Μάχιμη Πενταετία : Τελικά και συντάξιμος χρόνος αλλά και βαθμολογική/μισθολογική προαγωγής για τα στελέχη του Λ.Σ.;

Τοποθετήση Πρόεδρου Ενωσης Λιμενικών Κρήτης Αθουσάκη Εμμανουήλ για την “μάχιμη 5ετία”

Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάζω και παρατηρώ τις αυθαίρετες ερμηνείες  επί των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4997/2022 (ΦΕΚ 219/25-11-2022 τ. Α΄ ) και της σχετικής εγκυκλίου  43/ 14-08-2023 Ε-ΦΚΑ / Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα που αφορούν τον  Υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο.

Μάλιστα χαρακτηρίζουν ως  μη ρεαλιστική την  ερμηνεία συναδέλφων για άμεση αύξηση βαθμού και μισθού !

Την ερμηνεία αυτή βέβαια την δίνει τόσο ο νόμος όσο και η εγκύκλιος του Ε-ΦΚΑ και όχι οι συνάδελφοι!!

Συγκεκριμένα  στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 23 του ν.4997/2022 , αναγράφει ότι ο  χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών όπου αυτή  αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο (προσοχή όχι του πότε αιτήθηκε στέλεχος να κρατηθούν οι εισφορές).

 

Τι σημαίνει η αναγνώριση των 5 ετών ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης βάση της νέας διάταξης του νόμου;

Στην ουσία είναι ο  χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και  προστίθενται σε  αυτόν 5 επιπλέον χρόνια όπου  βάση της αύξησης των ετών θα πρέπει να λάβεις αντίστοιχα τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές. Επίσης προσμετράτε, αμέσως, και ως συντάξιμος για την συμπλήρωση των 40 ετών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα , τουλάχιστον όσο αφορά τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι οι περιπτώσεις των στελεχών όπου είχαν 5ετή υπηρεσία ως ΕΠΟΠ μετά από σχετική δικαστική διεκδίκηση αυτός ο χρόνος τους αναγνωρίστηκε ως πραγματική ασφάλιση  εντός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποτέλεσμα την άμεση βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή.

 

Τι αναφέρει  η εγκύκλιος 43/2023 του Ε-ΦΚΑ;

Τίποτα περισσότερο από ότι ήδη ισχύει βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας του 2022!

Συγκεκριμένα στο 2.3 της Εγκυκλίου αναφέρει:

«Ο χρόνος υπηρεσίας που αναγνωρίζεται, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ως αυξημένος στο διπλάσιο θεωρείται χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας .

Ειδικά για τον χρόνο υπηρεσίας που αναγνωρίζεται ως αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3865/2010, δηλαδή όλων των εν ενεργεία μόνιμων, επί θητεία ή επί συμβάσει στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί να αναγνωρισθεί είτε ως συντάξιμος ή, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης,  δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής»

 

Επίσης στην παρ3 του  1.Β της Εγκυκλίου αναφέρει:

« Επομένως,  απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλουν το σύνολο των διπλών ασφαλιστικών εισφορών, τμηματικά κατά το χρονικό διάστημα καταβολής της αποζημίωσης, προσδιορίζοντας όμως οι ίδιοι το χρονικό διάστημα της πενταετούς υπηρεσίας τους, το οποίο επιθυμούν να υπολογισθεί αυξημένο στο διπλάσιο. »

 

Η διάταξη αυτή πουθενά μα πουθενά  δεν αναφέρει ότι τροποποιεί υφιστάμενη νομοθεσία περί προαγωγών όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται από κάποιες ιστοσελίδες.

Δεν αποδίδεται κανένας βαθμός πέραν από αυτόν που θα λάμβανε το στέλεχος , αντίστοιχο με την κατηγορία του (σχολή προέλευσης κτλ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά μόνο θα γίνει νωρίτερα τυχών προαγωγή του και εφόσον με την προσθήκη των 5 ετών ως πραγματική υπηρεσία προκύπτει για την κατηγορία του βαθμολογική προαγωγή.

Επειδή κάποιοι προτάσσουν ως κύριο επιχείρημα τους ότι η χορήγηση βαθμολογικής προαγωγής διχάζει , αδικεί και  διαταράσσει την ιεραρχία , κυρίως στα πολύ υψηλά κλιμάκια, καθώς και των εύλογων ερωτημάτων που τίθενται, ερωτώ αν ήταν η ίδια η θέση τους ή αν συντάσσονται υπέρ των τότε όμοιων επιχειρημάτων διατάραξης της ιεραρχίας στις κάτωθι περιπτώσεις;

  • Με την απόδοση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας 1 έτους (12 μηνών)σε όσους είχαν ως προσόν κατάταξης την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ασχέτως αν είχαν υπηρετήσει 6 μήνες  ή 21 μήνες και η αντικειμενική του χορήγηση μόνο στους άντρες, εξαιρουμένων των γυναικών.

 

  • Με την αναγνώριση της 5ετήςυπηρεσίας ΕΠΟΠ ως πραγματική υπηρεσία διανυθείσα στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με αποτέλεσμα την άμεση βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή τους όταν αντίστοιχοι συνάδελφοι τους ΕΠΟΠ , που πλέον υπηρετούν στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αν και   υπηρέτησαν πραγματικά αντίστοιχα 5 έτη δεν τους αναγνωρίστηκε βαθμολογικά με την αιτιολογία , για αυτούς, ότι δεν αποτελούσε προσόν κατάταξης.

 

  • Με το οικονομικό και βαθμολογικό χάσμα της αναγνώρισης – επιβράβευσης των πτυχίων Α.Ε.Ι.,  ακόμα και για πτυχία της  ίδιας σχολής , ανάλογα με την σχολή προέλευσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.   όπου   στέλεχος προερχόμενο εκ σχολής Λιμενοφυλάκων τίθεται εκτός οργανικών προς στο τέλος της σταδιοδρομίας του λαμβάνοντας έναν επιπλέον βαθμό και μόνο αν έχει εισαχθεί σε μικρή ηλικία στο σώμα ενώ αντίστοιχο στέλεχος προερχόμενο από την σχολή Υπαξιωματικών από τον πρώτο κιόλας βαθμό τίθεται εκτός οργανικών προσπερνώντας στο διάβα του ακόμα και ανώτερους τους εκ σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

 

  • Όταν εξακολουθεί να υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ στελεχών ΔΠΓ -ΔΜΓ για τους οποίους αν προέρχονται από την σχολή Λιμενοφυλάκων χρησιμοποιούνται για τις θέσεις αυτές χωρίς να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων με το πάγιο αιτιολογικό ότι δεν αποτελούσε προσόν κατάταξης, σε αντίθεση με τους προερχόμενους από τις σχολή Υπαξιωματικών οι οποίοι όχι μόνο τίθενται εκτός οργανικών αλλά εξομοιώνονται με τους κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Ρύθμιση για ένταξη στην 3βάθμια εκπαίδευση των ΔΠΓ-ΔΜΓ κατατέθηκε σε νομοσχέδιο το 2019 αλλά αποσύρθηκε και εκ τότε παραμένει σε εκκρεμότητα.)

 

  • Ομοίως για του υπέρμαχους του επιχειρήματος της διατάραξης της ιεραρχίας, είναι δεν είναι διατάραξη τόσο της ιεραρχίας όσο και αδικία στις μισθολογικές απολαβές των στελεχών που καταλαμβάνουν ακριβώς τις ίδιες θέσεις, ευθύνης, σε πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, προέλευσης από τρεις (3) διαφορετικές σχολές του ιδίου σώματος και από τέσσερις (4) διαφορετικές κατηγορίες , με εν ολίγης για την ίδια ακριβώς θέση-εργασία διαφορετική βαθμολογική εξέλιξημε  τέσσερις διαφορετικές αμοιβές ακόμα και με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας διαχωρίζοντας τα μισά εξ αυτών στο μισθολογικό κλιμάκιο της  Α΄ κατηγορίας ενώ τα άλλα μισά στο μισθολογικό κλιμάκιο της  Β΄ κατηγορίας.

 

Η βούληση του νομοθέτη είναι ξεκάθαρη.

Μάλιστα αν και οι τροποποιήσεις που έγιναν με το  άρθρο 23 του ν.4997/2022 αφορούσαν τις διατάξεις που προέβλεπαν τον αυξημένο υπολογισμό στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στα Σώματα Ασφαλείας,  ο νομοθέτης εξειδίκευσε και έδωσε μόνο στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας την δυνατότητα επιλογής για χρήση της 5ετίας ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, έχοντας πιθανόν δώσει άλλες εξειδικευμένες παροχές στους συναδέλφους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις.   

 

Δηλαδή πρώτη φορά μετά από την κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών ήρθε μια ρύθμιση θετική λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά των στελεχών και την άδικη αντιμετώπιση τους και κάποιοι  το έριξαν στο κρυφτό ενώ κάποιους άλλους τους έπιασε το φιλότιμο να προστατεύσουν την ιεραρχική δομή, παρότι φέρουν ευθύνες  για την κατάσταση σε υπηρεσιακό -οικονομικό – συνταξιοδοτικό επίπεδο που έχουμε περιέλθει σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι  μια θετική για τα στελέχη διάταξη που μας δόθηκε απλόχερα και δεν έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εφαρμογή της με το μοναδικό επιχείρημα της διατάραξης της ιεραρχίας το οποίο ακόμα και αν υφίσταται μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για το κάθε Σώμα στους οικείους κανονισμούς του.

Επί του παρόντος έχει τοποθετηθεί κρίνοντας ως θετική την διάταξη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών ( Π.Ο.Λ.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Προερχόμενων εξ Ειδικών Φρουρών  και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) αναμένοντας σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή της.

 

 

Αθουσάκης Εμμανουήλ

Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Κρήτης

Πηγή 

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φρεγάτα «ΨΑΡΑ»: Η ολονύχτια μάχη απέναντι σε drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Ήταν η πιο δύσκολη έως τώρα νύχτα για την φρεγάτα «ΨΑΡΑ» στον Κόλπο του Άντεν, με το πλοίο να βρίσκεται συνεχώς σε «κόκκινο» συναγερμό και το σύνολο του πληρώματος σε θέσεις μάχης, καθώς είχε να αντιμετωπίσει ένα μπαράζ επιθέσεων όχι μόνο

Η διάρκεια στον χρόνο αποδεικνύει την αξία της…(*)

Από την υπογραφή της Συνθήκης της Ουάσιγκτον στις 4 Απριλίου 1949 για την ίδρυση της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, μέχρι και την προχθεσινή πανηγυρική Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, η αποτροπή του τότε Σοβιετικού και νυν Ρωσικού επεκτατισμού αποτελούσε κοινή πρόκληση για

«Εδώ είναι άγριες οι θάλασσες»

Η πρώτη ειδοποίηση έφτασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουλίου. Ένα ακατάλληλο σκαρί γεμάτο ανθρώπους θαλασσόδερνε ανοιχτά της Γαύδου. Το επείγον σήμα βρήκε τον καπετάν Στράτο στη γέφυρα του επιβατηγού «Δασκαλογιάννης». Μετέφερε κοντά στα 400 άτομα, κυρίως τουρίστες, στο παράκτιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο