχουν μεταξύ μας διαφωνίες, μόνο με συνεργασία και με διάλογο μπορούν να λυθούν ώστε να μην διαιωνίζονται ή αποτελούν μήλο της έριδος ή μας οδηγήσουν στις τραγικές καταστάσεις που βλέπουμε στα του οίκου άλλων,  εξαιτίας της επιλογής τους να μην επιδιώκουν τη συνδικαλιστική αλληλεγγύη και συνεργασία και να λειτουργούν με γνώμονα την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συνδικαλιστικών συμφερόντων.
 • Όποιοι,  εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα δεν αποδέχονται ότι με τον απαραίτητο σεβασμό και στα πλαίσια του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, του ΛΣ  και των στελεχών ΛΣ, οφείλουμε να  είμαστε έκαστος από την πλευρά του συμπαραστάτες σε ενέργειες που θα έχουν ως γνώμονα το όφελος των στελεχών και του ΛΣ , σε προσπάθειες που θα κατατείνουν προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης παθογενειών και εκτροπών, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος, την καλυτέρευση της υπηρεσιακής καθημερινότητάς μας, την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Αξιωματικοί, αλλά και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος όλων των βαθμίδων, στην προσπάθεια ικανοποίησης δίκαιων αιτημάτων και εποικοδομητικών προτάσεων και φυσικά ότι θα  είμαστε εκατέρωθεν συμπαραστάτες σε ενέργειες που θα έχουν ως γνώμονα  ένα  Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στρατιωτικά συντεταγμένο, ΑΣΦΑΛΕΙΑ (δηλαδή ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ) αλλά και ΝΑΥΤΙΛΙΑ (δηλαδή ΠΛΟΙΟ – ΝΑΥΤΙΚΟΣ).
 • Όποιοι, εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ότι η  εκπροσώπηση  των Αξιωματικών μπορεί να γίνεται  από άλλους  συνδικαλιστές εκτός ΠΕΑΛΣ και από τον δήθεν αντιπροσωπευτικότερο φορέα ή ακόμα και από μικρές τοπικές  ενώσεις,  ή έχουν επιλέξει τον αποκλεισμό της ΠΕΑΛΣ ή το να  κρύβονται από την ΠΕΑΛΣ ή να ενεργούν με γνώμονα  μικροπολιτικά, μικροσυνδικαλιστικά προσωπικά συμφέροντα.
 • Όποιοι,  εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα αποκαλούν την ΠΟΛ “σύλλογο¨  ή ακόμη χειρότερα,  δεν την αναγνωρίζουν ως Ομοσπονδία.
 • Όποιοι,  εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα δεν αποδέχονται τη συνεργασία ΠΕΑΛΣ και ΠΟΛ (διατηρώντας έκαστος την αυτονομία και αυτοτέλειά του).
 • Όποιοι,  εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα δεν αποδέχονται ή αμφισβητούν ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας ΠΕΑΛΣ και ΠΟΛ, η ΠΕΑΛΣ αποδέχτηκε την πρόταση της ΠΟΛ, μέχρι να διευθετηθεί το διαδικαστικό ζήτημα εκπροσώπησης της ΠΟΛ στα συμβούλια μεταθέσεων – προσφυγών – αποσπάσεων, στο ΤΑΛΣ, στο ΛΑΠ και στα πειθαρχικά συμβούλια, να συνδράμει η ΠΕΑΛΣ στην εκπροσώπηση της ΠΟΛ προς όφελος των μελών της,  μέσω των  εκπροσώπων μας  στα ανωτέρω συμβούλια.

Και τέλος  

 • Όποιοι, εντός ή εκτός ΠΕΑΛΣ, θεσμικοί ή μη, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα δεν αποδέχονται ή αμφισβητούν ότι στο παραπάνω πλαίσιο συνεργασίας ΠΕΑΛΣ-ΠΟΛ, η ΠΕΑΛΣ αποδέχτηκε την πρόταση της ΠΟΛ, μέχρι να διευθετηθεί το διαδικαστικό ζήτημα  εκπροσώπησης της ΠΟΛ στα συμβούλια μεταθέσεων -προσφυγών- αποσπάσεων, να συνδράμει στην εκπροσώπηση της ΠΟΛ προς όφελος των μελών της, μέσω των  εκπροσώπων μας  στα ανωτέρω συμβούλια.

Το μόνο που πετυχαίνουν είναι ο περαιτέρω ξεπεσμός τους στα μάτια των στελεχών ΛΣ …!

Τα συμβούλια μεταθέσεων – προσφυγών – αποσπάσεων δεν είναι τσιφλίκι κανενός, ούτε ο βασικός πυλώνας  για την υπόσταση ενός συνδικαλιστικού οργάνου, ούτε μπορεί κάνεις να τα εκμεταλλεύεται για την προσωπική του συνδικαλιστική υπόσταση για να δικαιολογεί τη συνδικαλιστική του ανεπάρκεια, ούτε για να πουλά παραγοντιλίκι, ούτε για να κρατά υπό ομηρία τους συναδέλφους του, ούτε αποτελούν μονοπώλιο, ούτε το  αλισβερίσι κανενός.

Ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με όσα βλέπω, διαβάζω, ακούω…..

Ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με όσα βιώνω προσωπικά σε υπηρεσιακό και συνδικαλιστικό επίπεδο …..

Ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με πολλούς από αυτούς που με περιτριγυρίζουν και πρέπει σε συνδικαλιστικό επίπεδο αναγκαστικά να συναναστρέφομαι …

Ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με τους Συνδικαλιστές που ενώ μπορούν να αντιληφθούν το ρόλο τους και την ευθύνη τους είναι τόσο ανίκανοι, ανεπαρκείς και δέσμιοι του εγώ τους και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, οδηγούν το συνδικαλιστικό κίνημα σε θεσμική εκτροπή, στον ενταφιασμό του και στην απαξίωση του στα μάτια των συναδέλφων.

Ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με τους δήθεν συνδικαλιστές, δήθεν υπερασπιστές των δικαιωμάτων μας, όπου ο μόνος αγώνας που δίνουν είναι για μια συνάντηση και για μια φωτογραφία με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και αυτό για να αυτοπροβληθούν και για να εξασφαλίσουν διάρκεια στο παραγοντιλίκι τους, τη συνδιοίκηση, το αμετάθετό τους, την υπηρεσιακή εξέλιξή τους και το να μην εργάζονται.

Ειλικρινά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με τα Δικαιώματα που κάποιοι  τους παραχωρούν απλόχερα ως αντιπαροχή στις υπηρεσίες τους.

Τονίζω προς κάθε κατεύθυνση ότι η ΠΕΑΛΣ έχει ιστορία, έχει διαδραματίσει ουσιαστικό θεσμικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί αντίβαρο, και με κάθε κόστος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να λειτουργεί εις βάρος της ούτε θα αφήσει το «ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος» να επωφεληθεί ….. ούτε θα επιτρέψει μικροί συνδικαλιστές που διοικούν μεγάλα σωματεία που  έχουν αποτύχει παταγωδώς, να καθορίζουν την τύχη της ΠΕΑΛΣ, την τύχη των Αξιωματικών ΛΣ και  την τύχη του ΛΣ.

Να ξέρετε όσοι έχετε κηρύξει αυτόν τον βρώμικο πόλεμο στο πρόσωπό μου σε υπηρεσιακό και συνδικαλιστικό επίπεδο και στην ΠΕΑΛΣ με ότι αυτό συνεπάγεται για τα αιτήματα και συμφέροντα των Αξιωματικών και όχι μόνο ότι όχι μόνο δεν μας θίγει και δεν μας πτοεί αλλά είναι τιμή μας δεδομένων των καταστάσεων κι επαναλαμβάνω άλλη μια φορά προκειμένου το εμπεδώσετε καλά, ότι το κόστος – τα δήθεν – τα ταμπού – οι απαγορεύσεις – τα  YES SIR – οι εκφοβισμοί μετάθεσης, αποστρατείας, το κόστος και τα εμπόδια, δε μας πτοούν, ούτε ταιριάζουν στο χαρακτήρα μου και στον όρκο μου. Δε με/μας «κράτα» κανείς σας, δεν έχω/έχουμε κάποια υποχρέωση σε κανέναν σας, αντίθετα κάποιοι,  μου/μας έχετε …. και ο νοών νοείτω …. !

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Παν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αποτελέσματα εργασιών 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΠΛΣ Θράκης

Στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, 02-12-2023, πραγματοποιήθηκε η 13η Τακτική Γενική Συνέλευσης της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ανακοίνωση της ένωσης: “Μας τίμησαν με την παρουσία

ΠΕΑΛΣ: Στις 10.000 δραχμές καθηλωμένη εδώ και 24 χρόνια η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας – Επιβεβλημένη η αναπροσαρμογή του ποσού και η εξομοίωση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους

Με ικανοποίηση είδαμε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», να περιλαμβάνεται ρύθμιση/πρόβλεψη με την οποία αυξάνεται η

Στιγμές τρόμου για τους επιβάτες πτήσης – 14 τραυματίες λόγω σφοδρών αναταράξεων

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που πραγματοποίησαν αναρτήσεις με φωτογραφίες από την «πτήση του τρόμου» στην πλατφόμρμα Χ, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους προειδοποίησε για ενδεχόμενες αναταράξεις και προέτρεψε τους επιβάτες να βάλους τις ζώνες τους. Δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση οι σφοδρές

Ζήτησε συγνώμη η παρουσιάστρια του BBC που ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο «στον αέρα»

Την Τετάρτη (6/12/23), η Μάριαμ Μοσίρι, μία από τις βασικές παρουσιάστριες του BBC News, εμφανίστηκε στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου του BBC News, με σηκωμένο το μεσαίο δάχτυλο και με τα φρύδια της ανασηκωμένα, αμέσως μετά το τέλος του σήματος για την

Μετάβαση στο περιεχόμενο