Η στολή που θα φέρει το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας (ΔΑ) καθορίστηκε, όπως και τα εφόδια τα οποία θα φέρει επάνω του ο αστυνομικός της ΔΑ κατά την ώρα της υπηρεσίας και το διακριτικό σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας.