Master Plan ΟΛΠ: H εισήγηση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη στο δημοτικό συμβούλιο

Ευρεία συζήτηση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για το Master Plan του ΟΛΠ, παρουσία φορέων της πόλης και κατοίκων της Πειραϊκής. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέλυσε ένα προς ένα τα σημεία στα οποία η δημοτική Αρχή συμφωνεί και αυτά στα οποία διαφωνεί (όπως για παράδειγμα στην κατασκευή μεγάλου εμπορικού κέντρου στην πόλη).

Αναλυτικά η εισήγηση του δημάρχου Πειραιά:

«Σε συνέχεια της διαβούλευσης που διεξήχθη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου 2018 και με δεδομένο ότι, δεν έχει περατωθεί, καθόσον συνεχίζονται οι διεργασίες από την ΕΣΑΛ, κρίνεται σκόπιμη η λήψη απόφασης επί των προτάσεων του Δήμου για το αντικείμενο του θέματος.

Εισαγωγικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει θετικά το εν λόγω αναπτυξιακό πρόγραμμα, καθώς, υπό προϋποθέσεις, δύναται να συμβάλει αποφασιστικά όχι μόνο στην ανάπτυξη του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας, αλλά και της πόλης του Πειραιά, καθώς άποψη μας ήταν και είναι ότι η αναπτυξιακή προοπτική της πόλης μας είναι συνυφασμένη με τη διεθνή αναβάθμιση του λιμανιού.

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η ανάπτυξη στην χώρα και κατ’ επέκταση στον Δήμο μας μπορεί να επιτευχθεί με ένα συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων.

Άλλωστε τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας αυτό γίνεται πραγματικότητα.

Οι δημόσιες επενδύσεις του μετρό και του τραμ, οι επενδύσεις του Δήμου Πειραιά μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ύψους 80 εκ ευρώ, οι επενδύσεις του Δήμου Πειραιά με ίδιους πόρους, αλλά και με εγκρίσεις χρημάτων από την Περιφέρεια, τα ίδια έργα της Περιφέρειας αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις όπως αυτές που ήδη λαμβάνουν χώρα στην πρώην καπνοβιομηχανία Παπαστράτου, καθώς και άλλες, δημιουργούν το επιθυμητό κλίμα για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια .

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4404/2016, ο οποίος προβλέπει διαβούλευση και υποβολή των απόψεων του Δήμου Πειραιά σε σχέση πάντα με τις προαιρετικές επενδύσεις του ΟΛΠ, εισηγούμαστε ανά επένδυση τα εξής:

Α) Συμφωνούμε με το στρατηγικό στόχο του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και στην προοπτική και τις επενδύσεις εκείνες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να καταστεί το λιμάνι του Δήμου μας, αλλά και το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας, λιμάνι αφετηρίας, «Ηοme port», για την Κρουαζιέρα.

Είναι βέβαιο ότι για να αποτελέσει ο Πειραιάς τουριστικό προορισμό και για να αποκομίσει το συντομότερο δυνατόν αυτό που μπορεί και πρέπει από τον τομέα του τουρισμού, βοηθώντας την επιθυμητή από όλους μας ανάπτυξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το λιμάνι μας να μετατραπεί σε λιμάνι αφετηρίας για τον κλάδο της κρουαζιέρας.

Τέλος, είναι γεγονός ότι αυτό αποτελεί παράλληλα και εθνικό στόχο, καθώς οι δηλώσεις αλλά και οι πράξεις των αρμοδίων κυβερνητικών οργάνων (Υπουργείο Τουρισμού Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) αλλά και φορέων του τουρισμού (ΕΟΤ), κινούνται στην ίδια αυτονόητη κατεύθυνση.

Όσον αφορά τις πρόσθετες-προαιρετικές επενδύσεις και όχι τις υποχρεωτικές σας παραθέτουμε τις παρακάτω θέσεις μας:

Β) Συμφωνούμε με την προοπτική κατασκευής των τεσσάρων ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς από την μια πλευρά η πόλη μας στερείται ξενοδοχειακών μονάδων αυτού του επιπέδου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και η ύπαρξη ξενοδοχειακών μονάδων είναι απαραίτητη συνθήκη για την επίτευξη του στόχου Α, δηλαδή την μετατροπή του λιμανιού μας σε λιμάνι αφετηρίας.

Γ) Για την ανακατασκευή της πέτρινης αποθήκης και τη μετατροπή της σε Μουσείο Μετανάστευσης και ιστορικού αρχείο του ΟΛΠ είμαστε σύμφωνοι, καθόσον προάγει τον Πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής.

Δ) Είμαστε αντίθετοι ως προς το ύψος των κτιρίων και τα αναφερόμενα ύψη των 55 μέτρων σε συγκεκριμένες ζώνες, και αντ’ αυτού προτείνουμε, τουλάχιστον για το τμήμα του λιμανιού που αφορά στον δήμο Πειραιά, συμμόρφωση με τα ύψη που προβλέπονται από τον πολεοδομικό κανονισμό του δήμου έτσι ώστε να είναι σε αρμονία, οι οποίες λιμενικές εγκαταστάσεις με τα κτίρια του Δήμου και με το περιβάλλον.

Ε) Ως προς το τοπόσημο που γίνεται αναφορά, χωρίς περεταίρω διευκρινήσεις, συμφωνούμε μεν στην προοπτική δημιουργία του, αλλά με ξεκάθαρη προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβούλιου της πόλης, που άλλωστε πιστεύουμε ότι είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για το οποιοδήποτε τοπόσημο, οποιασδήποτε πολιτισμένης πόλης ανά τον κόσμο, καθώς και το μοναδικό όργανο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι το θα δένει αρμονικά με το περιβάλλον και την ιστορία του τόπου.

Στ) Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην κατασκευή μεγάλου ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ κέντρου εντός της λιμενική ζώνης, προσβάσιμου από όλους τους πολίτες διότι, θα λειτουργήσει ως περιχαρακωμένη εμπορική αγορά, σε βάρος της υπάρχουσας αγοράς εντός του Δήμου Πειραιά. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε σοβαρότατο πλήγμα στην τοπική κοινωνία και θα εμπόδιζε τη διάχυση επισκεπτών στη πόλη μας. Είναι νομίζουμε γνωστό σε όλους ότι η αγορά του Πειραιά έχει πληγεί ίσως περισσότερο από κάθε άλλη αγορά καθώς στην δεκαετή κρίση και στις αυξημένες φορολογίες ,στην πόλη του Πειραιά είχαμε και έχουμε σε εξέλιξη μεγάλα έργα που μπορεί να δίνουν προοπτική για το μέλλον, αλλά αντικειμενικά δυσκόλεψαν περαιτέρω την αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Στόχος μας ήταν και παραμένει η διάχυση του κόσμου του λιμανιού στην πόλη και όχι το αντίθετο .

Ζ) Είμαστε σύμφωνοι μόνο στην κατασκευή εμπορικών υποδομών, που θα εξυπηρετούν τους επιβάτες της κρουαζιέρας, κυρίως με καταστήματα αφορολόγητων ειδών και με μικρά καταστήματα για την κάλυψη άμεσων αναγκών (καφέ κλπ).

Η) Αναφορικά με τα έργα για τη συντήρηση και βελτίωση υποδομών Λιμένα, που αφορά σε συνεχείς (ετήσιες) εργασίες συντήρησης ή/και επισκευών των υφιστάμενων υποδομών του ΟΛΠ σε λιμενικές υποδομές, συντηρήσεις κτιριακών έργων και Η/Μ εξοπλισμού, είμαστε σύμφωνοι, δεδομένου ότι θα πρέπει κατά την άποψή μας να διατηρηθούν οι υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, οι οποίες λόγω παλαιότητας χρήζουν βελτίωσης και τακτικής συντήρησης.

Θ) Μας βρίσκουν σύμφωνους τα έργα για τη βυθοκόρηση του Κεντρικού Λιμένα και θεωρούμε απαραίτητα τα έργα για την πρόσθετη εκβάθυνση του λιμένα, απομακρύνοντας το πλεονάζων υλικό που έχει συσσωρευτεί στον πυθμένα, δεδομένου ότι κρίνεται και από πλευράς μας απαραίτητο να γίνονται συνεχής εργασίες συντήρησης των βαθών του λιμένα προκειμένου αυτοί να είναι λειτουργικοί.

Ι) Αναφορικά με τα οικολογικά λεωφορεία και την κατασκευή περιφερειακού δικτύου κυκλοφορίας είμαστε απόλυτα σύμφωνοι, δεδομένου ότι μια τέτοια επένδυση θα μείωνε πολύ το κυκλοφοριακό φόρτο του λιμανιού και επιπλέον θα απορροφούσε μεγάλο κομμάτι των κυκλοφοριακών επιπτώσεων.

ΙΑ) Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι σχετικά με τη πρόσθετη επένδυση για εργασίες ανάδειξης του Κονώνειου τείχους και του Ταφικού Μνημείου του Θεμιστοκλέους, οι οποίες θα αποτελέσουν μεγάλη πολιτιστική επένδυση, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Πόλης μας.

ΙΒ) Είμαστε σύμφωνοι για την κατασκευή συνεδριακών υποδομών στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που προβλέπονται, οι οποίες όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται στις διεθνείς απαιτήσεις για τη φιλοξενία υψηλού επιπέδου συνεδρίων με χώρους που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν κατ’ ελάχιστον 700 συνέδρους.

ΙΓ) Η επέκταση του επιβατικού λιμένα ( Νότια Ζώνη φάση A ) με δημιουργία 2 θέσεων και συνολικά 6 θέσεων (μαζί με τη β΄ φάση) πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350 μέτρων, αποτελεί υποχρεωτική δέσμευση του αναδόχου με βάσει το ν. 4404/2016. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελεί μια επένδυση όπου τίθεται με βάση τον νόμο σε διαβούλευση .

Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι έστω και αν αυτή η επένδυση κινείται στην κατεύθυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, θα πρέπει, προκειμένου να εξασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία της πόλης και η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, που σε κάθε περίπτωση προκαλείται σε κάθε πόλη με λιμάνι τέτοιου μεγέθους, να εξασφαλιστούν από το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, καθ’ ύλη αρμόδιο για να εγκρίνει ή να απορρίψει τελικά τις επενδυτικές προτάσεις του ΟΛΠ, οι απαραίτητες περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές μελέτες. Είναι προφανές ότι τα επιστημονικά στοιχεία που θα προκύψουν από τις μελέτες αυτές θα απασχολήσουν ξανά το δημοτικό συμβούλιο της πόλης και ως εκ τούτου η θέση μας θα καθοριστεί από αυτά.

Παράλληλα επιθυμούμε να διασφαλιστεί από τώρα ο εξηλεκτρισμος των πλοίων, όταν αυτά είναι σταθμευμένα στο λιμάνι, καθώς και η αντικατάσταση των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα νέα καύσιμα τύπου LNG, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις μείωσης της περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως άλλωστε προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Άλλωστε βάσει της ίδιας οδηγίας θα πρέπει ένα κεντρικό δίκτυο σημείων ανεφοδιασμού LNG να είναι διαθέσιμο τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2025 και του 2030 σε θαλάσσιους λιμένες και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η προβλεπόμενη ανάπτυξη αυτών των υποδομών δεν θα πρέπει να εμποδίσει την πιθανή ανάπτυξη στο μέλλον άλλων ενεργειακά αποδεκτών εναλλακτικών καυσίμων.

ΙΔ) Πέραν των παραπάνω, τα οποία αναφέρονται στη σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε με τον ν. 4404/2016 και αποτελούν υποχρεωτικές και δέσμιες υποχρεώσεις του αναδόχου, σε ότι αφορά στις προαιρετικές επενδύσεις προτείνουμε την πρόβλεψη δημιουργίας χώρων και υποδομών για σημαντικές δραστηριότητες με διεθνή και ιστορικό συμβολισμό με κύρια δραστηριότητα την διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια», γεγονός το οποίο θα καθιστούσε το λιμάνι του Πειραιά και την πόλη του Πειραιά, σημείο παγκόσμιας αναφοράς της γαλάζιας οικονομίας πόλη και επιπλέον θα αξιοποιούσε και τις άλλες υποδομές.

Τέλος πέραν των παραπάνω, όλες οι δράσεις του αναπτυξιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις επιταγές της βιώσιμης κινητικότητας και της προσβασιμότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει ο σχεδιασμός να συνοδεύεται με τις απαραίτητες εκ του νόμου περιβαλλοντικές μελέτες και συγκοινωνιακή μελέτη ολοκληρωμένου χαρακτήρα και πεδίο αναφοράς όλη την έκταση του Δήμου και σε καμία περίπτωση τμηματικά».

Υγ. Ειδικά για το θέμα της Πειραϊκής και την επέκταση του προβλήτα κρουαζιέρας, που έχει δημιουργήσει ανησυχία, ο δήμαρχος Πειραιά πρότεινε να σταλεί επιστολή στην ΕΣΑΛ ώστε να δοθούν επιστημονικά στοιχεία στο Δήμο Πειραιά για να αξιολογηθούν και να σταματήσει η «καταστροφολογία».

Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεταφέροντας 11 ρ/κ από Ασία σε Ευρώπη με το πλοίο ανύψωσης βαρέων βαρών “Happy Star”

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ήρθε στη δημοσιότητα από το πλοίο ανύψωσης βαρέων βαρών Happy Star, το φόρτωσε και μετέφερε 11 ρυμούλκα από την Ασία προς την Ευρώπη. Το 156 μέτρων πλοίο διαθέτει δυο γερανούς με ανυψωτική ικανότητα 1100 τόνους! Το Happy

Δεξαμενόπλοια: Ο σκιώδης στόλος που μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο παραμένει στο παιχνίδι

Αυτό, όπως μεταδίδει το Hellenic Shipping News, πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν επιπτώσεις  στη μελλοντική προσφορά δεξαμενόπλοιων. Στην τελευταία της εβδομαδιαία ανάλυση η ναυλομεσιτική εταιρεία Gibson αναφέρει πως “οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται, παρά το γεγονός ότι έχουν

Ώρα νησιού: Γιατί κάποια θέρετρα στις Μαλδίβες μετακινούν τα ρολόγια τους μια ώρα μπροστά

Μπορεί να είναι αλήθεια ότι τα πολυτελή θέρετρα των Μαλδίβων τα έχουν πραγματικά όλα – το τιρκουάζ νερό, την πλούσια θαλάσσια ζωή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικό τους σύστημα χρόνου. Αναφέρεται ως «ώρα του νησιού», δεν είναι μια μεταφορική ρήση που

Σύγκρουση και βύθιση πλοίου στον Εύξεινο Πόντο

Μετάφραση-απόδοση κειμένου: «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ» Τρία μέλη πληρώματος Συριακής εθνικότητας αγνοούνται όταν το 36 ετών πλοίο τους συγκρούσθηκε και βυθίστηκε στο διάδρομο σιτηρών της Ουκρανίας πλησίον των ακτών της Ρουμανίας τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (18/5). Tο υπό σημαία Τανζανίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο